ANIA kwiecień 2016 KOLOKACJE

 0    233 flashcards    mirellastone
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
umówić spotkanie
start learning
make an appointment
robić co tylko można
start learning
do one's best
polepszać
start learning
make better
upewniać się, zapewniać
start learning
make certain/sure
narzekać
start learning
make a complaint
eksperymentować
start learning
do an experiment
podejmować decyzje
start learning
make a decisions
szukać wymówek/robić wymówki
start learning
make an excuse (for)
pogarszać
start learning
make worse
wypełniać obowiązki
start learning
do one's duty
podejmować trud, wysiłek
start learning
make an effort
zbłaźnić się/zrobić gafę
start learning
make a fool of
uciec
start learning
make an escape
uciec
start learning
to leg it
próbować zgadnąć
start learning
make a guess
zaprzyjaźnić się z kimś
start learning
make friends (with)
ćwiczyć
start learning
do an exercises
rezerwować
start learning
make a reservation
sugerować
start learning
make a suggestion
pogorszyć sprawę
start learning
make matters worse
robić krzywdę, niszczyć
start learning
do harm/damage
odrabiać zadanie domowe
start learning
do one's homework
zarabiać pieniądze
start learning
make money/profit
bałaganić
start learning
make a mess
dzwonić/telefonować
start learning
make a phone call
robić postępy
start learning
make progress
czynić cuda
start learning
do wonders
oferować
start learning
make an offer
wyrządzać krzywdę/pomagać
start learning
do wrong/right
wiązać koniec z końcem
start learning
to make ends meet
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś w pełni, czerpać garściami
start learning
make the most of
hałasować
start learning
make a noise
dobrze sobie radzić/źle sobie radzić
start learning
do well/badly
zaplanować coś, zawrzeć umowę
start learning
make an arrangement
robić różnicę
start learning
make a difference
nabijać się z kogoś(idiom)
start learning
make fun of
zniszczyć coś, zrujnować
start learning
do a job
dokonać wyboru
start learning
make a choice
prosić, wystąpić z prośbą
start learning
make a request
mieć sens
start learning
make sense
podróżować
start learning
make a trip/voyage/journey
zrobić/popelnić błąd
start learning
make a mistake
zrobić przysługę
start learning
do a favor
postanowić, namyślić się
start learning
make up one's mind
zrobić co tylko można, bardzo się postarać
start learning
make the best of
złożyć zapytania
start learning
make the enquiries into
robić badania na jakiś temat
start learning
do research on
zrobić na kimś wrażenie
start learning
to make a good impression on
zrobić raport, zaraportować
start learning
make a report on
wpaść w kłopoty
start learning
get into trouble
narobić kłopotów
start learning
make trouble for
zrobić z czegoś użytek
start learning
make use of
zrewanżować się czymś złym za coś złego, czego się od kogoś doświadczyło
start learning
do justice to
mieć swój wkład w coś
start learning
make a contribute to
czuć się jak u siebie w domu
start learning
to make yourself at home
zrobić komuś krzywdę
start learning
do harm to
ustąpić drogi, umożliwić coś
start learning
make way for
zmieniać buty
start learning
change shoes
łamać komuś serce
start learning
break someone's heart
przewracać stronę
start learning
turn a page
łamać prawo
start learning
to break the law
przesiadać się
start learning
change trains/buses
przyciągać uwagę
start learning
to catch attention
zwracać uwagę, zwrócić uwagę/przyciągnąć
start learning
draw sb's attention
odzwyczajać się, rzucać nałóg
start learning
break a habit
zmieniać kierunek
start learning
change a direction
przebierać się, zmieniać ciuchy
start learning
change clothes
łamać obietnicę
start learning
break a promise
dochodzić do siebie, wychodzić z kryzysu
start learning
turn a corner
zmieniać temat
start learning
change the subject
nowy rozdział w życiu
start learning
turn the page
zmienić zdanie
start learning
change your mind
łamać ciszę
start learning
break the silence
łamać lody
start learning
break the ice
wyciągać broń
start learning
draw weapons
pobijać rekord
start learning
break the record
przerwać, skrócić
start learning
cut short
przerwać rozmowę
start learning
cut short
znaczny, znaczący
start learning
considerable
generalnie
start learning
by and large
ostatni ale nie mniej ważny
start learning
last but not the least
raz na jakiś czas
start learning
every now and then
jeden za drugim
start learning
one by one
sam, samodzielnie
start learning
on my own
tak właściwie
start learning
as a matter of fact
uciekać po kradzieży z czymś
start learning
make off with = steal and run away
zmyślać, wymyślać
start learning
make up = invent
kierować się do, zmierzać w kierunku
start learning
make for = go towards
zamieniać coś na coś
start learning
make sth into sth = transform, convert
starać się zrozumieć, poradzić sobie ze zrozumieniem czyjejś mowy
start learning
make out = manage to understand
pogodzić się z
start learning
make up with = become friends again
tworzyć coś, stanowić, formować
start learning
make up = constitute, form, be a member of
obyć się bez czegoś
start learning
do without = endure the lack of
pozbyć się czegoś
start learning
do away with = get rid of
dorastać
start learning
to grow up = become an adult
wyrastać z czegoś
start learning
grow out of = become older and stop a habit
odejść, umrzeć
start learning
pass away = die
przekazać komuś z pokolenia na pokolenie
start learning
pass down = pass from one generation to the next
mdleć
start learning
pass out = faint
wypełnić
start learning
fill in = complete
wypełnić na maxa, do pełna
start learning
fill up = make completely full
wykluczyć, opuścić, pominąć
start learning
leave out of = exclude from
zależny od
start learning
dependent on
zaręczony z
start learning
engaged with
równy czemuś
start learning
equal to
niezależny od
start learning
independent of
zamężna, żonaty z
start learning
married to
wdzięczny komuś za coś
start learning
grateful to sb for sth
korzyść z czegoś
start learning
advantage of
wymagać
start learning
demand for
różnica pomiędzy dwoma rzeczami
start learning
difference between
różnica w czymś np. różnica zdań
start learning
difference of opinion
różnica w czymś
start learning
difference in something
różnica zdań
start learning
difference of opinion
niekorzyść
start learning
disadvantage of
zamiar zrobienia czegoś
start learning
intention of doing sth
celować
start learning
aim at / aim to
przepraszać kogoś za coś (v)
start learning
apologize to sb for sth
aprobować
start learning
approve of/for
nie aprobować
start learning
disapprove of/for
należeć do
start learning
belong to
pożyczyć od
start learning
borrow from
wyznać coś komuś
start learning
confess sth to sb
składać się z czegoś
start learning
consist of something
dokładać się do, przyczynić się do
start learning
contribute to
przykryć coś czymś
start learning
cover something with something
zależeć od
start learning
depend on
inwestować w coś
start learning
invest in something
płacić za coś
start learning
pay for something
polegać na
start learning
rely on sb
wydawać pieniądze na
start learning
spend money on
spędzać czas na
start learning
spend time on
tracić pieniądze
start learning
waste money on
tracić czas, marnować czas
start learning
waste time on
pożyczyć od
start learning
borrow from
pożyczyć komuś
start learning
to lend
wynająć (mieszkanie, biuro)
start learning
let
wynająć, nająć (osobę)
start learning
hire
wynająć (rzeczy)
start learning
rent
wydawać
start learning
to spend
tracić/trwonić
start learning
waste
oszczędzać
start learning
to save
stać na coś, pozwolić sobie
start learning
to afford
rachunek
start learning
a bill
opłata za przejazd/przewóz
start learning
fare
opłata za np. kurs
start learning
fee
mandat, kara, mandat karny, grzywna
start learning
fine
bilet
start learning
ticket
paragon
start learning
a receipt
na zeszyt, a konto, odroczony termin płatności
start learning
account
rabat
start learning
a discount
podatek
start learning
tax
wypłata/pensja
start learning
salary
stawka np. za godzinę, dzień
start learning
wage
płatność
start learning
payment
dochód
start learning
income
przychód
start learning
revenue
dodatkowy zysk, bonus
start learning
bonus
kieszonkowe, zasiłek, dodatek
start learning
allowance
nagroda - NAZWA
start learning
award
nagroda otrzymana/ satysfakcja
start learning
reward
darowizna
start learning
donation
być dłużnym
start learning
to owe
posiadać np. rzecz
start learning
own
posiadać np. cechę, umiejętność
start learning
possess
utrzymywać
start learning
keep
należeć
start learning
belong
cena
start learning
a price
nagroda
start learning
1. an award 2. a prize
opłata, dopłata
start learning
charge/surcharge
wartość
start learning
value
okazja
start learning
bargain
warty
start learning
worth
napiwek
start learning
a tip
cenny, drogocenny
start learning
precious
wartościowy
start learning
valuable
bezcenny
start learning
priceless
bezwartościowy
start learning
worthless
ekonomiczny (gospodarczy)
start learning
economic
oszczędny
start learning
economical
finansowy
start learning
financial
pożyczka
start learning
a loan
debet
start learning
debit
suma pieniędzy
start learning
sum of money
kwota
start learning
amount
kaucja
start learning
deposit
zaliczka
start learning
deposit
zadatek
start learning
deposit
rata
start learning
instalment
budżet
start learning
a budget
czek
start learning
a cheque
gotówka
start learning
cash
monety
start learning
coins
waluta
start learning
foreign currency
banknoty
start learning
banknotes (notes)
reszta (pieniędzy)
start learning
the rest
niedojrzały
start learning
immature
niezdolny, niebędący w stanie czegoś zrobić
start learning
unable
niepewny, wątpliwy, pełen wątpliwości
start learning
doubtful
zdenerwowany
start learning
nervous
niepoprawnie
start learning
incorrectly
nieuczciwy
start learning
dishonest
nielegalny
start learning
illegal
niezadowolenie
start learning
dissatisfaction
nieposłuszny
start learning
disobedient
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
bez opieki, niepilnowany
start learning
unattended
nieusatysfakcjonowany
start learning
dissatisfied
nieudany
start learning
unsuccessful
znęcać, maltretować
start learning
mistreat
nienaukowy
start learning
unscientific
nieczytelny
start learning
illegible
czytelny
start learning
legible
niezabezpieczony
start learning
insecure
niebezpieczny, szkodliwy
start learning
unsafe
niechęć
start learning
unwillingness
nie zgadzać się
start learning
to disagree
niecierpliwy
start learning
impatient
cierpliwy
start learning
patient
niekomfortowy
start learning
uncomfortable
niezrozumienie
start learning
incomprehension
źle zrozumieć
start learning
to misunderstand
niestety
start learning
unfortunately
dezaprobata
start learning
disapproval
nie pochwalać, nie aprobować
start learning
disapprove
niesprawiedliwie
start learning
unfair
zaniepokojony, zatroskany
start learning
anxious
niemożliwe
start learning
impossible
nieposłuszeństwo
start learning
disobedience
korzystny
start learning
beneficial
niezorganizowany
start learning
disorganized
niekompletny
start learning
incomplete
nieadekwatny
start learning
inadequate

Comments:

jakbutki wrote: 2017-01-07 14:57:27
dużo fiszek

You must sign in to write a comment