Przyimki 3

 0    110 flashcards    master00
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarżyć kogoś o
start learning
accuse sb of sth
dostosować się do
start learning
adapt to
dodawać do
start learning
add to
zgadzać się z kimś
start learning
agree with sb
mieć na celu/dążyć do
start learning
aim at
przeprosić kogoś za coś
start learning
apologise to sb for sth
oddziaływać na kogoś/coś
start learning
appeal to
ubiegać się o
start learning
apply for
popierać
start learning
approve of
spierać się z kimś na temat czegoś
start learning
argue with sb about sth
przybyć do
start learning
arrive at (a small place)
przybyć do (miasto)
start learning
arrive in (a town)
zapytać o
start learning
ask about
prosić o coś
start learning
ask for
dołączyć do
start learning
attach to
wierzyć w
start learning
believe in
należeć do
start learning
belong to
korzystać z/odnosić korzyści
start learning
benefit from
winić kogoś za coś
start learning
blame sb for sth
pożyczyć coś od kogoś
start learning
borrow sth from sb
dbać o
start learning
care about
naliczać opłaty za/oskarżać o
start learning
charge for
klikać na
start learning
click on
komentować
start learning
comment on
komunikować się z
start learning
communicate with
porównać do / z
start learning
compare to/with
konkurować z
start learning
compete against/with
skarżyć się komuś na coś
start learning
complain to sb about sth
skoncentrować się na
start learning
concentrate on
gratulować komuś z jakiejś okazji
start learning
congratulate sb on sth
połączyć do / z
start learning
connect to/with
składać się z
start learning
consist of
kontrastować z
start learning
contrast with
przyczyniać się do
start learning
contribute to
radzić sobie z
start learning
cope with
liczyć na sb
start learning
count on sb
dawać sobie radę z
start learning
deal with
wymagać od kogoś
start learning
demand from
wyjeżdżać z
start learning
depart from
zależeć od
start learning
depend on
umierać na/z powodu
start learning
die of/from
różnić się od
start learning
differ from
nie zgadzać się z
start learning
disagree with
pochwalać coś
start learning
disapprove of
marzyć o
start learning
dream about/of
uciec z / do
start learning
escape from/to
wymieniać coś na coś innego
start learning
exchange sth for sth else
eksperymentować na / z
start learning
experiment on/with
walczyć z / o
start learning
fight against/for
skupić się na
start learning
focus on
zapomnać o
start learning
forget about
wybaczać komuś coś
start learning
forgive sb for sth
ukończyć (szkołę)
start learning
graduate from
pomagać z
start learning
help with
mieć nadzieję na coś
start learning
hope for sth
nalegać na
start learning
insist on
ingerować w
start learning
interfere in/with
inwestować w
start learning
invest in
Zapraszać kogoś do
start learning
invite sb to
żartować z
start learning
joke about
wiedzieć o
start learning
know about/of
śmiać się z
start learning
laugh at
dowiedzieć się o
start learning
learn about
słuchać czegoś
start learning
listen to
patrzeć na
start learning
look at
szukać czegoś/kogoś
start learning
look for
oczekiwać czegoś
start learning
look forward to
mieszać z
start learning
mix with
sprzeciwić się
start learning
object to
działać na
start learning
operate on
płacić za
start learning
pay for
chwalić kogoś za coś
start learning
praise sb for
przygotować się do
start learning
prepare for
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
start learning
prevent sb from sth
chronić przed
start learning
protect against/from
karać za
start learning
punish for
kłócić się z kimś na temat czegoś
start learning
quarrel with sb about sth
reagować na
start learning
react to
wyzdrowieć/wrócić do zdrowia po czymś
start learning
recover from
polegać na (móc na kimś polegać)
start learning
rely on
przypomnać komuś o czymś
start learning
remind sb of sth
odpowiedzieć na coś
start learning
reply to
zdawać sprawozdanie na temat
start learning
report on
odpowiadać na
start learning
respond to
powtarzać do (np. testu)
start learning
revise for
szukać czegoś
start learning
search for
skazywać kogoś na coś
start learning
sentence sb to
oddzielać od
start learning
separate from
dzielić z kimś
start learning
share with
krzyczeć na
start learning
shout at
Uśmiechać się do
start learning
smile at
mówić do / z
start learning
speak to/with sb
Specjalizować się w
start learning
specialize in
wydawać pieniądze na
start learning
spend money on
gapić się na
start learning
stare at
okradać kogoś
start learning
steal from
uczyć się na (np. egzamin)
start learning
study for
odnosić sukces w
start learning
succeed in
cierpieć z powodu
start learning
suffer from
Podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of
współczuć komuś
start learning
sympathise with
rozmawiać z kimś o czymś
start learning
talk to sb about sth
Dziękować komuś za coś
start learning
thank sb for sth
myśleć o
start learning
think about/of
głosować przeciw / za
start learning
vote against/for
czekać na
start learning
wait for
ostrzegać kogoś przed/o czymś
start learning
warn sb against/about/of
Pracować dla / w
start learning
work at/for/in
martwić się o
start learning
worry about
Napisać do kogoś
start learning
write to sb

You must sign in to write a comment