fiszki 201 - 250

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
połowa, pół
Chcę połowę.
start learning
bàn; Wǒ yào yíbàn.
我要一半。
kolega, znajomy ze szkoły
W szkole mam dużo znajomych.
start learning
同学
tóngxué; Xuéxiào lǐ wǒ yǒu hěnduō tóngxué.
学校里我有很多同学。
brakować, różnica
brakuje trochę
start learning
chà; chà yīdiǎn
差一点
prąd
Nie mam prądu.
start learning
diàn; Wǒ méiyǒu diàn.
我没有电。
krajowy
krajowy pociąg
start learning
国内
guónèi; guónèi huǒchē
国内火车
sporadycznie
Sporadycznie gram z kolegami w piłkę.
start learning
偶尔
ǒu'ěr; Wǒ ǒu'ěr gēn péngyǒu tī zúqiú.
我偶尔跟朋友踢足球。
dziś
Dziś jest piątek.
start learning
今天
jīntiān; Jīntiān shì xīngqíwǔ.
今天是星期五。
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 najpopularniejszych słów po chińsku"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment