3000 słów angielskich (cz.3)

5  1    1,016 flashcards    rafalsolski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a.m.
start learning
przed południem, rano (np. godzina piąta rano)
absent
start learning
nieobecny
absolute
I dream of absolute power.
start learning
absolutny, absolut
Marzę o władzy absolutnej.
absolutely
You're absolutely right.
start learning
całkowicie, absolutnie
Masz całkowitą rację.
acceptance
You will never get my acceptance for that.
start learning
akceptacja
Nigdy nie dostaniesz mojej zgody na to.
access
Schoolchildren have access to the Internet at school.
start learning
dostęp
Uczniowie mają dostęp do Internetu w szkole.
accompany
start learning
towarzyszyć (komuś), akompaniować
accordance
start learning
zgodność
accordingly
start learning
zgodnie z tym, z tego powodu
accountant
The accountant prepared financial statement of the company.
start learning
księgowy, księgowa
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
accurate
start learning
dokładny, precyzyjny
ache
start learning
ból, boleć
achievement
start learning
osiągnięcie
acid
start learning
kwas
actress
Who is your favourite actress?
start learning
aktorka
Kto jest twoją ulubioną aktorką?
adequate
start learning
adekwatny
adjust
start learning
przystosowywać się, dopasowywać się
admire
start learning
podziwiać, uwielbiać
admission
We cannot afford to pay so much for admission.
start learning
dostęp, wstęp (możliwość wejścia gdzieś)
Nie stać nas aby zapłacić aż tyle za wstęp.
adult
start learning
dorosły
advanced
start learning
zaawansowany, dla zaawansowanych, postępowy, nowoczesny
adventure
start learning
przygoda
advertise
start learning
reklamować
adviser (advisor)
start learning
doradca, doradczyni, konsultant
aged
start learning
sędziwy, stary, wiekowy
agricultural
start learning
rolniczy
agriculture
start learning
rolnictwo
aircraft
start learning
statek powietrzny, samolot
airline
start learning
linia lotnicza
alarm
start learning
trwoga, alarm
alike
start learning
podobny, taki sam
allowance
start learning
kieszonkowe, zasiłek; dozwolona ilość; rabat, bonifikata, zniżka
aloud
start learning
na głos, głośno
alter
start learning
zmienić, zmodyfikować, przerobić
altogether
start learning
całkiem, całkowicie, w sumie
amuse
start learning
zabawić, bawić
analyse (analyze)
start learning
analizować
anniversary
Today we are celebrating the 6th anniversary of our entrance on the Chinese market.
start learning
rocznica
Dziś obchodzimy 6. rocznicę naszego wejścia na rynek chiński.
anxiety
start learning
niepokój
apologize
I sincerely apologize for any inconvenience.
start learning
przepraszać, usprawiedliwiać się
Bardzo przepraszam za wszelkie niedogodności.
apparent
start learning
oczywisty, widoczny
apparently
start learning
widocznie, najwidoczniej
appreciate
start learning
doceniać, docenić
arm-chair
start learning
fotel
armed
start learning
uzbrojony
arrow
start learning
strzałka
ash
start learning
popiół; jesion
aspect
start learning
aspekt
assembly
start learning
zebranie, zgromadzenie
assess
start learning
ocenić, oszacować
assessment
start learning
ocena, oszacowanie
assist
start learning
asystować
assistance
For any assistance dial 1234567.
start learning
wsparcie, pomoc
Jeżeli potrzebujesz pomocy zadzwoń na numer 1234567.
assumption
start learning
przypuszczenie, założenie; objęcie (np. jakiegoś stanowiska)
assure
start learning
zapewniać, upewniać
atmosphere
start learning
atmosfera
atom
start learning
atom
attribute
One of our main attributes is the quality.
start learning
atrybut
Jednym z naszych głównych atrybutów jest jakość.
automatic
start learning
automatyczny
avenue
start learning
aleja
awake
start learning
obudzony, obudzić
award
The awards ceremony is on February 20.
start learning
nagroda, nagradzać
Ceremonia rozdania nagród jest 20 lutego.
awful
That food smells awful.
start learning
okropny, wstrętny, obrzydliwy
To jedzenie pachnie wstrętnie.
baby
There's a baby in the car.
start learning
małe dziecko; kochanie (pieszczotliwe określenie dziewczyny)
W samochodzie jest dziecko.
backward(s)
start learning
tylny, wsteczny; wspak, za siebie, do tyłu, wstecz
bake
start learning
piec (ciasto), wypiek
ban
start learning
zakaz, zakazać
bare
He beat a bear with bare hands.
