STRONA 3 SEASON 15

 0    70 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I’m sunbathing at the beach.
start learning
Ja opalam sie na plaży.
Desert is an uninhabited place.
start learning
Pustynia jest niezamieszkanym miejscem.
You rented a room, in a small quest house.
start learning
Wynająłeś pokój w małym pensjonacie
Staying at a youth hostel, would be the cheapest option.
start learning
Pobyt w schronisku młodzieżowym, będzie najtańszym rozwiązaniem.
During her trip across Europe, she stayed mainly at youth hostels.
start learning
Podczas swojej podróży po Europie, ona przebywała głównie w schroniskach młodzieżowych.
He booked a room at a motel
start learning
On zarezerwował pokój w motelu
The motel was old, but well maintained
start learning
Motel był stary, ale dobrze utrzymane
Sebastian checked into a road motel.
start learning
Sebastian zameldował sie w przydrożnym motelu...
They live in a block of flats, in this street.
start learning
Oni mieszkają w bloku na tej ulicy.
The front door of the apartment building, was locked
start learning
Drzwi frontowe w budynku mieszkalnym były zamknięte.
We must rent an apartment in Warsaw.
start learning
Mm musimy wynająć mieszkanie w Warszawie.
I want to rent something in the autumn.
start learning
Chcę wynająć coś na jesien.
The house you rent is in a good neighbourhood.
start learning
Dom ktury wynajmujesz jest w dobrym sąsiedztwie.
She moved to London.
start learning
Ona przeniosła się do Londynu.
He has moved house, twice in a year.
start learning
On przeprowadzał sie dwa razy w roku.
Sebastian needs someone to help him moved house.
start learning
Sebastian potrzebuje kogoś, kto pomoże mu sie przeprowadzić...
What is the world's largest city?
start learning
• Jakie jest największe miasto na świecie?
They’ve always wanted to travel around the world.
start learning
Oni zawsze chcieli podróżować po świecie.
People from all over the world, come to visit this museum.
start learning
Ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby odwiedzić to muzeum.
It is an example of a volcanic rock.
start learning
Jest to przykład skały wulkanicznej.
Climbing rocks is one of our favourite leisure time activities.
start learning
Wspinaczka po skałach jest jednym z naszych ulubionych zajęć w czasie wolnym.
The tunnel was cut, in the rock.
start learning
Tunel został wycięty w skale.
I grew up in the countryside, surrounded by nature.
start learning
Dorastałem na wsi, w otoczeniu przyrody.
The forces of nature, are often unpredictable.
start learning
Siły natury są często nieprzewidywalne.
You reached the top of the mountain.
start learning
Dotarłeś na szczyt góry.
She could see, only the top of head from behind the fence.
start learning
Ona widziała tylko czubek głowy zza ogrodzenia.
He was promoted to regional manager.
start learning
On, awansował na stanowisko kierownika regionalnego.
Sebastian spoke a lot, about regional development in Poland.
start learning
Sebastian mówił dużo o rozwoju regionalnym w Polsce.
They lived, in the western region of the country.
start learning
Oni mieszkali w zachodnim regionie kraju.
We’re the luckiest people, in the world.
start learning
My jesteśmy najszczęśliwszymi ludzimi na świecie.
I almost got lost, in the dense forest
start learning
Prawie zgubił się w gęstym lesie
Nothing in the world, could comfort you.
start learning
Nic na świecie nie może cię pocieszyć.
She lives in a small village by the ocean.
start learning
Ona mieszka w małej wiosce nad oceanem.
He grew up on the ocean.
start learning
On dorastał nad oceanie.
Sebastian stayed, in a small village by the sea.
start learning
Sebastian zatrzymał sie w małej wiosce nad morzem.
The boat headed towards open sea.
start learning
Łódź kierowała się na otwarte morze.
Sebastian was sitting by the river.
start learning
Sebastian siedział przy rzece.
The River Nile, flows through Egypt.
start learning
Rzeka Nil płynie przez Egipt.
Coast is the area, where the sea meets the land.
start learning
Wybrzeże to obszar, gdzie morze spotyka się z lądem...
They drove along the coast to Sopot.
start learning
Oni pojechali wzdłuż wybrzeża do Sopotu.
We dream about crossing the USA from coast to coast.
start learning
My marzymy o przemierzeniu USA od wybrzeża do wybrzeża.
I bought a house by the seaside.
start learning
Kupiłem dom nad morzem.
You spent your summer vacation by the seaside.
start learning
Spędziłeś swoje letnie wakacje nad morzem.
She spent her holiday, in a small village on the coast.
start learning
Ona spędzała wakacje w małej miejscowości na wybrzeżu.
New York i, on the East Coast.
start learning
Nowy Jork jest na wschodnim wybrzeżu.
Los Angeles is the biggest city of the West Coast.
start learning
Los Angeles jest największym miastem na zachodnim wybrzeżu.
Australia is the world's smallest continent.
start learning
Australia jest najmniejszym kontynentem na świecie.
He promises, he won’t do that ever again.
start learning
On obiecuje, że nie zrobi tego nigdy więcej.
During this trip, Sebastian travelled across the continent.
start learning
Podczas tej podróży Sebastian podróżował po całym kontynencie.
After three months on the boat, they dream about dry land.
start learning
Po trzech miesiącach na łodzi oni marzą o suchy lądzie.
We can find some place up, in the mountains.
start learning
My możemy znaleźć jakieś miejsce w górach.
I spent my holiday in the mountains.
start learning
Spędziłem wakacje w górach.
You have a small house in the mountains.
start learning
Masz mały domek w górach.
It was difficult to cycle up the hill.
start learning
Ciężko było wjechać rowerem na wzgórze.
She saw him standing on the top of the hill.
start learning
Ona widziała go stojącego na szczycie wzgórza.
He was looking down, upon a lovely valley.
start learning
On patrzył w dół na wspaniałą doliny.
Sebastian went to the San Gabriel Valley.
start learning
Sebastian pojechał do Doliny Gabriel.
They went on a walk to the forest.
start learning
Oni poszli na spacer do lasu.
Tropical forests, are the lungs of our planet.
start learning
Lasy tropikalne są płucami naszej planety.
Where is my wallet? I can't see it anywhere.
start learning
Gdzie jest mój portfel? Nie widzę go nigdzie.
You won't find a better deal, anywhere in the city.
start learning
Nie znajdziesz lepszej oferty nigdzie w mieście.
This is her country. She doesn’t want to live anywhere else.
start learning
Jest to jej kraj. Ona nie chce mieszkać nigdzie indziej.
He didn’t have, anywhere to go.
start learning
On nie miał dokąd pójść.
Where was Sebastian?
start learning
Gdzie był Sebastian?
Where were they last night? Nowhere.
start learning
Gdzie oni byli wczoraj w nocy? Nigdzie.
We aren’t going anywhere.
start learning
My nigdzie nie idziemy.
I'm going nowhere.
start learning
Ja nigdzie nie idę
There isn’t anywhere, where you could use a phone.
start learning
Nie ma tu miejsca, gdzie możesz skorzystać z telefonu.
There's nowhere, where it's allowed to smoke.
start learning
Nie ma miejsca, gdzie można palić.
coast
start learning
coast in English
wybrzeże

You must sign in to write a comment