Lektion 13

 0    53 flashcards    annajankowska8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pisać karteczki ze słówkami
start learning
Vokabelkärtchen schreiben
Uważam, że to ważne, żeby...
start learning
Ich finde es wichtig, dass man...
Uważam, że to ważne, żeby pisać karteczki ze słówkami.
start learning
Ich finde es wichtig, dass man Vokabelkärtchen schreibt.
słuchać wiadomości
start learning
Nachrichten hören
Muszę zawsze / często...
start learning
Ich muss immer/oft...
Muszę zawsze / często słuchać wiadomości.
start learning
Ich muss immer/oft Nachrichten hören.
tłumaczyć słówka
start learning
Wörter übersetzen
Dla mnie istnieje tylko jedna droga:...
start learning
Für mich gibt es nur einen Weg:...
Dla mnie istnieje tylko jedna droga: tłumaczyć słówka
start learning
Für mich gibt es nur einen Weg: Wörter übersetzen.
śpiewać piosenki
start learning
Lieder mitsingen
zapisywać zdania
start learning
Sätze aufschreiben
poprawiać błędy
start learning
Fehler korrigieren
rozmawiać z obcokrajowcami
start learning
mit Muttersprachlern sprechen
Najważniejsze dla mnie jest...
start learning
Am allerwichtigsten ist für mich...
Najważniejsze dla mnie jest, żeby rozmawiać z obcokrajowcami.
start learning
Am allerwichtigsten ist für mich, mit Muttersprachlern zu sprechen.
powtarzać słówka
start learning
Wörter wiederholen
czytać czasopisma
start learning
Zeitschriften lesen
dużo rozmawiać
start learning
viel sprechen
rysować rysunki
start learning
Bilder zeichnen
powtarzać zdania za lektorem
start learning
Sätze nachsprechen
rozwiązywać zadania gramatyczne
start learning
Grammatikaufgaben lösen
Uważam, że testy nie są ważne. / Testy nie pomagają mi.
start learning
Tests/... finde ich gar nicht wichtig / helfen mir nicht.
Jestem typem słuchowca i dotykowca.
start learning
Ich bin ein auditiver und ein haptischer Typ.
Dla mnie trening słuchowy jest bardzo ważny.
start learning
Für mich ist das Audiotraining sehr wichtig.
Muszę słyszeć zdania tak często, jak to możliwe, wtedy mogę je dobrze zapamiętać.
start learning
Ich muss Sätze so oft wie möglich hören, dann kann ich sie mir gut merken.
kinestetyk
start learning
der kinästhetische Typ
Paweł odwiedził Marię na dwa tygodnie / na półtora miesiąca w Berlinie.
start learning
Paul hat Marie für eine Woche / für eineinhalb Monate in Berlin besucht.
zakochać się w kimś
start learning
sich in jemanden verlieben
Paweł zakochał się w Marii w Niemczech.
start learning
Paul hat sich in Marie in Deutschland verliebt.
kiedy / gdy - czynność jednorazowa w przeszłości
start learning
als
Kiedy Paweł był z powrotem w domu, uczęszczał na kursy niemieckiego w Instytucie [Getego].
start learning
Als Paul wieder zu Hause war, hat er Deutschkurse an der Universität am Goethe-Institut besucht.
Kiedy byłam na czwartym roku...
start learning
Als ich im vierten Semester war...
Kiedy skończyłam szkołę...
start learning
Als sie mit der Schule fertig war
dostać stypendium
start learning
das Stipendium bekommen
Stypendium na Uniwersytecie we Frankfurcie Paweł dostał na czwartym roku.
start learning
Das Stipendium für die Frankfurter Uni hat Paul im vierten Semester bekommen.
uczęszczać na kursy
start learning
Kurse besuchen
Paweł uważa: Jeśli chce się nauczyć języka obcego, trzeba chodzić na kursy.
start learning
Paul meint: Wenn man eine Fremdsprache lernen will, muss man Kurse besuchen.
wyjechać w podróż
start learning
verreisen
Maria wyjechała w długą podróż.
start learning
Marie ist lange verreist.
zaprosić kogoś
start learning
jemanden einladen
Zaprosiła mnie do Berlina.
start learning
Sie hat mich nach Berlin eingeladen.
Jak często to się działo?
start learning
Wie oft ist das passiert?
jeden raz
start learning
einmal
często
start learning
häufig
Kiedy to się stało?
start learning
Wann ist es passiert?
wcześniej
start learning
früher
dzisiaj
start learning
heute
Trzeba oczywiście ćwiczyć tak dużo, jak to możliwe.
start learning
Man muss natürlich so viel wie möglich üben.
Ale każdy uczy się inaczej, dlatego jest wiele dróg.
start learning
Aber jeder lernt anders und deshalb gibt es viele Wege.
Wzrokowiec musi wszystko widzieć. Jemu pomagają obrazy i farby.
start learning
Der visuelle Typ muss alles sehen. Ihm helfen Bilder und Farben.
Dla słuchowca ważne jest brzmienie języka.
start learning
Für den auditiven Typ ist der Klang einer Sprache wichtig.
On musi często słyszeć język i lubi uczyć się z piosenek i muzyki.
start learning
Er muss die Sprache oft hören und lernt gern mit Liedern und Musik.
Typ komunikatywny uważa mówienie za najważniejsze.
start learning
Der kommunikative Typ findet Sprechen am allerwichtigsten.

You must sign in to write a comment