Campaign 3 (1 alpha, bravo)

 0    49 flashcards    jawor735
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kontynuować, przejść do
start learning
proceed
wsparcie operacji lotniczej
start learning
airlift support
wykonać, przeprowadzić
start learning
execute, carry out
poszukiwanie i ratownictwo
start learning
search and rescue
ewakuacja medyczna
start learning
medical evacuation
po przyjeździe
start learning
upon arrival
przepustka stała
start learning
permanent gate pass
rozkład dnia/jazdy/plan zajęć
start learning
schedule
przeprowadzić kontrolę
start learning
perform inspection
przeglądać list przewozowy
start learning
review cargo manifest
nadzorować załadunek
start learning
supervise loading
porównać coś z czymś
start learning
check something against something
kontrola przed lotem
start learning
pre-flight check
kontrola po locie
start learning
post-flight check
poinformować załogę
start learning
brief the crew
odpowiedni/odpowiednia
start learning
appropriate
udogodnienia
start learning
facilities / amenities
operacje wsparcia pokoju
start learning
peace support operations
długość
start learning
length
przydzielony
start learning
assigned
około
start learning
approximately
aktualnie/obecnie
start learning
currently / at present
umiejscowienie
start learning
location
zagwarantować
start learning
ensure
strategiczne znaczenie
start learning
strategic importance
rutynowe leczenie
start learning
routine medical treatment
wywnioskować/zakończyć
start learning
conclude / conclusion
zachwycony
start learning
delighted
briefing zapoznawczy
start learning
orientation briefing
w imieniu
start learning
on behalf of
przystosować/dostosować
start learning
adjust
rozpoczynać
start learning
kick off / commence
siły powietrzne
start learning
Air Force
projekt
start learning
project
działania interwencyjne
start learning
contingency operations
alternatywny
start learning
alternate
uzupełniać
start learning
complement
niezatłoczona przestrzeń powietrzna
start learning
uncongested airspace
satysfakcjonujące, spełniające
start learning
rewarding, satisfying
wspólnie
start learning
jointly
uprzejmości
start learning
courtesies
poza bazą
start learning
off base
nadchodzący
start learning
upcoming
zakasać rękawy
start learning
roll up your sleeves
porażka nie wchodzi w rachubę
start learning
failure is not an option
rozszerzać
start learning
expand
po uzgodnieniu
start learning
by appointment
potencjał loniczy
start learning
air power
zapewnić wsparcie lonicze
start learning
project air power

You must sign in to write a comment