CAE rozdział 12

 0    85 flashcards    frustratka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
miły widok
start learning
welcome sight
przyjąć sugestie
start learning
welcome suggestions
skomplementować
start learning
to pay a compliment
sprostać wyzwaniu
start learning
meet the challenge
spełnić prośbę
start learning
to grant a wish
hamować, zahamować
start learning
to undercut
podlegać
start learning
come under
niewątpliwie
start learning
unmistakably
trop
start learning
trail
cud
start learning
marvel
niezrównany
start learning
peerless
światła rampy
start learning
limelight
materiał filmowy
start learning
Footage of
godny pozazdroszczenia
start learning
enviable
podczas gdy
start learning
whereas
działać naprędce, pospiesznie
start learning
act hastily
krzepiąco
start learning
reassuringly
słusznie
start learning
rightly
prawdopodobnie
start learning
presumably
oczywiście, podobno, najwidoczniej
start learning
apparently
zdumiewająco
start learning
astonishingly
natrafiać na
start learning
come across / happen across
wspaniały, cudowny
start learning
marvellous
interesująco
start learning
interestingly (enough)
pielęgnować
start learning
to nurture
wtulić się
start learning
Snuggle
świński
start learning
porcine
zagroda
start learning
pen
daleko idący wpływ
start learning
sweeping effect
podjąć wyzwanie
start learning
take up to a challenge / rise a challenge
powtórzenie
start learning
repetition
próbować
start learning
to attempt
powtarzalny
start learning
repeatable
kiepski, przeciętny
start learning
mediocre
pralnia samoobsługowa
start learning
launderette
patetyczny, pompatyczny
start learning
pathetic, pompous
czujność
start learning
vigilance
nauczyć się na pamięć
start learning
commit to memory
podróżować, poruszać się
start learning
to get about
powiedzieć o kimś dobre słowko o kimś
start learning
put in a good word for someone with somebody
doskonale się dogadywać
start learning
get on famously
obrócić się na dobre
start learning
to turn out well
opinia publiczna
start learning
public eye
porozumiewawcze spojrzenie
start learning
a knowing look
w pełni widoczny (np. przed całą widownią)
start learning
in full view of (the audience)
przyjrzeć się bliżej
start learning
take a closer look
ujawnić
start learning
reveal
gołym okiem
start learning
with the naked eye
odczytać
start learning
read out
wyczytać
start learning
read off
wpisany w
start learning
written into
dostrzec ukryte lub niezamierzone znaczenie
start learning
to read into
spisać, opisać
start learning
write up
poczytać o
start learning
to read up on
pozwolić na
start learning
allow to
nie zdawali sobie sprawy
start learning
little did they realize
wzywać do działania
start learning
call for action
dodatek
start learning
additive
dogłębny
start learning
in-depth
zupełny, gruntowny, wnikliwy
start learning
in-depth
percepcja
start learning
perception
zaangażować w
start learning
engage with
rozczarowanie
start learning
disillusionment
nieprawdopodobny
start learning
improbable
słodkowodny
start learning
freshwater
słonowodny
start learning
saltwater
kranówka
start learning
tap water
zdążyć z terminami
start learning
meet deadlines
spełnić oczekiwania
start learning
meet the expectations
zdecydować się
start learning
to make up one's mind
powstrzymać gniew
start learning
to keep one's temper
niewiele
start learning
very nearly
powyżej
start learning
upwards of
około
start learning
something in the region of
żeby nie
start learning
so as not to
wylesienie
start learning
deforestation
zintensyfikować
start learning
intensify
erozja
start learning
erosion
zawodny
start learning
unreliable
zagrożony
start learning
threatened
sponsoring, patronat
start learning
sponsorship
wrócić do
start learning
revert to
podatny, skłonny, bezradny
start learning
vulnerable
na piśmie
start learning
in writing
podczas gdy
start learning
whilst

You must sign in to write a comment