Gotowe zdania angielskie

 0    194 flashcards    americanstylee
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Sir Keth został obrzucony jajami kiedy przemawiał na zebraniu
start learning
Sir Keth was pelted with eggs when he was given a speech/gave a speech.
jeżeli takowy pokój się zwolni
start learning
if one fall vacant
Jaja rozstrzaskały się o ścianę
start learning
Eggs smashed on the wall
pokoje się nigdy nie zwalniają
start learning
rooms never fall vacant
A jego ubranie zostało obryzgane
start learning
And his suit was spattered
Ludzie mieszkają w hotelu od miesięcy
start learning
People lived/stayed at the hotel for moths
Który właśnie rozpoczął prelekcję
start learning
Who has just started/began to talk
przyglądała się jej
start learning
she eyed her
Naraża się teraz na ryzyko
start learning
He is now taking a risk
Opuścił audytorium
start learning
He left the auditorium
Prasa szeroko opisywała jego wizytę
start learning
The press gave a wide coverage to the visit
W drugim dniu swojej wizyty prezydent najprawdopodobniej wyda publicznie oświadczenie
start learning
On the second day of his visit the President is likely to make a public statement
Włączył syrenę alarmową
start learning
He set off siren
Jego plan podrózy obejmuje spotkanie z prezydentem
start learning
His interary includes a meeting with the President
Prezydent przybędzie na zaproszenie prezydenta Francji
start learning
The president will arrive at the invitation of French's President
Podjął przemuwienie
start learning
resumed address
Rozmowy na szczycie odbędą się po rozmowach o dwustronnej współpracy
start learning
Summit talks will be hold after talks about bilateral cooperation
W ciągu ostatnich kilku dni grupa studentów rozdawała ulotki
start learning
Within the last few days group of students have had distributed litlets
Prezydent zgodnie z planem odwiedzi Włochy
start learning
The president is scheduled to visit Italy
Konserwacja historycznych budynków jest troską ministerstwa
start learning
Maintenace of historic buildings and monuments is in the care of the Ministries
Niezależnie od ich poglądów
start learning
Whatever their views
Nie rozmawia się na lekcji
start learning
One doesn’t talk in class
Nie odpowiada mu
start learning
Don’t suit him
Poświęcił się polityce
start learning
He devoted himself to politics
Sytuacja gospodarcza znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich 6 miesięcy ale nasze problemy gospodarcze są ciągle jeszcze aktualne
start learning
Economic situation has improved significantly in the past six months but our economic problem are still present
Jego żona jest ogromnie oszczędną gospodynią ale ten stary Rolls Royce którym jeżdzą jest bardzo nie ekonomiczny- każdego roku wydają chyba majątek na benzynę
start learning
His wife is very economical housewife Rolls Royce they ran is very much uneconomical every year they must spend a fortune on petrol,
Szybko swierdził
start learning
Quickly found/realise
Historyczne podłoże tego kryzysu jest niewątpliwie ważne
start learning
Historical background of this crisis is undoubty important
Nie jest zamierzeniem autora by opisane wydarzenia odtwarzały jakieś autentyczne zdarzenie
start learning
It is not the author intention that events described should portray/reflect any authentic/actual happening
Nie uważam aby to była zręczna uwaga z jego strony
start learning
I don’t think that was politic remark on his part of him
Ewentualne podobnieństwo do osoby żyjącej lub zmarłej jest przypadkowe
start learning
Any resemblance to living or deatf is coincidental
Amerykańska Deklaracja Niepodległośći jest prawdpodobnie najważniejszym wydarzeniem historycznym w czasach nowożytnych
start learning
American Declaration of Independence background is probably the most historic event in the Modern Times
Konserwacja historycznych budynków i zabytków jest troską ministerstw
start learning
Maintenace of historic buildings and monuments in in the care of ministries
Postacie występujące w tej książce są fikcyjne
start learning
The characters in this book are fictional
absorbe
start learning
wchłaniać
a backlog
start learning
pozostałości dotyczące osób
reminents
start learning
pozostałości dotyczące rzeczy
numerous
start learning
liczne
innumerous, countless
start learning
niezliczone
scarce, sparse
start learning
nieliczne
vacant room
start learning
wolny pokoj
occupied room
start learning
zajęty pokoj
gaunt face
start learning
o pociągłej twarzy
pelt sb with
start learning
obrzucić kogoś
to smash eggs on the wall
start learning
rozstrzaskać jajka o ścianę (spływają po ścianie)
lecture hole /theatre
start learning
sala wykładowa
sala oddziałowa
start learning
operating room/theatre -> British
skrzynka z gaśnicą
start learning
fire alarm
