ANIA styczeń 2014

2  1    206 flashcards    mirellastone
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pragnienie
start learning
desire
głód
start learning
hunger
zapalenie płuc
start learning
pneumonia
gospodarka
start learning
economy
gospodarczy
start learning
economic
ekonomiczny/oszczędny
start learning
economical
wylać
start learning
spill
przysługa
start learning
favor
ktoś
start learning
someone/somebody
każdy
start learning
everyone/everybody
ktoś w pytaniu/przeczeniu
start learning
anyone/anybody
nikt
start learning
nobody/no one
coś
start learning
something
wszystko
start learning
everything
cokolwiek
start learning
anything
nic
start learning
nothing
gdzieś
start learning
somewhere
wszędzie
start learning
everywhere
gdziekolwiek
start learning
anywhere
nigdzie
start learning
nowhere
rolnik
start learning
farmer
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
stolarz
start learning
carpenter
naukowiec
start learning
scientist
inżynier
start learning
engineer
leczyć (c)
start learning
cure
leczyć
start learning
treatment
szczepić
start learning
vaccinate
bydło
start learning
cattle
uprawiać
start learning
grow
plony
start learning
crops
stosowny
start learning
suitable
badać/poszukiwać
start learning
research
ludzkość
start learning
mankind
rozwój/postęp
start learning
development / progress
grzywka
start learning
fringe
fryzjer męski
start learning
Barber
luksusowe
start learning
luxury
hipokryta
start learning
backstabber
zajęty/umówiony
start learning
engaged
zmyślać
start learning
think up
chwytliwy, wpadający w ucho
start learning
catchy
trzymać
start learning
hold
fantastyczny
start learning
fantastic
grabarz
start learning
undertaker
pozycja/stanowisko
start learning
position
kolekcja
start learning
collection
wmieszać, wplątać
start learning
involve, implicate
zmęczony po długiej podróży samolotem
start learning
feel jet-lagged
jakkolwiek
start learning
although
tryb/procedura
start learning
routine/procedure
satysfakcja
start learning
satisfaction
programista
start learning
software developer
wymyśla slogany reklamowe
start learning
copywriter
ginekolog-położnik
start learning
obstetrician-gynecologist
zastrzyk
start learning
injection
spotkanie
start learning
appointment/meeting
legalny
start learning
legal
wejście
start learning
entrance
przyjmować
start learning
take
księgowy
start learning
accountant
kosmetyczka
start learning
beautician
dbać, troszczyć się
start learning
care, care
chcę
start learning
wish
średnia ocen
start learning
Average ratings
ruchomy czas pracy
start learning
flexitime
praca o stalych godzinach
start learning
a nine to five job
niewykwalifikowany
start learning
unqualified
niewykwalifikowany pracownik
start learning
unskilled worker
wykwalifikowany
start learning
skilled worker
różnorodny/rozmaity
start learning
varied
monotonny, żmudny (o zajęciu)
start learning
repetitive
równy/stały
start learning
steady
sezonowy
start learning
seasonal
zwolniony z pracy
start learning
dismissed
promowany, awans
start learning
promoted, promotion
stresujący (przymiotnik)
start learning
stressful (adjective)
relaksujący
start learning
relaxing
dochód
start learning
income
zlecony
start learning
freelance
wolny strzelec
start learning
freelancer
stały/sztywny
start learning
fixed
sługus
start learning
menial
manualny, ręczny
start learning
Manual, automatic
oznaczony
start learning
appointed/marked
zarządzający przedsiębiorstwem
start learning
Managing Director,
szansa
start learning
prospect
dodatki/korzyści
start learning
perks/allowances / benefits
macierzyństwo
start learning
motherhood
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
możliwości
start learning
possibilities
zbędny
start learning
redundant
główny artykuł w gazecie
start learning
feature
relacja
start learning
coverage
obecnie
start learning
currently
przebój kinowy
start learning
blockbuster
niepokoić denerwować
start learning
upset
uczestnik konkursu
start learning
contestant
od
start learning
since
tak mocno jak
start learning
as much as
ciekawe dlaczego
start learning
wonder why?
po co?
start learning
Why?
po co? w jakim celu?
start learning
Why? For what purpose?
za co?
start learning
for what?
na co?
start learning
for what?