start learning
obnażony, goły, nagi
Pokonał niedźwiedzia gołymi rękami.
barely
start learning
ledwie
bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
start learning
układ, umowa; dobry interes
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
barrel
start learning
baryłka
basketball
start learning
koszykówka
bat
start learning
nietoperz
bathe
start learning
kąpać
bay
start learning
zatoka; ujadanie, wycie
beach
California is famous for its sandy beaches.
start learning
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
bean
start learning
ziarnko, fasola; walnąć (uderzyć kogoś czymś w głowę)
beard
You have such a thick beard!
start learning
broda
Masz taką gęstą brodę!
beast
start learning
zwierz
beef
start learning
wołowina; pretensja, skarga, narzekać
beg
start learning
prosić, błagać
bench
start learning
ławka, ława
blackboard
I'd like John to write the sentence on the blackboard.
start learning
tablica (do pisania kredą)
Chciałbym, żeby John zapisał zdanie na tablicy.
blade
start learning
ostrze, klinga
blanket
Can I have another blanket?
start learning
koc, pokrywa, okrywać; całościowy, ogólny
Czy mogę dostać jeszcze jeden koc?
bloody
It's a bloody good question.
start learning
krwawy
To cholernie dobre pytanie.
boast
start learning
chwalić się, chlubić się
bold
It looks better in bold.
start learning
pogrubiony (o tekście); odważny, śmiały
Lepiej wygląda pogrubione.
bomb
start learning
bomba
bond
start learning
obligacja, formalne zobowiązanie; więzi, więzy
bookcase
start learning
biblioteczka, regał na książki
boss
I hate my boss!
start learning
szef
Nienawidzę mojego szefa!
bother
start learning
silić się, starać się; martwić się, przejmować się
bound
start learning
skłonny (do zrobienia czegoś, do odczuwania czegoś), zobowiązany, zobligowany; podążający, zdążający
boundary
start learning
granica, graniczny
boxing
Boxing has been a very popular sport for many ages.
start learning
boks, pudełko, skrzynka
Od wielu wieków boks jest popularnym sportem.
breakdown
start learning
rozpad, załamanie, awaria
brief
You have to give a brief answer.
start learning
zwięzły, krótki
Musisz udzielić krótkiej odpowiedzi.
broadcast
start learning
audycja, program (np. w radio, w telewizji)
budget
Our travel budget has been approved.
start learning
budżet
Nasz budżet został zatwierdzony.
buyer
The company has not found a buyer yet.
start learning
kupujący, nabywca
Firma nie znalazła jeszcze kupca.
cabinet
He has been in the cabinet longer than either of them.
start learning
gabinet
On był w rządzie dłużej niż każde z nich.
cage
start learning
klatka
calculate
start learning
obliczać, kalkulować
calculation
start learning
kalkulacja
canal
start learning
kanał
candidate
The names of successful candidates will be announced in two weeks' time.
start learning
kandydat
Nazwiska kandydatów, którym się powiodło, ogłosimy za dwa tygodnie.
capable
start learning
kompetentny, sprawny, potrafiący
career
He had a wonderful career in front of him.
start learning
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
careless
The loss resulting from careless work is very serious.
start learning
nieuważny, niedbały
Straty wynikające z niedbałej pracy są poważne.
carpet
The carpet needs cleaning.
start learning
dywan
Dywan wymaga czyszczenia.
carriage
start learning
wagon, powóz, kareta
cart
start learning
wóz, furmanka
cast
start learning
rzucać cień; rzucić, dorzucić; odlać, odlewać
cautious
Stay cautious - somebody is watching us.
start learning
ostrożny
Bądź czujny - ktoś nas obserwuje.
cave
start learning
jaskinia
ceiling
start learning
sufit
celebrate
start learning
świętować
cent
start learning
cent
ceremony
The ceremony was too long for me.
start learning
ceremonia
Ceremonia była dla mnie zbyt długa.
chalk
start learning
kreda
chamber
start learning
komora, komnata
channel
start learning
kanał
chart
start learning
diagram, tabela, wykres
cheek
start learning
policzek; tupet, bezczelność
cheer
start learning
radosny okrzyk, wiwat
chick
start learning
pisklę, kurczątko
childhood
start learning
dzieciństwo
chin
start learning
podbródek
chip
start learning
czip (komputerowy); drzazga, odłamek, wiór
chocolate
Does eating chocolate make you happy?
