Podróże i Turystyka - Travelling and Tourism

5  1    40 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bagaż
Masz dużo bagażu?
start learning
baggage
Do you have a lot of baggage?
bagaż
start learning
luggage
basen
W pobliżu naszego hotelu jest basen.
start learning
swimming pool
There is a swimming pool near our hotel.
dworzec autobusowy
Kieruję się do dworca autobusowego.
start learning
bus station
I'm heading for the bus station.
hotel
Spędziliśmy noc w tanim hotelu.
start learning
hotel
We spent a night in a cheap hotel.
iść piechotą / chodzić
start learning
to walk
kemping
sposób podróżowania
start learning
camping
klucz
Nie mam klucza.
start learning
key
I haven't got a key.
krótka podróż
eskapada
start learning
short trip
kumpel
start learning
buddy
lato
start learning
summer
lot samolotem
start learning
flight
mapa
Na ścianie nad jego biurkiem wisiała mapa świata.
start learning
map
There was a map of the world hanging on the wall over his desk.
odległy / daleki
start learning
faraway
odwiedzić
W sobotę wieczór zazwyczaj odwiedzam moich przyjaciół lub zapraszam ich do mnie.
start learning
to visit
On Saturday evening I usually visit my friends or invite them to my place.
odwiedziny
Zazwyczaj odwiedzamy naszą babcię w poniedziałki.
start learning
visit
We usually visit our grandmother on Mondays.
pasażer
Pasażerowie są proszeni o przejście do wyjścia numer 24.
start learning
passenger
The passengers are kindly requested to go to Gate 24.
plaża
start learning
beach
pobyt z wyżywieniem
nocleg ze śniadaniem
start learning
bed and breakfast
podróż
start learning
journey
podróż
zwykle dalsza
start learning
travel
podróż
zwykle krótsza
W zeszłym roku wybrali się w podróż pociągiem przez Chiny.
start learning
trip
Last year they went on a train voyage across China.
podróżować
start learning
to travel
podróżować
uprawiać turystykę
start learning
to travel
podróżować pociągiem
start learning
to go by train
podróżować samochodem
start learning
to go by car
podróżować samochodem
start learning
to drive a car
podróżować statkiem
start learning
to go by ship
pokój
start learning
room
robić zdjęcia
Lubię robić zdjęcia.
start learning
to take photos
I like taking photos.
skręcić
Upadł i skręcił nogę w kostce.
start learning
to twist
He fell and twisted his ankle.
spa
Węgry to kraj znany z uzdrowisk i wód mineralnych.
start learning
spa
Hungary is a country known for its spas and mineral waters.
stacja kolejowa
Spotkajmy się na dworcu kolejowym o 7.30.
start learning
train station
Let's meet at the railway station at 7.30.
w szkole
start learning
at school
wakacje
[AmE]
start learning
vacations
wakacje
[BrE]
Jesteśmy na wakacjach
start learning
holidays
We are on holidays.
walizka
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
start learning
suitcase
I always travel with one suitcase only.
zdjęcie
start learning
photo
zero
start learning
zero
zwiedzanie
start learning
visit

You must sign in to write a comment