PREPOSITIONS/PHRASAL VERB

 0    175 flashcards    mirellastone
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oczekiwać na coś
start learning
look forward to
marzyć o
start learning
dream of
wystartować (o samolocie)
start learning
take off
zdjąć z siebie
start learning
take off
decydować się
start learning
decide to
nienawidzić
start learning
hate ing
załamać się psychicznie
start learning
break down
zmywać naczynia
start learning
wash up
kochać
start learning
love ing
zależeć od
start learning
depend on
rzucić coś, przestać coś robić
start learning
give up
ściszać, przyciszać muzykę
start learning
turn down
tyć, utyć
start learning
put on
włączyć
start learning
turn on
wyłączyć
start learning
turn off
umówić się z kimś na randkę
start learning
go out with
opiekować się
start learning
take care of
ubiegać się
start learning
apply for
sprawdzać w słowniku
start learning
look it up
uwierzyć
start learning
believe in
zerwać z kimś
start learning
break up with
zależeć
start learning
depend on
miło z twojej strony
start learning
nice of you
miło z twojej strony
start learning
kind of you
dumny z
start learning
proud of
interesować się czymś
start learning
interested in
patrzeć na
start learning
look at
szukać czegoś
start learning
look for something
opiekować się
start learning
look after
dobry/zły w czymś
start learning
good / bad at
rozczarowany czymś
start learning
disappointed with
pisać do
start learning
write to
mówić do
start learning
speak/talk to
witać w
start learning
welcome to
uwielbiać coś, kogoś
start learning
fond of
martwić się o
start learning
worry about
zmęczony czymś
start learning
fed up with
obawiać się
start learning
afraid of
należeć do
start learning
belong to
dziękować za
start learning
thanks for
słuchać muzyki
start learning
listen to
myśleć o
start learning
think about
pytać o
start learning
ask for
przepraszam za
start learning
sorry for
przykro mi z powodu
start learning
sorry about
zapalony do czegoś
start learning
keen on
chcieć
start learning
want to
zły/wkurzony na coś/na kogoś
start learning
angry with
czekać na
start learning
wait for
różny od
start learning
different from
koncentrwać się na
start learning
concentrate on
pukać do/w
start learning
knock at
szpiegować kogoś
start learning
spy on
próbować
start learning
try to
skupiać się na czymś
start learning
focus on
cierpieć/chorować z powodu
start learning
suffer from
uśmiechać się do
start learning
smile at
w weekend
start learning
at the weekend
w Święta Bożego Narodzenia
start learning
at Christmas
w nocy
start learning
at night
o szóstej godzinie
start learning
at six o`clock
o północy
start learning
at midnight
w tym momencie, teraz
start learning
at the moment
w wieku około 35 lat
start learning
at the age of
w porze lunchu
start learning
at lunch time
w porze nocnej
start learning
at night time
w porze pracującej
start learning
at work time
na początku
start learning
at the begining
na końcu
start learning
at the end
w miesiącu sierpniu
start learning
in August
w porze roku
start learning
in Summer
rano-pory dnia
start learning
in the morning
w roku/ miesiącu, tyg, dniu, godzinie
start learning
in year / month, week, day, hour,
za jakiś czas (pot)
start learning
for some time (pot)
w poniedziałek
start learning
on monday
w pierwszy dzień świąt
start learning
on Christmas Day
dwudziestego drugiego lutero
start learning
on 22 february
ten, ostatni, następny, bez przyimka
start learning
This, last, next, without a preposition
nawyk z przeszłości
start learning
used to
rodzaj
start learning
type of, kind of, sort of
zamiast
start learning
instead of
specjalizujemy się w...
start learning
we specialize in
wskazać na
start learning
point at
strata
start learning
waste of
zapomnieć o
start learning
forget to
zaprosić
start learning
invite to
przeprosić
start learning
apologize for
śmiać się z
start learning
laugh at
pełne
start learning
full of
siadać
start learning
sit down
przerażać
start learning
scare of
umrzeć na coś
start learning
die of
radzić sobie z czymś
start learning
deal with
radzić sobie z czymś 1
start learning
cope with
kontynuować
start learning
carry on
kontynuować 2
start learning
go on
wyzdrowieć
start learning
recover from
ucieć
start learning
escape from
modlić się o
start learning
pray for
śmierdzi lub pachnie jak
start learning
smell like
zgadzać się z
start learning
agree with
wyszukiwać
start learning
search for
krzyczeć na kogoś
start learning
shout at
mówić do
start learning
speak to
cierpieć z
start learning
suffer from
wyzdrowieć, dochodzić do siebie (np. po chorobie, wypadku)
start learning
recover from
rozmawiać z
start learning
talk to
dowiedzieć się
start learning
find out
przepraszać za
start learning
apologize for
szpanować
start learning
show off
rozchmurzyć się
start learning
lighten up
rozchmurz się
start learning
cheer up
uspokój się
start learning
calm down
załamać się
start learning
break down
dorastać
start learning
grow up
zamknąć się,
start learning
shut up
wychowywać dziecko
start learning
bring up/raise a child
poczekaj chwilę
start learning
hold on
trzymaj się
start learning
hold on
przemyśliwać, rozmyślać, rozkminiać
start learning
think sth over
wymiotować, wyrzucać z siebie
start learning
throw up
odejść (o zmarłym)
start learning
pass away, pass on
zwolnij
start learning
slow down
odbierz telefon
start learning
Pick up the phone
nie zgadzać się
start learning
disagree with
zastanawiać się, rozważać
start learning
think back
dzień wolny
start learning
a day off
uciekać z domu
start learning
run away from home
utrzymywać dobre stosunki z kimś
start learning
get on well
włączyć
start learning
switch on
wyłączyć
start learning
switch off
zaprosić kogoś (na randkę)
start learning
ask someone out (on a date)
przepłacić
start learning
a rip off
przepłacić, zapłacić za dużo
start learning
overpay
założyć (coś na siebie)
start learning
put on
na wynos (jedzenie)
start learning
takeaway
zjechać na bok
start learning
pull over
wrócić
start learning
come back
kłamać
start learning
lie to
oszukiwać, ściągać, zdradzać
start learning
cheat on
mylić, zamieszać, pomieszać
start learning
mix up
zalogować
start learning
log in
wylogować
start learning
log out/log off
włamywac się
start learning
hack into
wydrukować dokument
start learning
print out
wyluzować
start learning
chill out
wymyslić/wykminić
start learning
figure out
domyślić się, wyobrazić
start learning
guess, imagine
rozłożyc namiot
start learning
put up the tent
namiot
start learning
tent
polegać na
start learning
rely on
godny zaufania
start learning
reliable
przybyć
start learning
arrive in / at
wziąć udział
start learning
take part in
słyszeć o
start learning
hear about
współpracować
start learning
cooperate with
na szczęście,
start learning
lucky for/fortunately
celować do
start learning
aim at
odwołać
start learning
call off
być w (mieście)
start learning
been to
pokazać się, pojawić się
start learning
show up
głosować
start learning
vote for
pożyczyć od
start learning
borrow from
gratulować
start learning
congratulate on
mam ochotę na kawę
start learning
feel like ... ing
zorientować się, rozeznać
start learning
figure out
namyślić się, przemyśleć
start learning
think over
zastanowić się
start learning
think back
sądzić o czymś
start learning
consider
ożenić się z
start learning
married to
wstać
start learning
stand up
zmęczony
start learning
tired of
przymierzać
start learning
try on
pisać o
start learning
write about
pisać do
start learning
write to

You must sign in to write a comment