start learning
czekolada
Czy jedzenie czekolady uszczęśliwia?
chord
start learning
akord; cięciwa (odcinek łączący dwa dowolne punkty krzywej lub powierzchni)
Christmas (Xmas)
start learning
Boże Narodzenie
cinema
Let's go to the cinema tonight.
start learning
kino
Może pójdziemy do kina dziś wieczorem?
circus
Children love watching animals at the circus.
start learning
cyrk
Dzieci uwielbiają oglądać zwierzęta w cyrku.
clause
start learning
zdanie składowe; klauzula
clay
start learning
glina
climate
start learning
klimat
closed
start learning
zamknięty
clothe
start learning
ubierać, ubrać
clothing
start learning
odzież
code
start learning
kod; kodeks
collapse
start learning
kollaps, zawalenie się, runięcie, krach
collar
start learning
kołnierzyk, kołnierz
colleague
And this is my colleague, Nick.
start learning
kolega z pracy, koleżanka z pracy
A to jest mój kolega Nick.
collector
start learning
kolekcjoner, zbieracz
colony
start learning
kolonia
column
start learning
kolumna
comb
start learning
grzebień
coming
Are you coming with me?
start learning
nadejście, przybycie
Idziesz ze mną?
commander
start learning
dowódca
commerce
start learning
handel
commit
start learning
popełniać; zobowiązywać, deklarować
commitment
Last year we made a commitment to reduce emissions.
start learning
zobowiązanie; poświęcenie, oddanie
W zeszłym roku podjęliśmy zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
companion
start learning
towarzysz, osoba towarzysząca
compete
start learning
konkurować
complaint
I'm writing to you to complain about...
start learning
skarga
Piszę, aby złożyć skargę...
completion
start learning
ukończenie, zakończenie
complicated
This is a complicated task.
start learning
skomplikowany, złożony
To skomplikowane zadanie.
component
start learning
składnik, komponent
compose
start learning
komponować, układać; tworzyć
compound
start learning
związek chemiczny; mieszanina, złożenie
concentrate
start learning
koncentrat, koncentrować
concentration
start learning
koncentracja, skupienie
concept
This concept is difficult to understand.
start learning
pojęcie
Ten koncept jest trudny do zrozumienia.
concerning
start learning
w odniesieniu do (kogoś, czegoś), dotyczący (kogoś, czegoś)
concert
The singer is going to give ten concerts this month.
start learning
koncert; uzgadniać
Ten piosenkarz da w tym miesiącu dziesięć koncertów.
conclude
start learning
wywnioskować, konkludować; zakończyć
concrete
start learning
konkretny; beton, betonowy, betonować
confident
Jack is confident and intelligent.
start learning
przekonany, pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
confirm
I'm calling to confirm the meeting.
start learning
potwierdzać
Dzwonię aby potwierdzić spotkanie.
conflict
start learning
konflikt
confuse
start learning
zdezorientować, pogmatwać, speszyć
confusion
start learning
zamieszanie, zmieszanie, nieład
congratulate
start learning
gratulować
congratulation
start learning
gratulacje
congress
start learning
kongres
conscience
start learning
sumienie
conscious
start learning
świadomy, przytomny
conservative
start learning
konserwatywny
consistent
start learning
jednolity, konsekwentny; zgodny, o stałych zasadach
consonant
start learning
spółgłoska
constant
start learning
stały, stała
constitute
start learning
stanowić, reprezentować; składać się na (np. procenty, liczby)
constitution
start learning
konstytucja
construct
We'll have to construct a new factory.
start learning
konstrukcja, konstrukt, konstruować
Będziemy musieli zbudować nową fabrykę.
consult
start learning
konsultować się
consumer
As a result, the consumer prefers to purchase fake goods.
start learning
konsument
I z tego powodu konsument woli kupić podróbki.
container
start learning
pojemnik, zbiornik
context
start learning
kontekst
continent
start learning
kontynent
continuity
start learning
ciągłość
continuous
start learning
ciągły, stały
contrary
start learning
sprzeczny, przeciwstawny
contrast
start learning
kontrast
contribution
Your contribution to the development of the project is invaluable.
start learning
datek, składka, kontrybucja
Twój wkład w rozwój projektu jest nieoceniony.
