słowotwórstwo 2

 0    164 flashcards    wojciechp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
decydować
start learning
decide
decyzja
start learning
decision
zdecydowanie
start learning
decisively
niezdecydowany
start learning
indecisive
piękno
start learning
beauty
piękny
start learning
beautiful
kosmetyczna
start learning
beauician
upiększać
start learning
beautify
płacić
start learning
pay
płatność
start learning
payment
opłacalny/płatny
start learning
payable
beneficjent
start learning
payee
płatnik
start learning
payer
dostawać
start learning
receive
recepcjonista
start learning
receptionist
paragon
start learning
receipt
otwarty (na pomysły, sugestie)
start learning
receptive
hero
start learning
bohater
bohaterstwo
start learning
heroism
bohaterstko
start learning
heroically
bohaterka
start learning
heroine
produkować
start learning
produce
produkcja
start learning
production
producent
start learning
producer
nieproduktywny
start learning
unproductive
wyjaśnić
start learning
explain
objaśniający
start learning
explanatory
niewytłumaczalny
start learning
inexplicable
wyjaśnienie
start learning
explanation
porównać
start learning
compare
nieporównywalnie
start learning
incomparatively
porównawczy
start learning
comparative
porównanie
start learning
comparison
radzić
start learning
advise
niezalecany
start learning
inadvisable
doradczy
start learning
advisory
stosowność
start learning
advisability
podziwiać
start learning
admire
wielbiciel
start learning
admirer
podziw
start learning
admiration
godny podziwu
start learning
admirable
stabilny
start learning
stable
ustabilizować
start learning
stabilise
niestałość
start learning
unstableness
niestały
start learning
unstable
gospodarka
start learning
economy
oszczędzać
start learning
economise
nieekonomiczny, nieoszczędny
start learning
uneconomical
ekonomiczny (dotyczący ekonomii)
start learning
economic
mieszkać, rezydować
start learning
reside
rezydecja
start learning
residence
mieszkalny
start learning
residential
mieszkaniec
start learning
resident
komfort
start learning
comfort
pocieszający
start learning
comforting
niewygodny
start learning
uncomfortable
dyskomfort
start learning
discomfort
martwy
start learning
dead
śmierć
start learning
death
śmiertelny
start learning
deadly
uśmierzyć, złagodzić
start learning
deaden
dowieść, demonstrować
start learning
demonstrate
demonstrator
start learning
demonstrator
powściągliwy
start learning
undemonstrative
w oczywisty sposób
start learning
demonstrably
naśladować
start learning
imitate
imitacja
start learning
imitation
naśladujący
start learning
imitative
niepowtarzalny
start learning
inimitable
kłócić się
start learning
argue
kłótnia
start learning
argument
kłótliwy
start learning
argumentative
prawdopodobnie
start learning
arguably
powtarzać
start learning
repeat
niepowtarzalny
start learning
unrepeatable
powtarzalny, monotonny
start learning
repetitive
powtórzenie
start learning
repetition
nie udać się, zawieść
start learning
fail
nieprzyzwoicie
start learning
unfailingly
nieudacznik
start learning
failure
słabnący, gasnący
start learning
failing
odwaga
start learning
courage
zniechęcać
start learning
discourage
odważnie
start learning
courageously
wsparcie
start learning
encouragement
rzeczywisty
start learning
real
nierealistyczne
start learning
unrealistic
rzeczywistość
start learning
reality
realista
start learning
realist
błędny
start learning
FALSE
fałszowanie
start learning
falsifying
kłamstwo
start learning
falshood
fałszywość
start learning
falsity
prorokować
start learning
prophesy
prorok
start learning
prophet
przepowiadanie
start learning
prophesy
prorocze
start learning
prophetic
opisywać
start learning
describe
nie do opisania
start learning
idescribable
opisowy
start learning
descriptive
opis
start learning
description
przyjaźń
start learning
friendship
zaprzyjaźniony
start learning
befriended
nieprzyjazny
start learning
unfriendly
zmysł
start learning
sense
ból
start learning
sensation
nieczuły
start learning
insensitive
bezsensowny
start learning
sensless
znany
start learning
famous
sława
start learning
fame
osławiony
start learning
infamous
niesławy
start learning
infamy
bronić
start learning
defend
nerwowy
start learning
defensive
nie do obroniena
start learning
indefensible
obrona
start learning
defence
zadzać się
start learning
agree
niegrzeczny
start learning
disagreeable
zgoda
start learning
agreement
akceptowalny
start learning
agreeable
posiadać
start learning
possess
posiadłość
start learning
possession
zaborczy
start learning
possessive
posiadacz
start learning
possessor
różny
start learning
different
różnić się
start learning
differ
rozróżniać
start learning
differentiate
nieporozumienia
start learning
differences
aktywny
start learning
active
aktywiści
start learning
activist
aktywowany
start learning
activated
nieczynny
start learning
inactive
formować
start learning
form
kształtujący
start learning
formative
deformacja
start learning
deormity
formacja
start learning
formation
zmszać
start learning
compel
obowiązkowy
start learning
compulsory
przymus
start learning
compulsion
przekonujący
start learning
compelling
tworzyć
start learning
create
twórca
start learning
creator
kreaywny
start learning
creative
tworzenie, wytwór
start learning
creation
entuzjazm
start learning
enthusiasm
entuzjastycznie
start learning
enthusiastically
entuzjasta
start learning
enthusiast
zachwycać się
start learning
enthuse
potrzebny, konieczny
start learning
necessary
wymagać
start learning
necessitate
koniecznie
start learning
necessarily
konieczność
start learning
necessity
niszczyć
start learning
destroy
niezniszczalny
start learning
indestructible
zniszczenie
start learning
destruction
destrukcyjny
start learning
destructive
manage
start learning
zdołać
zarząd
start learning
management
nieposłuszny
start learning
anmanageable
managerski
start learning
managerial
wierzyć
start learning
believe
niewiarygodny
start learning
unbelievable
poglądy
start learning
beliefs
niedowierzanie
start learning
disbelief

You must sign in to write a comment