Capgemini vol2

 0    12 flashcards    sejseen
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Oferta pracy
Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem Państwa ofertę pracy
start learning
das Stellenangebot
Mit groBem Interesse habe ich Ich Stellenangebot gelesen
Osiągnięcie
To z pewnością nie było moim największym osiągnięciem
start learning
die Leistung
Das war sicherlich nicht meine GroBte Leistung
Rozwiązanie
Muzyka nie jest rozwiązaniem
start learning
Lösung
Musik ist keine Lösung
Pracownik
Sukces naszego przedsiębiorstwa opiera się przede wszystkim na osiągnieciach naszych pracowników
start learning
Mitarbeiter
Der Erfolg unseres Unternehmens beruht in erster Linie auf der Leistung unserer Mitarbaiter
Kierownik zespołu
Skuteczny zespół potrzebuje przede wszystkim zdolnego kierownika zespołu
start learning
der Teamleiter
Ein erfolgreiches Team brauch vor allem einem fahigen Teamleiter
powtarzać
Właściwie to muszę powtórzyć całą gramatykę
start learning
wiederholen
Ich muss eigentlich nocvh mal die ganze Grammatik wiederholen
brać udział
Biorę udiał w ciekawym przedsięwzięciu
start learning
an etwas (+Dativ) teilnehmen
Ich nehme an einem interessantem Projekt teil
korzystać
Korzystam z komputera tak często jak to możliwe ponieważ wierzę że ułatwia mi pracę
start learning
benutznen
Ich benutze den Computer so oft wie moglich, weli ich glaube, dass er meine Arbeit erleichtert
pomocny
Jego zachowanie wobec kolegów z pracy było koleżeńskie i pomocne
start learning
hilfsbereit
Sein Verhalten zu Arbeitskollegen war kameradschaftlich und hilfsbereit
ambitny
Dzięki temu, że byłem zawsze ambitny, wiele osiągnąłem
start learning
ehrgeizig
Dank dem, dass ich immer ehrgeizig war, habe ich viel erreicht
uprzejmy, przyjazny
Powinno się być zawsze uprzejmym wobec wszystkich ludzi
start learning
freundlich
Man sollte immer freundlich zu allen Menschen sein
etat
Matki które pracują na cały etat, stanowią u nas jeszcze wyjątek
start learning
die Vollzeit
Mutter, die in Vollzeit arbeiten, sind bei uns immer noch die Ausnahme

You must sign in to write a comment