convert
start learning
przerabiać, konwertować
convince
start learning
przekonywać
co-operation (cooperation)
start learning
współpraca, współdziałanie
copper
start learning
miedź
corporation
start learning
korporacja
correctly
start learning
poprawnie, stosownie
correspond
start learning
odpowiadać; korespondować
correspondence
start learning
odpowiedniość; korespondencja
cottage
start learning
chata, domek wiejski
cough
I've been having this dry cough for the past 2 days.
start learning
kaszel
Mam suchy kaszel od dwóch dni.
counter
start learning
odpierać, przeciwdziałać, wstrzymywać; licznik
country-side (countryside)
start learning
wiejska okolica, wieś
county
start learning
hrabstwo, powiat
crease
start learning
zagięcie, zmarszczka
creation
start learning
tworzenie, utworzenie
crew
start learning
ekipa, załoga
crisis
start learning
kryzys
critic
start learning
krytyk
criticism
start learning
krytyczna ocena, krytyka
crowded
The office is too crowded.
start learning
zatłoczony (wypełniony ludźmi)
Biuro jest za bardzo zatłoczone.
crown
start learning
korona, wieniec
cruel
Life can be cruel.
start learning
okrutny
Życie potrafi być okrutne.
crush
start learning
miażdżyć, przygniatać
cultural
start learning
kulturowy, kulturalny
cure
start learning
metoda leczenia, lekarstwo, wyleczyć
currency
start learning
waluta; częstotliwość użycia
currently
He's currently working in England.
start learning
obecnie
On obecnie pracuje w Anglii.
custom
start learning
stała klientela; zwyczaj
customs
He was stopped at customs and questioned.
start learning
odprawa celna, urząd celny
Został zatrzymany podczas odprawy celnej i przesłuchany.
cycle
start learning
cykl
damp
start learning
wilgotny, wilgoć
dance
Shall we dance?
start learning
taniec
Zatańczymy?
dancer
Rudolf Nureyev was one of the greatest male dancers of all time.
start learning
tancerz, tancerka
Rudolf Nureyev był jednym z najwybitniejszych tancerzy wszechczasów.
dare
start learning
ośmielać (się), odważać (się), mieć czelność
deaf
I'm deaf in one ear.
start learning
głuchy, niesłyszący
Jestem głuchy na jedno ucho.
dealer
start learning
handlarz, dealer
debate
start learning
dyskusja, debata
decade
start learning
dekada, dziesięciolecie
decimal
start learning
ułamek dziesiętny, dziesiętny (o systemie liczbowym)
declaration
start learning
oświadczenie, deklaracja
decline
We could observe a serious decline in customers number.
start learning
ubytek, spadek, upadek
Mogliśmy zaobserwować poważny spadek w ilości klientów.
decrease
start learning
zmniejszać (się), zmniejszanie (się), spadek
deeply
start learning
głęboko
deer
start learning
jeleń
defend
start learning
bronić
definition
start learning
określenie, definicja
delicate
start learning
delikatny
delight
start learning
wielka przyjemność, zachwyt
delivery
Delivery has to be made before the end of the month.
start learning
dostawa
Dostawa musi być wykonana przed końcem miesiąca.
demonstrate
start learning
demonstrować
demonstration
This was a peaceful demonstration.
start learning
demonstracja
To była pokojowa demonstracja.
dependent
start learning
zależny
depth
start learning
głębokość
derive
start learning
czerpać (np. przyjemność), odnosić (korzyści, zyski)
descend
start learning
schodzić, zstępować, obniżać
deserve
start learning
zasługiwać
destruction
start learning
zniszczenie, zagłada
detailed
start learning
dokładny, szczegółowy
determination
start learning
determinacja, zdecydowanie, ustalenie, wyznaczenie
devil
start learning
zły duch, diabeł
devote
start learning
poświęcać, angażować (np. swój czas, energię)
diamond
start learning
diament
differ
start learning
różnić się
dining room
start learning
jadalnia
disagree
start learning
nie zgadzać się (z kimś/czymś)
disappointment
start learning
rozczarowanie
discipline
start learning
dyscyplina
dislike
start learning
antypatia, niechęć, nie lubić
dismiss
start learning
zwolnić, wyrzucić
disorder
start learning
zaburzenia, choroba; nieporządek, nieład
dispute
start learning
spór, sprzeczka
distinct
start learning
odrębny, odmienny; wyraźnie widoczny
distinction
Below you will find a list of products granted this distinction at 2001 trade fair.
start learning
rozróżnienie, różnica
Poniżej znajduje się lista produktów, które otrzymały to wyróżnienie na targach w 2001 roku.
