Are you insured?

 0    83 flashcards    annawiacek90
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to be insured
start learning
być ubezpieczonym
valuable painting
start learning
cenny obraz
jewellery
start learning
biżuteria
down-to-earth
start learning
przyziemny / praktyczny
possessions
start learning
dobytek
to protect oneself
start learning
chronić się / zabezpieczyć się
to provide for
start learning
zapewnienie / utrzymanie
common sense
start learning
zdrowy rozsądek
injury
start learning
szkoda / obrażenie
burglary
start learning
włamanie
fire
start learning
ogień / pożar
theft
start learning
kradzież
natural disaster
start learning
klęska żywiołowa
extreme weather conditions
start learning
ekstremalne warunki pogodowe
insurance company
start learning
towarzystwo ubezpieczeniowe
full range
start learning
pełen zakres
sickness
start learning
choroba
household
start learning
gospodarstwo domowe
property
start learning
własność / mienie
breakage
start learning
szkoda / uszkodzenie
accident
start learning
wypadek
to cover
start learning
pokryć
to underwrite
start learning
przyjmować do ubezpieczenia
to accept financial responsibility
start learning
przyjąć odpowiedzialność finansową
to sign
start learning
podpisać
insurance policy
start learning
polisa ubezpieczeniowa
financial compensation
start learning
Rekompensata finansowa / odszkodowanie
health insurance
start learning
ubezpieczenie zdrowotne
life assurance
start learning
ubezpieczenie na życie
dependant
start learning
zależny / utrzymanek
duration
start learning
czas trwania / okres
sum assured
start learning
Suma na którą jest się ubezpieczonym
structure of the house
start learning
Konstrukcja domu
fixtures
start learning
elementy instalacji
fittings
start learning
Armatura
equipment
start learning
sprzęt
accidential damage
start learning
przypadkowe uszkodzenie
loss
start learning
strata
vehicle
start learning
pojazd
obligatory
start learning
obowiązkowy
proportion
start learning
odsetek
monthly earnings
start learning
miesięczne zarobki
medical services
start learning
usługi medyczne
hospitalisation
start learning
hospitalizacja
lump sum
start learning
jednorazowa wypłata
to pay out
start learning
wypłacić
national security system
start learning
państwowy system ubezpieczeń
compulsory contributions
start learning
obowiązkowe składki
state financial assistance
start learning
Pomoc finansowa państwa
disability
start learning
inwalidztwo
policyholder
start learning
ubezpieczony
anxiety
start learning
niepokój
to be covered
start learning
być ubezpieczonym
individual insurance
start learning
indywidualne ubezpieczenie
group insurance
start learning
ubezpieczenie grupowe
insurance contract
start learning
Umowa ubezpieczenia
voluntary insurance
start learning
dobrowolne ubezpieczenie
insurer
start learning
ubezpieczyciel
to take out insurance against fire
start learning
wykupić ubezpieczenie od ognia
victim
start learning
ofiara / poszkodowany
to be insured from all damages
start learning
być ubezpieczonym od wszelkich szkód
property insurance
start learning
ubezpieczenie mienia
house equipment insurance
start learning
Ubezpieczenie wyposażenia domu
to be insured against robbery
start learning
ubezpieczenie od rabunku
full motor-car insurance
start learning
pełne ubezpieczenie pojazdów samochodowych
vehicle insurance
start learning
Ubezpieczenie pojazdu
car accident and theft insurance
start learning
ubezpieczenie autocasco
civil liability
start learning
Odpowiedzialność cywilna
death insurance
start learning
Ubezpieczenie na wypadek śmierci
dangerous accident insurance
start learning
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
pension insurance
start learning
ubezpieczenie emerytalne
pension
start learning
emerytura / renta
indemnity
start learning
odszkodowanie
to indemnify
start learning
dać odszkodowanie
to pay damages
start learning
wypłacić odszkodowanie
social insurance security
start learning
zakład ubezpieczeń społecznych
disability pension
start learning
renta inwalidzka
hospitalisation costs
start learning
Koszty hospitalizacji
sick benefit
start learning
zasiłek chorobowy
underwriter
start learning
agent ubezpieczeniowy
insurance broker
start learning
Broker ubezpieczeniowy
potential risk
start learning
Potencjalne ryzyko
limited financial liability
start learning
ograniczona odpowiedzialność finansowa

You must sign in to write a comment