STRONA 1 SEASON 15

 0    71 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
They are sunbathing at the beach.
start learning
Oni sie opalają na plaży.
Desert is an uninhabited place.
start learning
Pustynia jest niezamieszkanym miejsce.
We rented a room in a small guest house.
start learning
Wynajęliśmy pokój w małym pensjonacie.
Staying at a youth hostel would be the cheapest option.
start learning
Pobyt w schronisku młodzieżowym byłoby najtańszym rozwiązaniem.
During my trip across Europe, I stayed mainly at youth hostels.
start learning
Podczas moich podróży po Europie, zatrzymywałem się głównie w schroniskach młodzieżowych.
You booked a room at a motel.
start learning
Zarezerwowałeś pokój w motelu.
The motel was old, but well maintained
start learning
Motel był stary, ale dobrze utrzymane
She checked into a roadside motel.
start learning
Ona zameldowała się w przydrożnym motelu.
He lives in a block of flats in this street.
start learning
On mieszka w bloku na tej ulicy.
The front door of the apartment, building was locked
start learning
Frontowe drzwi do bloku były zamknięte.
He must rent an apartment in Warsaw.
start learning
On musi wynająć mieszkanie w Warszawie.
Sebastian wants to rent something in the autumn.
start learning
Sebastian chce wynająć coś na jesieni.
The house we rent is in a good neighbourhood.
start learning
Dom ktury wynajmujemy jest w dobrym sąsiedztwie.
We moved to London.
start learning
Przenieśliśmy się do Londynu.
I have moved house twice in a year.
start learning
Ja się przeprowadziłem dwa razy w ciągu roku.
You need someone to help you move house.
start learning
Potrzebujesz kogoś, aby pomógł ci w przeprowadzce.
What is the world's largest city?
start learning
Jakie jest największe miasto na świecie?
She’s always wanted to travel around the world.
start learning
Ona zawsze chciała podróżować po świecie.
People from all over the world come to visit this museum.
start learning
Ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby odwiedzić to muzeum.
It is an example of a volcanic rock.
start learning
Jest to przykład skały wulkanicznej.
Climbing rocks is one of his favourite leisure time activities.
start learning
Wspinaczka po skałach jest jednym z jego ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu.
The tunnel was cut in the rock.
start learning
Tunel został wycięty w skale.
Sebastian grew up in the countryside, surrounded by nature.
start learning
Sebastian dorastał na wsi, w otoczeniu przyrody.
The forces of nature are often unpredictable.
start learning
Siły natury są często nieprzewidywalne
They reached the top of the mountain.
start learning
Oni dotarli na szczyt góry.
We could see only the top of his head from behind the fence.
start learning
My mogliśmy zobaczyć tylko czubek głowy zza ogrodzenia.
I was promoted to regional manager.
start learning
Awansowałem na kierownika regionalnego.
You spoke a lot about regional development in Poland.
start learning
Dużo mówiłeś o rozwoju regionalnym w Polsce.
She lived in the western region of the country.
start learning
Ona mieszkała w zachodnim regionie kraju.
It is one of the richest regions of the country.
start learning
Jest to jeden z najbogatszych regionów kraju.
He’s the luckiest man in the world.
start learning
On jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
Nothing in the world could comfort Sebastian.
start learning
Nic na świecie nie mogło pocieszyć Sebastiana.
They live in a small village by the ocean.
start learning
Oni mieszkają w małej wsi nad oceanem.
We grew up on the ocean.
start learning
My dorastaliśmy nad oceanie.
I stayed in a small village by the sea.
start learning
Zatrzymałem się w małej miejscowości nad morzem.
The boat headed towards open sea.
start learning
Łódź kierowała się na otwarte morze.
You were sitting by the river.
start learning
Siedziałeś przy rzece.
The River Nile, flows through Egypt.
start learning
Rzeka Nil, przepływa przez Egipt.
She drove along the coast to Sopot.
start learning
Ona jechała wzdłuż wybrzeża do Sopotu.
He dreams about crossing the USA coast to coast.
start learning
On marzy o przemierzeniu USA od wybrzeża do wybrzeża.
Sebastian bought a house by the seaside.
start learning
Sebastian kupił dom nad morzem.
They spent their summer vacation by the seaside.
start learning
Oni spędzili letnie wakacje nad morzem.
We spent our holiday in a small village on the coast.
start learning
My spędziliśmy • nasze wakacje w małej miejscowości na wybrzeżu.
New York is on the East Coast.
start learning
Nowy Jork jest na wschodnim wybrzeżu.
Los Angeles is the biggest city of the West Coast.
start learning
Los Angeles jest największym miastem na zachodnim wybrzeżu.
Australia is the world's smallest continent.
start learning
Australia jest najmniejszym kontynentem na świecie
I promise I won’t do that ever again.
start learning
Obiecuję, że nie zrobię tego nigdy.
During this trip you travelled across the continent.
start learning
Podczas tej podróży podróżowałeś po całym kontynencie.
After three months on the boat she dreams about dry land.
start learning
Po trzech miesiącach na łodzi ona marzy o suchym lądzie.
He can find some place up in the mountains.
start learning
On może znaleźć jakieś miejsce w górach.
Sebastian spent his holiday in the mountains.
start learning
Sebastian spędzał swoje wakacje w górach.
We have a small house in the mountains.
start learning
My mamy mały domek w górach.
It was difficult to cycle up the hill.
start learning
Trudno było wjechać na wzgórze...
I saw him standing on the top of the hill.
start learning
Widziałem go stojącego na szczycie wzgórza.
You were looking down upon a lovely valley.
start learning
Patrzyłeś w dół na wspaniałą dolinę.
She went to the San Gabriel Valley.
start learning
Ona pojechała do Doliny San Gabriel.
He went on a walk to the forest.
start learning
On poszedł na spacer do lasu.
Tropical forests are the lungs of our planet.
start learning
Lasy tropikalne są płucami naszej planety.
coast
start learning
coast in English
wybrzeże
Coast is the area where the sea meets the land.
start learning
Wybrzeże to obszar, gdzie morze spotyka się z lądem
He almost got lost in the dense forest.
start learning
On prawie zgubił się w gęstym lesie.
• Where is our wallet? I can’t see it anywhere
start learning
• Gdzie jest nasz portfel? Nie widzę go nigdzie
I won’t find a better deal anywhere in the city.
start learning
Nie znajde lepszej oferty nigdzie w mieście.
This is your country. You don’t want to live anywhere else.
start learning
To jest twuj kraj. Nie chcesz mieszkać nigdzie indziej.
• She didn’t have anywhere to go.
start learning
Ona nie miała dokąd pójść.
Where was he?
start learning
Gdzie on był?
• Where was Sebastian last night? Nowhere.
start learning
• Gdzie był Sebastian ostatniej nocy? Nigdzie.
They aren’t going anywhere.
start learning
Oni nigdzie nie idą.
He’s going nowhere.
start learning
On nigdzie nie idzie.
There isn’t anywhere where Sebastian could use a phone.
start learning
Nie ma tutaj miejsca, gdzie Sebastian mógłby skorzystać telefonu.
There's nowhere where it's allowed to smoke.
start learning
Nie ma miejsca, gdzie można palić.

You must sign in to write a comment