uruchom syrenę
start learning
set off the siren
poszukiwany
start learning
jostled
podjąć, wznowić
start learning
resume
przemówienie, przemowa
start learning
address, speech
within
start learning
w ciągu
rozdawać
start learning
distribute, hand it over
ulotki
start learning
litlets
coincidental
start learning
przypadkowe
odzwierciedlać
start learning
reflect, portray
znacznie
start learning
significantly, considerably
niewątpliwie
start learning
undoubty
odbudowa
start learning
restauration
konserwacja żywności
start learning
preservation
konserwacja budynków, zabytków
start learning
maintenace
postacie
start learning
characters
wyświetlić
start learning
display
pijane
start learning
tipsy
mocno trzymać
start learning
to clutch
dżwigać
start learning
to heave
poszarpane ubrania
start learning
ragged clothes
pokryty tynkiem
start learning
caked in plaster
brud
start learning
a grime
w wieku dojrzewania
start learning
adolescent
rozbić jajko
start learning
to batter egg
ujście rzeki
start learning
mouth of river
sztuczny kanał
start learning
canal
naturalny kanał
start learning
channel
całkowicie
start learning
thoroughly, utterly
pozostałości
start learning
remnants
walkway
start learning
kładka
przejście podziemne
start learning
underpass
wznieść
start learning
erect
rękodzieło
start learning
handicraft
Said to me
start learning
Said to me
told me
start learning
told me
spełnienie potrzeb
start learning
fulfilment
nałóg
start learning
compulsiveness, addiction
mądrość
start learning
wisdom
pochłonięty myśleniem
start learning
rapt in thoughts
zdrętwiały
start learning
numb
ostatnia deska ratunku
start learning
last resort
oszustwo
start learning
trickery
lekarstwo
start learning
remedy
nerwowy
start learning
jumpy
msza św
start learning
mass
upośledzenie
start learning
handicap
poważna przeszkoda
start learning
serious obstacle
fabryka
start learning
factory
tkanina
start learning
fabric
tapczan
start learning
divan
dywan
start learning
carpet
model wzór
start learning
examplars
kopia
start learning
copy
gospodarczy
start learning
economic
oszczędny, ekonomiczny
start learning
economical
pożywienie
start learning
aliment
alimenty
start learning
alimony, maintenace
lunatyk
start learning
sleepwalker
szalony
start learning
lunatic
gabinet
start learning
study
komoda, kredens; rada ministrów
start learning
cabinet
goździk
start learning
carnation
cera
start learning
complexion
sukienka, fatałaszek
start learning
frock
smoking
start learning
dinner jacket/tuxedo
szafa
start learning
closet
toaleta
start learning
lavatory
Nie rozmawia sie na lekcji
start learning
One doesnt talk in class.
Na niebie nie ma ani jednej chmurki
start learning
There is not a cloud in the sky.
Zobaczymy sie znowu na Swieta
start learning
We'll see again at Christmas
Poznalismy sie na konferencji w Pradze
start learning
We first met at the conference in Prague.
Nie ide wcale na spacer, ale na zebranie
start learning
Actually, Im not going on the walk but to a meeting.
Nie siedz zbyt dlugo na sloncu
start learning
Dont sit in the sun to long.
Dzieci byly dzis caly dzien na powietrzu
start learning
Children have spent the whole day outdoors
Na Wielkanoc spadl snieg
start learning
There was a snowfall at Easter.
Ugotuj to na duzym ogniu
start learning
Cook this over a high heat.
Rozgrzej oliwe z oliwek na patelni z grubym dnem
start learning
Heat some olive oil in a heavy-bottomed pan
Poloz kawalki miesa na patelni
start learning
Put the pieces of the meat on the pan.
Usmaz je szybko na rozgrzanej oliwie.
start learning
Fry them quickly in the hot oil.
Musze pozyczyc pieniadze na rower
start learning
I must borrow money for a bicycle.
Chcialabym miec to na pismie
start learning
I'd like to have it in writing.
Bob wyszedl wlasnie na obiad
start learning
Bob has just gone out to dinner
Bob wyszedl wlasnie na piwo
start learning
Bob has just gone out for a beer.
Rzuc tona dach
start learning
Throw this on the roof.
W przyszlym tygodniu pojdziemy na koncert
start learning
We'll go to the concert next week.
W przyszym tygodniu pojedziemy na piknik
start learning
We'll go for a picnic next week.
Spotkamy sie na przystanku autobusowym albo na dworcu kolejowym
start learning
We'll meet at the bus stop or at the railway station.
Spotkamy sie na parkingu
start learning
We'll meet in the car park.
Bedzie tu bardzo ladnie na wiosne
start learning
This place will look really lovely in the spring.
Musisz sie nauczyc tej roli na pamiec na jutro
start learning
You must learn this part by heart for tomorrow.
Otworzyla ksiazke na stronie 8
start learning
She opened the book at page 8.
Jej zdjecie bylo na stroniee 8
start learning
Her picture was on page 8.
Co widzisz na tym drzewie?
start learning
What can you see in the tree?
