English for medical students and doctor 2; UNIT 11 Osteoporosis

 0    53 flashcards    erka22
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
łamliwy, kruchy
start learning
brittle, fragile
towarzyszący, współistniejący
start learning
concomitant
rekompensować, wyrównywać brak
start learning
compensate
korowy
start learning
cortical
densitometria, pomiar gęstości
start learning
densitometry
gęstość
start learning
density
rozedma płuc, odma
start learning
emphysema
niewydolność, niedomoga, niepowodzenie
start learning
failure
złamanie
start learning
fracture
garb, garbić się
start learning
hump
złe wchłanianie pokarmu
start learning
malabsorption
porowaty
start learning
porous
zrzeszotczenie kości, osteoporoza
start learning
osteoporosis
wchłanianie się, resorpcja
start learning
resorption
odpowiedź, reakcja
start learning
response
przeszywający
start learning
stabbing
wśród osób starszych
start learning
among the elderly
związane z
start learning
related to
estrogeny
start learning
oestrogen
wiek pomenopauzalny
start learning
postmenopause years
kobiety o drobnej budowie ciała
start learning
small-framed woman
większe ryzyko
start learning
greater risk
niedobór
start learning
deficient in
przedłużony
start learning
prolonged
leki kortykosteroidowe
start learning
corticosteroid drugs
brak ruchu
start learning
lack of exercise/immobility
nadużywanie alkoholu
start learning
alcohol abuse
sprzyjać
start learning
contribute
usunięcie jajników
start learning
removal of ovaries
przeszywający ból pleców
start learning
stabbing backache
zdeformowany garbaty kręgosłup
start learning
deformed humped spinal column
na podstawie
start learning
on the basis
bone densitometry
start learning
is used to measured the density of the bone cortex in the wrist
masa kostna
start learning
bone mass
poziom wapnia w surowicy
start learning
Serum level of calcium
CT
start learning
computer tomography
fosforu i fosfatazy alkalicznej
start learning
phosphorus and alkaline phosphatase
cel
start learning
aim
unikać ryzyka upadku
start learning
avoid risk of fall
właściwa dieta
start learning
adequate diet
wytrzymałość kości
start learning
bone strength
HRT
start learning
hormon replacement therapy
są podawane regularnie
start learning
are administered regularly
poślizgnąć
start learning
slipped
noga w gipsie
start learning
leg in plaster
podnosić
start learning
lift
pochylać
start learning
stooping
ustały, skończyły się
start learning
ceased
zgarbiona
start learning
humpback
IU
start learning
international units
energetyczny (np. spacer)
start learning
brisk=vigorous
zalecić
start learning
order/recommend
wyprostować się
start learning
straighten up

You must sign in to write a comment