Moja pierwsza lekcja

 0    97 flashcards    alicjakurkowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
trzeźwy
Nie mogę prowadzić samochodu, nie jestem trzeźwy
start learning
sober
I can't drive a car, I am not sober.
chwiać się, chybotać
Stół się chybocze, napraw to.
start learning
wobble
This table wobbles, repair it.
punk
start learning
smarkacz, śmieć, gnojek
przemycać coś, podkradać coś
Podkradałem ciastka z kuchni
start learning
sneak
I have been sneeking cookies out of kitchen
opiekun
Byłem opiekunem na obozie
start learning
attendant
I was an attendant on a camp last month
fabrykant
Kto jest najbardziej znanym producentem czekolady?
start learning
manufacturer
Who is the most famous manufacturer of chocolate?
szkic
(Ona zrobiła szybki szkic ołówkiem
start learning
sketch
She made a quick pencil sketch
włożyć
On włożył dyskietkę do napędu
start learning
insert
He inserted the floppy disk into the drive.
rozterka, dylemat
On ma dylemat, bo nie wie jak rozwiązać problem
start learning
dilemma
He has a dilemma, because he doesn't know how to solve a problem
pokrywka
Ona ostrożnie podniosła pokrywkę
start learning
lid
She carefully lifted the lid
kopuła
Ta kopuła jest pokryta miedzią
start learning
dome
This dome is lined with copper
spuchnięty / nadęty, napuszony
start learning
puffy
trzaskać drzwiami
start learning
slam a door
zrobić stratę
start learning
make a loss
drgać
Ogon kota drgnął
start learning
twitch
The cat's tail twitched
wewnętrzne przekonanie
start learning
sneaking belief
kierownica, ster
start learning
steering wheel
znieść, ścierpieć
Nie mogę znieść twojego zachowania
start learning
bear
I can't bear your behaviour
stado ptaków
start learning
flock of birds
okazywać (np. uczucia)
Ona nie za często okazuje swoje prawdziwe uczucia
start learning
display
She doesn't display her real feelings often
w końcu, wreszcie
W końcu skończyłem moje wypracowanie
start learning
at last
I've finished my essay at last
lubić kogoś
Bardzo ją lubisz, prawda?
start learning
be fond of somebody
You're very fond of her, aren't you?
cytrynowy sorbet / oranżada w proszku
start learning
sherbet lemon
wzdrygnąć się
start learning
flinch
odklejanie, odlepianie
start learning
unsticking
całować się, obściskiwać
start learning
make out
odprężyć się
start learning
mellow out
presja grupy
start learning
peer pressure
soczysty, zuchwały
start learning
saucy
oczekiwany z niecierpliwością
start learning
eagerly awaited
coroczny
start learning
annual
odsuwać na bok
start learning
brush aside
zabierać się, przystępować do czegoś
start learning
proceed
zatkany, zszokowany
start learning
gobsmacked
wywołać poruszenie
start learning
cause a stir
całość
start learning
entirety
tak jakby, poniekąd; całkiem
Chciałbym z wami porozmawiać o czymś poniekąd wielkim
start learning
kinda
I want to talk to you about something kind of big
przymus
start learning
compulsion
współpracownik
Ona jest przyjaciółką jednego z moich współpracowników
start learning
coworker
She's friends with a co-worker of mine
chustka na głowę (jak we wschodniej Europie)
start learning
babushka
wydalać (ucznia ze szkoły, członka z organizacji
Uczeń został wydalony ze szkoły
start learning
expel
The student was expelled from school
naszyjnik
(Kupiłem jej naszyjnik z pereł i kolczyki
start learning
necklace
I got her a pearl necklace and earrings
impreza pożegnalna
start learning
farewell / leaving party
pożegnanie
To nie jest nasze ostatnie pożegnanie
start learning
farewell
This isn't our last farewell
datować wstecz
start learning
date back
podarty, zużyty
(Ona nigdy nie założyłaby zużytych ubrań.
start learning
tattered
She would never wear tattered clothes.
zazdrość
(Kiedyś patrzyłam na ludzi w restauracjach z zazdrością
start learning
envy
I used to look at people in restaurants with envy
wyrosnąć (na przykład z ubrań)
start learning
outgrow
kajdany
start learning
shackles
godny, wart
Ten temat jest godny uwagi
start learning
worthy
This topic is worthy of note
sprawiać przyjemność
start learning
bring pleasure
materiał filmowy o określonym wydarzeniu
On pokazał mi nagranie z nim i moją matką
start learning
footage
He showed me some video footage of him and my mother
zadanie, przydział
Te zadania nie są trudne
start learning
assignment
These assignments are not difficult
fałszywy alarm o podlożeniu bomby
start learning
bomb hoax
mistyfikacja, żart, głupi kawał
Ostrzeżenie telefoniczne okazało się głupim żartem
start learning
hoax
The telephone warning turned out to be a hoax
zdrowie psychiczne, zdrowy rozsądek
start learning
sanity
zbieg okoliczności
Nie wierzę w zbiegi okoliczności
start learning
coincidence
I don't believe in coincidences
wesoły, optymistyczny
start learning
upbeat
orzeł
Orzeł znajduje się na polskim godle narodowym
start learning
eagle
There's an eagle on the Polish national emblem
obowiązki domowe
start learning
chores
neobliczalny, nierówny
start learning
erratic
chichot, stłumiony śmiech
start learning
chuckle
uzyskać, zyskiwać
start learning
elicit
nastawiebie, postawa
start learning
attitude
zaniepokojony
start learning
anxious
sygnał
start learning
cue
całkowity, ogólny
start learning
overall
utrzymanie, pielęgnacja
start learning
upkeep
opad
start learning
precipitate
stan stały
start learning
solid state
miedź
start learning
copper
prąd elektryczny
start learning
electric current
podział
start learning
division
węgiel
start learning
coal
paliwo kopalne
start learning
fossil fuel
jednocześnie
On jednocześnie pracuje i studiuje
start learning
simultaneoulsy
He studies and works simultaneously
spieniężyć
Idę do banku, żeby spieniężyć ten czek
start learning
cash
I'm going to the bank to cash this cheque
w dużej mierze, w dużym stopniu
To jest w dużej mierze twoja wina
start learning
largery
It is largely your fault
spotkanie, kontakt, zetknięcie
Pamiętam moj pierwszy kontakt ze smartfonem. Nie mialem pojęcia, jak zacząć.
start learning
encounter
I remember my first encounter with a smartphone. I had no idea how to start with it
ściśle ze sobą połączone, skręcony ze sobą
start learning
intertwined
ujawnienie, wyjawienie
start learning
disclosure
wyjawiać, ujawniać
start learning
reveal
skórka z cytryny
start learning
lemon peel
podobnie, w ten sam sposób
start learning
likewise
pilny, naglący
start learning
urgent
tęsknota, pragnienie
start learning
longing
rozpalić na nowo
start learning
reignite
olej opałowy / podsycać, napędzać
Ostrzegam cię, nie podsycaj mojej złości
start learning
fuel
I warn you, do not fuel my anger
nowość
start learning
newness
mijać, przemijać, ustępować
start learning
wear off
bielizna damska
start learning
lingerie
polować, poszukiwać
start learning
hunt
pobudzenie, podniecenie
start learning
arousal
obok siebie, ręka w rękę
start learning
side by side
smutek, żal, zmartwienie
start learning
grief
gwizdanie (głównie za kobietą idącą na ulicy)
start learning
catcalling
pyzaty, pulchny
start learning
chubby

You must sign in to write a comment