Przydatne zwroty

 0    24 flashcards    dostry3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Moje dziecko do udziału w działalności pozaszkolnej
start learning
Mon enfant à participer aux activités de l'accueil périscolaire
Przydatne zwroty
start learning
Phrases utiles
Pozwala
start learning
Autorise
Osoby poniżej wymienione do podjęcia lub odebrania mojego dziecka
start learning
Les personnes mentionné ci-dessous à emmener ou à venir chercher mon enfant
Wymienione
start learning
Mentionné
Jechać, zabrać ze sobą
start learning
Emmener
Odebrać moje dziecko
start learning
à venir chercher mon enfant
poza programem szkolnym
start learning
périscolaire
Osoby poniżej wymienione do podjęcia lub odebrania mojego dziecka poza programem szkolnym
start learning
Les personnes mentionné ci-dessous à emmener ou à venir chercher mon enfant à l'accueil périscolaire
poprzedzone warunkami
start learning
précédée des mentions
Przeczytałem i zatwierdzone
start learning
lu et approuvé
I upoważnić dyrektora szkoły
start learning
J'autorise la Direction de l'école
do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w przypadku zagrożenia
start learning
à prendre tout mesure qui s'impose en cas d'urgence
I upoważnić dyrektora szkoły do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w przypadku zagrożenia
start learning
J'autorise la Direction de l'école à prendre tout mesure qui s'impose en cas d'urgence
w przypadku
start learning
En cas
Szpital
start learning
du centre hospitalier
W przypadkach nagłych życzę w miarę możliwości że moje dziecko bądź adres w nagłych wypadkach
start learning
En cas d'urgence absolue, je souhaite dans la mesure du possible que mon enfant soit adresse aux urgences
Bądź, mianowicie, niech tak się stanie
start learning
Soit
nagły wypadek
start learning
aux urgences
Życzę sobie w miarę możliwości
start learning
Je souhaite dans la mesure du possible
Życzę sobie w miarę możliwości że moje dziecko
start learning
Je souhaite dans la mesure du possible que mon enfant
zbadać dziecko
start learning
examiner l'enfant
Które pan chce
start learning
Que vous souhaitez
Upoważniam Departament szkoły do podjęcia wszelkich działań, które nakładają awaryjne
start learning
J'autorise la Direction de l'ecole a prendre toute mesure qui s'impose en cas d'urgence

You must sign in to write a comment