ANIA listopad 2015

 0    158 flashcards    mirellastone
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obserwować kogoś, jak coś robi
start learning
observe
widzieć
start learning
see
uważać kogoś za
start learning
regard with
patrzeć
start learning
to look
wpatrywać się
start learning
stare at
oglądać
start learning
to watch
rzucić okiem na
start learning
glance at / take a look at
zauważyć
start learning
notice
nie znoszę
start learning
I can't stand... ing
nie poradzić sobie z czymś
start learning
can't help... ing
dowiedzieć się o
start learning
find out
wynaleźć
start learning
to invent
odkryć
start learning
discover
wykryć
start learning
detect
zwiedzać, zgłębiać naturę
start learning
explore
prowadzić śledztwo
start learning
investigate
szukać
start learning
to look for
sprawdzać w słowniku
start learning
look up
badać (naukowo)
start learning
research (scientifically)
badać, sprawdzać
start learning
examine, inspect
próba jednorazowa, usiłowanie
start learning
attempt
wysiłek, trud
start learning
effort, toil
eksperyment
start learning
experiment
okres próbny, próba,
start learning
trial / probation
proces sądowy
start learning
trial
zaniedbać, zlekceważyć
start learning
neglect
widownia w teatrze
start learning
the audience
widzowie na meczu
start learning
spectators
oglądacze telewizji
start learning
viewers
zwiedzający, turyści
start learning
sightseers / visitors / tourists
gapie, przypadkowi obserwatorzy
start learning
onlookers / bystanders
świadkowie
start learning
witnesses
zapamiętywać
start learning
to memorize
przypominać komuś o czymś
start learning
remind
przypominać sobie o czymś z przeszłości, wspominać
start learning
recall
rozpoznawać
start learning
recognize
panorama, widok krajobrazu
start learning
view / panorama / landscape
widok czegoś szokującego, zaskakującego
start learning
sight of
wygląd osoby, styl
start learning
image
wzrok
start learning
vision / sight
opinia, pogląd
start learning
view
scena w teatrze, miejsce wypadku
start learning
scene
cenzura
start learning
censorship
staż w szpitalu, praktyka studencka
start learning
internship
sponsoring
start learning
sponsorship
mistrzostwa
start learning
championships
braterstwo, koleżeństwo
start learning
campanionship / brotherhood / camaraderie
pięknie
start learning
beautiful
kolorowy
start learning
colourful
nieostrożnie
start learning
carelessly
śpiący, senny
start learning
sleepy, sleepy
nieusatysfakcjonowany
start learning
dissatisfied
nieudany, bezowocny
start learning
unsuccessful
potężny, silny, mocny, wpływowy
start learning
powerful
bezwartościowy, nic nie wart
start learning
unvaluable / worthless
winny zbrodni
start learning
guilty of the crime
z powodzeniem, skutecznie
start learning
successfully, effectively
bezboleśnie
start learning
painlessly
niegroźny
start learning
harmless
troskliwy, zatroskany
start learning
thoughtful
ostrożnie
start learning
carefully
wątpliwy, niepewny
start learning
doubtful, uncertain
rozsądny, sensowny
start learning
reasonable, sensible
sensownie, rozsądnie
start learning
sensibly, reasonably
kłamliwy, fałszywy
start learning
untruthful
zbędny, bezużyteczny
start learning
useless
przywracać coś
start learning
bring back / restore something
obrazowy, sugestywny
start learning
vivid, evocative
ćwiczyć przemówienie, robić próby
start learning
rehearse
pokazać się, ujawnić
start learning
show up
wprawdzie, co prawda
start learning
admittedly
zdumiony, zdziwiony
start learning
amazed at
zaniedbywać, zaniedbywać, lekceważyć (np. ważny problem), zaniedbanie
start learning
neglect
więź, łączenie
start learning
bond / linking
rozsądnie, mądrze
start learning
reasonably, wisely
w tym konkretnym dniu, w tym konkretnym wieku
start learning
in this day and age
dzień po dniu, z każdym dniem, stopniowo
start learning
day after day / day by day
przez cały okrągły rok
start learning
all year round
rok po roku
start learning
year after year
w tym konkretnym czasie, w tym konkretnym roku
start learning
at this time of the year
na jakiś czas
start learning
for a period of time
od czasu do czasu
start learning
now and then
od czasu do czasu/co rusz
start learning
from time to time
po raz pierwszy w życiu
start learning
for the first time
we właściwym czasie i kolejności
start learning
at the right time
w wolnym czasie,
start learning
in free time
błyskawicznie, w mig, bardzo szybko
start learning
in no time
nie mieć czasu
start learning
have no time for
mieć wolne z pracy
start learning
take time off work
na czas, o czasie, w porę np. samolot
start learning
on time
na czas, o czasie w porę np. ja, człowiek
start learning
in time
któregoś dnia; kiedyś
start learning
the other day
zabijać czas, skracać sobie oczekiwanie (na coś)
start learning
pass the time
przez cały czas
start learning
all day long
wyprzedzać czas
start learning
ahead of the time
koniec na dzisiaj!
