angielski 1000 cz2

 0    117 flashcards    jacek931
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lubić, jak
start learning
like
próbować
start learning
try
więc, taki
start learning
so
nas
start learning
us
te
start learning
these
znowu
start learning
again
jej
start learning
her
zwierze
start learning
animal
długi
start learning
long
wskazywać, punkt
start learning
point
robić
start learning
make
mama
start learning
mother
rzecz
start learning
thing
świat
start learning
world
widzieć
start learning
see
blisko, obok
start learning
near
jego
start learning
him
budować
start learning
build
dwa
start learning
two
swoje, sobie, ja
start learning
self
ziemia
start learning
earth
patrzeć, wyglądać
start learning
look
ojciec
start learning
father
więcej
start learning
more
głowa. główny
start learning
head
dzień
start learning
day
stać, stoisko
start learning
stand
móc
start learning
could
posiadać, własny
start learning
own
iść
start learning
go
strona
start learning
page
przychodzić przyjeżdżać
start learning
come
powinien
start learning
should
państwo, wieś
start learning
country
liczba, numer,
start learning
number
znalezione, znalazł
start learning
found
dźwięk, brzmieć
start learning
sound
odpowiedz, odpowiadać
start learning
answer
nie, żadnych
start learning
no
szkoła
start learning
school
najwięcej
start learning
most
rosnąć
start learning
grow
ludzie
start learning
people
studiować, uczyć sie
start learning
study
moje
start learning
my
ciągle
start learning
still
nad, przez
start learning
over
uczyć sie
start learning
learn
wiedzieć, znać
start learning
know
roślina, fabryka, sadzić
start learning
plant
woda, podlewać
start learning
water
okładka, przykrywać
start learning
cover
niż
start learning
than
jedzenia, pokarm
start learning
food
dzwonić, nazywać, rozmowa tel
start learning
call
słońce
start learning
sun
pierwszy
start learning
first
cztery
start learning
four
kto, który
start learning
who
pomiędzy
start learning
between
móc
start learning
may
stan, państwo, oświadczać
start learning
state
w dół
start learning
down
trzymać, zachowywać coś
start learning
keep
oko
start learning
eye
nigdy
start learning
never
teraz
start learning
now
ostatni
start learning
last
znaleźć, uważać za...
start learning
find
pozwolić, wynajmować
start learning
let
jakikolwiek, jakieś, żadne
start learning
any
myśl, lub myśleć w czasie przeszłym
start learning
thought
nowy
start learning
new
miasto
start learning
city
praca, pracować
start learning
work
drzewo
start learning
tree
część
start learning
part
krzyż, przechodzić przez
start learning
cross
wziąć
start learning
take
gospodarstwo, uprawiać
start learning
farm
dostać
start learning
get
twardy, trudny
start learning
hard
miejsce
start learning
place
zaczynać
start learning
start
robić w czasie przeszłym i zrobione
start learning
made
móc
start learning
might
mieszkać, żyć
start learning
live
opowiadanie, historia
start learning
story
gdzie
start learning
where
widzieć w czasie przeszłym
start learning
saw
po
start learning
after
daleko
start learning
far
z powrotem, plecy
start learning
back
morze
start learning
sea
mało. mały
start learning
little
rysować
start learning
draw
tylko
start learning
only
lewy, pozostawiony
start learning
left
okrągły, okrążać, w kółko, runda
start learning
round
późno
start learning
late
biegać
start learning
run
przyjechał, przyszła...
start learning
came
podczas gdy, pewien czas
start learning
while
pokazywać
start learning
show
nacisnąć, prasa
start learning
press
każdy
start learning
every
blisko
start learning
close
dobry, dobrze
start learning
good
noc
start learning
night
mi, mnie
start learning
me
prawdziwy
start learning
real
dawać
start learning
give
życie
start learning
life
nasze
start learning
our
niewiele
start learning
few
pod
start learning
under
północ, północny
start learning
north

You must sign in to write a comment