IELTS speaking and writing

 0    62 flashcards    dominik550
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
My name derives from
start learning
Moje imię pochodzi od...
divine
start learning
boski
to identify oneself with sb/sth
start learning
identyfikować się z kimś, czymś
not at all!
start learning
ależ nie! wcale nie!
a lot of fuss
start learning
dużo zamieszania
graduate of the Poznan University of Technology
start learning
Absolwent Politechniki Poznańskiej
graduate from Electronics and Telecommunications at PUT
start learning
Absolwent Elektroniki i Telekomunikacji na Politechnice
my parents convinced me to choose it
start learning
moi rodzice przekonali mnie, aby go wybrać
entrance exam
start learning
egzamin wstępny
related to sb
start learning
spokrewniony z
to exile sb to Siberia
start learning
zesłać kogoś na Syberię
closely connected with software engineering
start learning
ściśle związany z oprogramowaniem
master's thesis
start learning
praca magisterska
I was tighted down by sth
start learning
Byłem ograniczany, obezwładniony przez coś
What do you do for a living?
start learning
Czym się zajmujesz? Jak zarabiasz na życie?
to revise my work
start learning
poprawić, skontrolować moją pracę
analyst
start learning
analityk
freedom
start learning
swoboda, dwolność
Easter
start learning
Wielkanoc
Holy Communion
start learning
Komunia Święta
wake, funeral meal, funeral reception
She met her at the funeral reception.
start learning
stypa
hind
start learning
łania
drown
start learning
utopić
to sink in an armchair
start learning
zatopić się w fotelu
Teutonic Knight
start learning
Krzyżak
order of knights
start learning
zakon rycerski
day of a religious festival
start learning
święto religijne
strike
to go on strike
start learning
strajk
communism time
start learning
czas komunizmu
massacre
start learning
masakra
preservative
start learning
konserwant
to fall on Saturday
start learning
przypadać w sobotę
slaughter of civilian population
start learning
rzeź ludności cywilnej
as long as
start learning
dopóki ... dopóty
clash
start learning
zderzenie, starcie, kłótnia
affiliation
start learning
przynależność
the sun scorched our faces
start learning
słońce spiekło nasze twarze
I saw my reflection in the mirror.
start learning
Zobaczyłem swoje odbicie w lustrze.
to invite sb to a birthday party
start learning
zaprosić kogoś na przyjęcie urodzinowe
related to sth
start learning
związany z czymś
it is time somebody did something
start learning
najwyższy czas, żeby ktoś coś zrobił
high time
start learning
najwyższy czas
to spring to mind
start learning
przyjść na myśl, przyjść do głowy
I would be an asset to this job/company
start learning
Byłbym cennym nabytkiem do tej pracy
I went to an exhibition of sth
start learning
Poszedłem na wystawę czegoś
the exhibition was held in London
start learning
Wystawa odbyła się w Londynie
I am writing to ... (apply for a job of...)
start learning
letter of application - początek
My reason for applying is that...
start learning
letter of application - the reason
I would be grateful if you could...
start learning
letter of application - formal asking for help
I would be able to attend the interview at any time which is convenient to you.
start learning
letter of application - job interview availability
Yours faithfully
start learning
z poważaniem (Sir/Madam)
Yours sincerely
start learning
z poważaniem (Mr Smith)
I am very keen to have a holiday job
start learning
Jestem bardzo chętny, by mieć pracę na wakacje
to take [or use] an occasion
start learning
skorzystać z okazji
he can't afford a car
start learning
on nie może sobie pozwolić na samochód
worth the effort
start learning
warty zachodu
in terms of sth
This proposal also carries risks in terms of contagious disease and infection. It will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.
start learning
w kwestii, w odniesieniu do czegoś
Some argue that ... while others advocate that...
start learning
Niektórzy twierdzą, że ... podczas gdy inni opowiadają się za...
I believe there is truth to/in/about both of these positions
start learning
Wierzę, że prawda leży w oby tych spojrzeniach.
watching TV detracrs from family time
start learning
oglądanie telewizji redukuje czas dla rodziny
earn a good salary
start learning
dobrze zarabiać
How on earth is that possible?
start learning
Jak na Boga jest to możliwe?

You must sign in to write a comment