start learning
call it a day!
raz za razem
start learning
time and time again
na razie (na jakiś czas, do jakiejś zmiany)
start learning
for the time being
przyłapać kogoś właśnie w momencie robienia czegoś
start learning
catch somebody in the act of doing something
mieć na oku
start learning
to keep an eye on
przykuć, przykuwać czyjąś uwagę
start learning
catch somebody's attention
być cechą dziedziczną
start learning
to run in my family
dotrzymywać towarzystwa
start learning
to keep somebody company
być w kontakcie z kimś, utrzymywać z kimś kontakty
start learning
keep in touch with
prowadzić biznes, prowadzić firmę
start learning
run a business
dotrzymać obietnicy
start learning
keep the promise
złapać oddech
start learning
catch one's breath
pamiętać (o czymś)
start learning
keep in mind
wstrzymać oddech
start learning
hold one's breath
złapać autobus, zdążyć na autobus
start learning
to catch the bus
utrzymać tajemnicę
start learning
to keep secret
trzymać się za ręce
start learning
hold hands (hold-held-held)
opiekować się kimś
start learning
1. to look after SB 2. to take care of
oczekiwać na coś
start learning
look forward to=expect something
zająć się czymś, rozpatrzyć
start learning
look into
przeglądać coś, sprawdzać, badać, analizować
start learning
look over
uważaj! (ostrzeżenie)
start learning
look out!
szukać w słowniku
start learning
look up
podziwiać kogoś
start learning
to look up to
pogardzać kimś, patrzeć na kogoś z góry
start learning
look down on
odprawić się na lotnisku, zameldować w hotelu
start learning
to check in
wymeldować się z hotelu
start learning
to check out
uważać na coś
start learning
watch out for
nadzorować, doglądać
start learning
watch over
szpanować
start learning
show off
pokazać się, pojawić się
start learning
show up
przyzwyczajać się do...
start learning
accustomed to/get used to...
uzależniać się od
start learning
addicted to
rozbawiony/rozśmieszony
start learning
amused by/with/at
zdumiony
start learning
astonished by
świadomy/nieświadomy
start learning
aware/unaware of; conscious / unconscious
oszalały
start learning
crazy about / mad about
okrutny
start learning
cruel to
ciekawski, wścibski
start learning
curious about
zachwycony
start learning
delighted with
rozentuzjamowany
start learning
entusiastic about
podniecony, podekscytowany
start learning
excited about
znajomy, dobrze znany
start learning
familiar to= well-known
rodzinny, przyjazny, zażyły, spoufalony
start learning
familar with= friendly
znać się na czymś
start learning
be familiar with=know well
słynny z
start learning
famous for
bardzo lubić coś
start learning
fond of
być pod wrażeniem
start learning
be impressed by
chętny na coś, zapalony
start learning
keen on
być znanym jako, być uważanym za
start learning
to be known as=regarded
zadowolony z
start learning
pleased with sth
niegrzeczny, wulgarny
start learning
rude to
typowe dla czegoś
start learning
typical of something
wiedza, znajomość rzeczy
start learning
knowledge about/of
wzrastać
start learning
rise in
współczuć komuś
start learning
feel sympathy for somebody
talent do
start learning
talent for
współczucie/zrozumienie
start learning
sympathy
liznąć czegoś, spróbować czegoś, smakować coś
start learning
a taste of
gust, upodobanie
start learning
taste for
wypełnić czymś coś
start learning
fill something with something
obejmować, dotyczyć czegoś
start learning
involve in
wiedzieć o czymś
start learning
know about something

You must sign in to write a comment