fiszki 101 - 150

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Tian'anmen
Plac Tian'anmen jest największym placem na świecie.
start learning
天安门
tiān'ānmén; Tiān'ānmén guǎngchǎng shì shìjiè shàng zuìdà de.
天安门广场是世界上最大的。
oni
Oni jadą samochodem.
start learning
他们
tāmen; Tāmen kāichē.
他们开车。
więc
Jest późno, więc muszę iść spać.
start learning
所以
suǒyǐ; Yǐjīng hěn wǎn suǒyǐ wǒ de shuìjiào.
已经很晚所以我得睡觉。
ty
Kto ty jesteś?
start learning
nǐ; Nǐ shì shuí?
你是谁?
no więc
potocznie używane w momencie zawahania
No więc następnym razem.
start learning
nà; Nà, xià cì ba.
那,下次吧。
mąż
To mój mąż.
start learning
老公
lǎogōng; Zhè shì wǒ lǎogōng.
这是我老公。
jak
Jak tam?
start learning
怎么
zěnme; Zěnme la?
怎么啦?
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 najpopularniejszych słów po chińsku"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment