Prawo pracy- urlopy i strajki

 0    157 flashcards    threeblackcats
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
urlop płatny
start learning
paid leave/ leave with pay
urlop bezpłatny
start learning
unpaid leave
urlop wypoczynkowy
start learning
annual leave/ holiday
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
urlop tacierzyński
start learning
paternity leave
urlop wychowawczy
start learning
extended post-maternity leave
urlop okolicznościowy
start learning
compassionate leave (e.g. funeral)/ special leave (e.g. wedding)/ leave of absence (whatever)
nieobecność w pracy z powodu choroby (zwolnienie chorobowe)
start learning
sick leave
telefoniczne powiadomienie pracodawcy o chorobie
start learning
to call in sick
wniosek o urlop
start learning
application for leave
ekwiwalent pieniężny
start learning
pay in lieu of leave/holiday
urlop spędzony w pracy (za darmo)
start learning
busman's holday
akcja protestacyjna (każdy strajk jest akcją protestacyjną, ale nie odwrotnie)
start learning
industrial action
spór pracowniczy (pracownicy-pracodawca)
start learning
industrial dispute
wypadek w pracy
start learning
industrial accident
pikietowanie
start learning
picketing
zorganizować strajk
start learning
to stage/hold a strike
łamistrajk
start learning
a strike-breaker
strajk ostrzegawczy
start learning
a token strike
strajk kroczący
start learning
a rolling strike
strajk generalny
start learning
an all-out strike
strajk głodowy
start learning
a hunger strike
dziki strajk=nielegalny (nieztwierdzony przez związki zawodowe)
start learning
a wildcat strike
łamistrajk (potocznie)
start learning
scab
strup
start learning
scab
wiedza specjalistyczna
start learning
the know-how/expertise
grupa ekspertów
start learning
the think-tank
nepotyzm
start learning
jobs for the boys
ciepła posadka
start learning
a cushy job/ a plum job
praca bez perspektyw
start learning
a dead-end job
otępiająca praca
start learning
a mind-numbing job
obijać się
start learning
to loaf about/around
obijać się
start learning
to be work-shy
robić/pracować po łebkach/byle jak
start learning
to be slapdash in one's work/ to work in a rough and ready fashion
zawalić/spierzyć robotę
start learning
to fall down on the job
fuszerka
start learning
sloppy work
schrzaniona/zawalona robota
start learning
a botched job
obijać się
start learning
faff around/about
zbijać bąki/siedzieć z założonymi rękami
start learning
to twiddle one's thumbs
migać się/bumelować
start learning
to skive off
markować pracę
start learning
desk skiving
pracować do późna
start learning
to burn the midnight oil
harować
start learning
to graft
urobić się po łokcie
start learning
to work one's fingers to the bone
harówka
start learning
elbow grease
pogaduszki przy automacie do napojów
start learning
water-cooler chat
plotkowanie za plecami
start learning
backbiting
płaszczyć sie przed kimś/podlizywać się
start learning
to kow-tow to sb
podlizywać się
start learning
to crawl round the boss
kablować, donosić
start learning
to blow the whistle
wypowiedzenie
start learning
notice
wypowiedzenie stosunku pracy na pismie
start learning
written notice of termination of employment
okres wypowiedzenia
start learning
period of notice
odpracować okres wypowiedzenia
start learning
work out/serve out one's notice period
zostać zwolnionym
start learning
to be made redundant
dobrowolne odejście z pracy
start learning
voluntary redundancy
zwolnienia grupowe
start learning
collective redundancies
zwolnienie z pracy (czasowe)= urlop bezpłatny
start learning
lay-off (usually plural)
wymuszone odejście z pracy
start learning
constructive dismissal
uzasadnione/zawinione zwolnienie
start learning
fair dismissal
nieuzasadnione zwolnienie
start learning
unfair dismissal
bezprawne zwolnienie
start learning
wrongful dismissal
zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym/bez zachowania okresu wypowiedzenia
start learning
summary/ instant dismissal
być zwolnionym dycyplinarnie
start learning
to be disciplinary dismissed
wylać kogoś
start learning
give sb the ax(e)
wylać kogoś
start learning
give sb the sack
wylać kogoś
start learning
boot sb out
odebrać papiery/ otrzymać świadectwo pracy
start learning
get one's walking ticket/get one's walking papers/ get the pink slip
pracować w skróconym wymiarze godzin
start learning
be kept on short-time/ work on short time
zawiesić pracownika w wykonywaniu obowiązków służbowych z powodów zdrowotnych
start learning
suspend a worker from duty on medical grounds
rażące zaniedbanie obowiązków
start learning
gross negligence
naruszenie przepisów
start learning
contravention of the regulations
umyślne zaniedbanie
start learning
wilful neglect of duty
zachowanie niezgodne z etyką zawodową
start learning
professional misconduct/ malpractice
nadużycie władzy/ kompetencji
start learning
misuse of power or position
Nadużyć władzy
start learning
overstep one's authority
defraudacja/sprzeniewieżenie kapitału
start learning
embezzlement of company funds
lekceważenie BHP
start learning
disregard of safety issues (health and safety regulations at work)
nieusprawiedliwona nieobecność
start learning
unauthorised/unexcused absence
niesubordynacja
start learning
insubordination
wypalenie
start learning
burnout
praca dorywcza
start learning
odd job
praca zdalna
start learning
teleworking/ working from home/ telecommuting
praca chałupnicza (nakładcza)
start learning
cottage industry/homeworking
praca biurowa
start learning
desk job
dorabianie bez odprowadzania podatku
start learning
moonlighting/cash in hand job/ undeclared job
zastępstwo/pracować w zastępstwie
start learning
temp
szara strefa
start learning
black economy
praca akordowa
start learning
piece work
stały etat
start learning
tenure
praca biurowa w stałych godzinach
start learning
nine-to-five job
siła robocza
start learning
workforce/manpower/labour force
praca dodatkowa
start learning
sideline
podlegać komuś
start learning
be accountable to sb/ report to sb
podbijać kartę zagarową
start learning
clock in and out
w czasie wykonywania obowiązków
start learning
in the execution of one's duty
nakład pracy
start learning
workload
wydajność
start learning
work capacity
stawić się do pracy
start learning
report for duty/attend work
dodatkowe świadczenie majatkowe
start learning
perkquisites/perks
odprawa
start learning
golden handshake
tantiemy
start learning
royalties
zaległa pensja
start learning
back pay
pasek
start learning
payslip
zwrot podatku
start learning
reimbursement for tax
stawka za nadgodziny
start learning
overwork rate
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
stawka akordowa
start learning
piecework rate
stawka prowizyjna
start learning
commission rate
pensja brutto
start learning
gross salary
pensja netto
start learning
net salary (infm. take-home pay)
być czasowo bezrobotnym
start learning
be between jobs
częsta zmiana pracy
start learning
job hopping
zarejestrować się w agencji pośrednictwa pracy
start learning
check in at the employment agency
Zakład Doskonalenia Zawodowego
start learning
the Vocational Training Centre
dokładnie czytać pisma branżowe/fachowe
start learning
peruse trade journals
szukać pracy poprzez kontakty
start learning
to network
targi pracy/giełda pracy
start learning
job fairs
profesjonalne CV
start learning
top-notch CV
życiorys BrE/AmE
start learning
CV/résumé
list motywacyjny
start learning
covering letter
załapać się na...
start learning
to land sth
doświadczenie w charakterze doradczym
start learning
experience in an advisory capacity
udokumentowany przebieg pracy zaodowej
start learning
a proven track record/ verifiable work history
nawiązywanie relacji z klientem i zarzadzanie personelem
start learning
client liaison and staff management
umiejetność pracy pod presją
start learning
ability to work with tight deadlines
być na dyżurze/pod telefonem
start learning
be on call
przedsiebiorczość (jako cecha)
start learning
business acumen
żyłka/dryg do interesów
start learning
business savvy
pozytywny stosunek do pracy
start learning
a "can-do" attitude
umiejętność prowadzenia rozmów telefoniczych/ przyjemne brzmienie przez telefon
start learning
a good telephone manner
nastawiony na wyniki
start learning
performance-oriented
posiadający umiejetność pracy w zespole
start learning
a team player
posiadający umiejętność obsługi komp.
start learning
computer literate
posiadający nienaganną prezencję
start learning
highly presentable and articulate
skrupulatny, drobiazgowy
start learning
metiuculous
mający podzielną uwagę
start learning
skilled at multitasking
Przygotowanie z zakresu administracji publicznej jest mile widziane.
start learning
A background in public administration is preferrred.
udział w zyskach
start learning
profit share
dodatek z tytułu przeprowadzki
start learning
relocation grant
siatka płac
start learning
salary scale
współmiernie do
start learning
commensurate with
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
start learning
HRM Human Resource Management
zwen./wewn. rekrutacja rekreutacja absolwentów
start learning
external/internal recruitment graduate recruitment
weryfiacja danych kandydatów
start learning
background screening
sporządzić ostateczna listę kandydatów
start learning
draw up a shortlist
wprowadzenie/ wrdożenie pradownika
start learning
induction
okres adaptacyjny
start learning
orientation period
okres próbny dla nowego pracownika
start learning
be on a probationary period
okres próbny dla starego pracownika na nowym stanowisku
start learning
be on a trial period
szkolenie na stanowisku pracy/poza stanowiskiem pracy
start learning
on-the-job training/off-the-job training
doskonalenie zawodowe
start learning
refersher courses
przekwalifikowanie
start learning
retraining
obsada całodobowa
start learning
round-the-clock staffing
okresowa ocena pracowników
start learning
periodic performance appraisal
bezobsługowy
start learning
unmanned
podział etatu (ale nie jestem pewna)
start learning
job sharing/job splitting

You must sign in to write a comment