angielski 1000 cz1

 0    115 flashcards    jacek931
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
imię, nazwa
start learning
name
bardzo
start learning
very
do, ku, na, za, dla, przy, aby,
start learning
to
przez
start learning
through
i
start learning
and
tylko, właśnie
start learning
just
forma, tworzyć
start learning
form
w
start learning
in
zdanie
start learning
sentence
to
start learning
it
świetnie
start learning
great
myśleć, uważać
start learning
think
ty
start learning
you
mówić, powiedzieć
start learning
say
że, ten, tamten, to, który
start learning
that
pomoc, pomagać
start learning
help
on
start learning
he
niski, cichy, nisko, cicho,
start learning
low
linia, lina, kolejka, rząd
start learning
line
przygnębiony
start learning
depressed
dla, po, do
start learning
for
różnic się
start learning
differ
na
start learning
on
skręcić, zakręt, obrót
start learning
turn
przyczyna, powód,
start learning
cause
z
start learning
with
dużo
start learning
much
kiedy, gdy, tak jak
start learning
as
znaczyć, skąpy, złośliwy, średni
start learning
mean
ja
start learning
I
przed
start learning
before
jego
start learning
his
ruszać, ruch
start learning
move
oni
start learning
they
prawy, poprawny, dobry
start learning
right
być
start learning
be
chłopiec
start learning
boy
przy, w, o, na
start learning
at
stary
start learning
old
jeden
start learning
one
także, za
start learning
too
mieć
start learning
have
ten sam, taki sam
start learning
same
ten, ta
start learning
this
powiedzieć
start learning
tell
od, z
start learning
from
albo
start learning
or
komplet, grupa
start learning
set
miał, mieliśmy
start learning
had
trzy
start learning
three
przez
start learning
by
chcieć
start learning
want
gorący
start learning
hot
powietrze
start learning
air
słowo
start learning
word
cóż, dobrze
start learning
well
ale
start learning
but
także
start learning
also
co
start learning
what
grać, gra
start learning
play
kilka, niektóre
start learning
some
małe
start learning
small
my
start learning
we
koniec, kończyć
start learning
end
umieć, potrafić
start learning
can
położyć
start learning
put
na zewnątrz
start learning
out
dom
start learning
home
inne
start learning
other
czytać
start learning
read
byli, byłeś
start learning
were
dłoń
start learning
hand
wszystko
start learning
all
port
start learning
port
tam
start learning
there
olbrzymi
start learning
large
kiedy, gdy
start learning
when
zaklęcie, literować
start learning
spell
na
start learning
up
dodać
start learning
add
używać, użycie
start learning
use
nawet, równy
start learning
even
twój
start learning
your
ziemia, lądować
start learning
land
jak
start learning
how
tutaj
start learning
here
powiedział
start learning
said
musieć
start learning
must
duży
start learning
big
każdy
start learning
each
wysoki, wysoko
start learning
high
ona
start learning
she
taki
start learning
such
który
start learning
which
stosować się do, iść za, śledzić
start learning
follow
działać, ustawa
start learning
act
ich
start learning
their
dlaczego
start learning
why
czas
start learning
time
pytać
start learning
ask
jeśli
start learning
if
mężczyzna, człowiek
start learning
man
będzie
start learning
will
zmiana, zmieniać
start learning
change
sposób, droga
start learning
way
poszedł, poszli
start learning
went
o, około
start learning
about
światło, zapalać, jasny, lekki
start learning
light
wiele, dużo
start learning
many
rodzaj
start learning
kind
potem, wtedy
start learning
then
ich
start learning
them
potrzebować, potrzeba
start learning
need
pisać
start learning
write
obraz, wyobrażać
start learning
picture

You must sign in to write a comment