Na drzewie jest jeszcze kilka jablek. Trzeba je zerwac
start learning
There are still several apples on the tree. They must be picked.
Schowaj sie za drzewem
start learning
Hide behind the tree.
Wyjezdzamy za 10 dni.
start learning
We're leaving in ten days.
Kupilem ten dom za £95000.
start learning
I bought this house for95.
Kupilem ten obraz za grosze.
start learning
I bought this painting for nothing.
W Izraelu nic nie kupisz za marki czy dolary. Musisz miec walute izraelska.
start learning
You cant buy anything with/for dollars in Israel. You must have Israeli currency.
Uwazam cie za przyjaciela.
start learning
I regard you as a friend.
Czy warto umierac za rewolucje?
start learning
Is it worth dying for revolution?
Jestem za zniesieniem kary smierci.
start learning
I am in favor of abolishing death penalthy.
Zamknij drzwi za soba.
start learning
Close the door after you
Potrzymaj mnie za reke.
start learning
Hold me by the hand.
Wypijmy za nasze zdrowie.
start learning
Lets drink to our health.
Na urodzinach wszyscy byli przebrani za clownow.
start learning
Everybody was dressed up as clowns.
Posadz ich za stolem.
start learning
Have them to sit down at the table.
Mieszkam tuz za rogiem.
start learning
I live just round the corner.
On za nia szaleje.
start learning
He is crazy about her.
Za nic nie otwieraj drzwi.
start learning
Dont open the door under any circumstances.
Wszystko da sie zrobic za pomoca narzedzi.
start learning
Everything can be done with tools.
Ja juz musze pedzic. Pozegnaj go ode mnie.
start learning
I must dash off. Say goodbye to him for me.
Zaplacisz mi za wszystko.
start learning
You will pay me for everything.
Stan z prawej strony.
start learning
Stand on the right please.
Wiem to z wlasnego doswiadczenia.
start learning
I know this from my own experience
Dostalam piekny bukiet roz.
start learning
I have received a beautiful bouquetbof roses.
On zawsze spiewa z pamieci.
start learning
He always sings from memory.
Dzieci krzyczaly z calej sily.
start learning
The children screamed with all thier strenght
Niestety, rodzice wyjechali wlasnie z wizyta.
start learning
Unfortunatelly, parents have just gone away on a visit.
Do diabla z takim zyciem.
start learning
To hell with a life like this.
Zjesz troche chleba z maslem?
start learning
Will you have some bread and butter.
Bedziemy musieli na nich poczekac z godzine.
start learning
We'll have to wait for them about an hour.
Przestan sie z nim bic.
start learning
Stop fighting with him
Chce zerwac z przeszloscia raz na zawsze.
start learning
I want to break with the past once and for all.
Latwiej jest plynac z wiatrem niz pod wiatr.
start learning
It is easier to sail with the wind than against the wind.
Pisalismy wczoraj klasowke z chemii.
start learning
We had a classwork in chemistry yesterday
Pisalismy wczoraj klasowke z czasownikow nieregularnych.
start learning
We wrote a classwork on irregular verbs yesterday
Przyjechali do Londynu w 1945.
start learning
They came to London in 1945.
Jutro wyjezdzam do Bangor.
start learning
I'm leaving for Bangor tomorrow
Pospiesz sie. Juz czas do szkoly. Hurry up. Its time for school.
start learning
Hurry up. Its time for school.
Stad az do tego wzgorza wszystko nalezy do jego rodziny.
start learning
His family owns all the land from here to that hill
Chodzmy na spacer do lasu.
start learning
Lets go for a walk in the forest.
. Bylem raz w Londynie.
start learning
I have been to London once.
Bylem wtedy w Londynie.
start learning
I was in London then.
Chcemy spedzic wakacje nad morzem.
start learning
We would like to spend the holidays at the seaside.
Chcemy spedzic wakacje na wybrzezu.
start learning
We would like to spend the holidays on the coast
Moj brat jest teraz w szkole.
start learning
My brother is at school now.
Moj brat ma dopiero 11 lat i jeszcze chodzi do szkoly.
start learning
My brother is only 11 and he is still at school
Przyjechalem samochodem.
start learning
I have come by car.
Przyjechalem samochodem sasiada. I have come in my neighbour's car.
start learning
Przyjechalem autobusem o 7:10. I came on the 7:10 bus.
Czy to jest pociag do Holyhead?
start learning
Is this a train for Holyhead?
Kiedy wreszcie wskoczysz do basenu?
start learning
When are you going to jump into pool?
Prosze, wloz to do lodowki.
start learning
Please put this into the fridge
Dorzuc jeszcze kawalek drewna do ognia.
start learning
Throw another log onto the fire.
Robisz to w zly sposob.
start learning
You are doing this in the wrong way.
Mam rece sine od mrozu, tak zmarzlam.
start learning
I got so cold that my hands are blue with cold.

You must sign in to write a comment