kiedyś
start learning
once
nieważny
start learning
invalid
nieważne, nie ma sprawy
start learning
no matter, no matter
być może, możliwe że
start learning
perhaps, possible that
reklamacja
start learning
complaint
szkic
start learning
sketch
praktycznie, prawie
start learning
practically, almost
praktycznie, ze względów praktycznych
start learning
practically, for practical reasons
natomiast
start learning
while
ponieważ
start learning
because
wychowuję
start learning
I raise
kasa fiskalna
start learning
cash register
remont
start learning
repairs
remontować, odnawiać
start learning
renovate, renew
remontować, naprawiać
start learning
overhaul, repair
za dobę/noc w hotelu
start learning
for/per day/night
przy wyjeździe z hotelu
start learning
when leaving the hotel
przy wyjeździe z hotelu
start learning
upon departure
pokój jednoosobowy / dwuosobowy
start learning
single / double
lodówka w hotelu
start learning
minibar
suszarka do włosów
start learning
hair dryer
nie działa klucz do drzwi
start learning
does not work the key
banknot
start learning
banknote
sprawa
start learning
case
bilon, moneta
start learning
coins, coin
reszta pieniedzy
start learning
change
zniknęła mi torebka/ktoś ukradł
start learning
I was robbed
wyrwano mi torebkę/ktoś zaatakował
start learning
I was mugged/attacked
ktoś ukradł mi...
start learning
somebody stole my
moja torebka została ukradziona
start learning
my bag was stolen
tablice rejestracyjne
start learning
number plates
chce mi się wymiotować
start learning
I feel vomit
źle się czuję
start learning
I feel bad
słabo mi
start learning
I feel weak
Ambasada
start learning
Embassy
złożyć reklamację
start learning
issue a complaint
katedra
start learning
cathedralcathedral
zamknąć
start learning
close/shut/lock
oddać/zwrócić coś
start learning
give back
rezerwacja
start learning
booking/reservation
wezwij policję
start learning
call the police
zabłądziłam
start learning
I lost my way
centrum miasta
start learning
downtown
właściciel sklepu
start learning
shop keeper
listonosz USA
start learning
mailman
listonosz GB
start learning
postman
sprzedawca USA
start learning
sales clerk
sprzedawca GB
start learning
shop assistant
budowniczy statków
start learning
ship builder
zakład pracy, przedsiębiorstwo
start learning
the workplace, the company
zdenerwowana
start learning
upset
załatwiać
start learning
do
nie znam się na tym
start learning
I do not know at this
załatwiaj sprawy
start learning
Getting Things Done
areszt śledczy
start learning
detention center
paczka
start learning
package
żywnościowa
start learning
Food
karta telefoniczna (do telefonowania z budki)
start learning
telephone card (up to a call from the booth)
zorientować się
start learning
see
zorientować się w czymś
start learning
figure out something
zorganizować
start learning
organize
wychowawca
start learning
educator
analfabeta, niepiśmienny
start learning
illiterate
alimenty na dziecko
start learning
child support
specjalista
start learning
specialist
współczuć komuś
start learning
sorry for someone
korzyść, pożytek
start learning
benefit, utility
pismo do sądu
start learning
a letter to the court
dozór elektroniczny
start learning
electronic monitoring
osowialy, posepny
start learning
dejected, gloomy
zmusić kogoś do czegoś
start learning
impel smb. to smth.
program badawczy
start learning
research program
wyniki badań
start learning
studies
tomografia mózgu
start learning
tomography of the brain
tomografia komputerowa
start learning
computed tomography
badanie impulsów
start learning
test pulses
forum internetowe
start learning
Internet forum
opiekun
start learning
guardian
natychmiast
start learning
immediately
apetyt
start learning
appetite
apodyktyczna
start learning
bossy
kurator sądowy
start learning
probation officer
wada, niedogodność
start learning
defect, inconvenience, disadvantage
technika, technologia
start learning
engineering, technology
wystarczający
start learning
sufficient
automat do sprzedaży (napojów, słodyczy itp.)
start learning
vending machine
przemysłowy
start learning
industrial
wynalazek
start learning
invention
wpływ
start learning
impact
społeczeństwo
start learning
society
zdany na siebie
start learning
stranded
opieka lekarska
start learning
medical care
zrewolucjonizować
start learning
revolutionize
odpowiednio
start learning
properly
z tego
start learning
thereof
tego
start learning
thereof
zastąpiony przez
start learning
replaced by
własny
start learning
own
ekologia
start learning
ecology
zaawansowany
start learning
advanced
nie do odróżnienia
start learning
indistinguishable

You must sign in to write a comment