distinguish
start learning
odróżniać, rozpoznawać
distribute
start learning
rozdawać, rozprowadzać, rozdzielać
distribution
start learning
rozdział, rozdzielenie, dystrybucja
disturb
start learning
zakłócać, zaburzać, niepokoić
dive
start learning
nurkować, zanurkować
dollar
What is the exchange rate for US dollars?
start learning
dolar
Jaki jest kurs dolara?
doorway
start learning
otwór drzwiowy, wejście
dot
start learning
kropka
downstairs
start learning
na dole, na parterze; dolne piętro
draft
start learning
projekt, szkic; pobór (np. do wojska)
drag
start learning
wlec, ciągnąć
drawer
start learning
szuflada
dream
My dream is to become an astronaut.
start learning
marzenie; sen (marzenia senne)
Moim marzeniem jest zostanie astronautą.
driving
start learning
prowadzenie (pojazdu), przejażdżka
drown
start learning
utopić się, utonąć
drug
start learning
narkotyk, lek, lekarstwo
drum
start learning
bęben, bębnić
drunk
I'm sorry, I was drunk.
start learning
pijany
Przepraszam, byłem pijany.
dusty
That table is dusty. Could you wipe it?
start learning
zakurzony
Ten stół jest zakurzony. Mógłbyś go przetrzeć?
eager
I'm eager to start work.
start learning
chętny, ochoczy, niecierpliwy
Jestem chętny aby zacząć pracę.
edition
start learning
wydanie, edycja, wersja
editor
start learning
redaktor, edytor
educate
start learning
kształcić, edukować
educational
start learning
edukacyjny
effectively
start learning
efektywnie; faktycznie
efficiency
Another way to look at the project was in efficiency terms.
start learning
efektywność
Innym sposobem spojrzenia na projekt było przyjrzenie się jego wydajności.
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
start learning
efektywny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
elderly
You should help this elderly lady carry her shopping.
start learning
starszawy, stary
Powinieneś pomóc tej starszej pani nieść zakupy.
eliminate
start learning
eliminować
elsewhere
start learning
gdzie indziej
emerge
start learning
wyłaniać się, pojawiać się
emergency
My parents will not be able to reach me in an emergency.
start learning
nagły wypadek
Moi rodzice nie będą w stanie skontaktować się ze mną w razie nagłego wypadku.
emphasis
He put emphasis on the word 'quickly'.
start learning
nacisk, szczególna uwaga, akcent
Położył nacisk na słowo "szybko".
emphasize
start learning
podkreślać, uwypuklać, akcentować
empire
start learning
imperium
engage
start learning
zatrudniać, angażować; zainteresować, przyciągać
engineering
Jack is studying chemical engineering.
start learning
inżynieria, prace inżynierskie
Jack studiuje inżynierię chemiczną.
enormous
start learning
olbrzymi, ogromny
entertain
start learning
zabawić, bawić
entertainment
E! Online.com is the source for entertainment news, celebrity gossip and pictures.
start learning
rozrywka
E! Online.com jest źródłem wiadomości ze świata rozrywki, plotek o celebrytach i zdjęć.
entry
start learning
wejście, wchodzenie, wstąpienie
environmental
start learning
dotyczący środowiska
equate
start learning
zrównać, przyrównać
equivalent
It's not the same or even equivalent.
start learning
ekwiwalent
To nie jest takie samo ani nawet równoważne.
error
We've made a major error.
start learning
błąd
Popełniliśmy poważny błąd.
establishment
start learning
założenie, ustanowienie; placówka, firma
estate
There is a large mansion in the middle of my estate.
start learning
posiadłość, majątek ziemski
Na środku mojej posiadłości jest duża willa.
evaluate
You should evaluate all the risks involved.
start learning
oceniać, szacować
Powinieneś ocenić całe związane z tym ryzyko.
eventually
start learning
ostatecznie, w końcu, koniec końców
evident
start learning
oczywisty, ewidentny
excess
The excess of money will be spent on the new equipment.
start learning
nadmiar, nadwyżka
Nadmiar pieniędzy zostanie wykorzystany na nowy sprzęt.
excessive
start learning
nadmierny
excite
start learning
ekscytować
excitement
start learning
podniecenie, rozemocjonowanie
exciting
That was an exciting adventure.
start learning
pasjonujący, fascynujący
To była ekscytująca przygoda.
exclude
start learning
wykluczać, pomijać, wyłączać
executive
start learning
egzekutywa
exhibition
You just have to see the new exhibition of Japanese sculptors.
start learning
wystawa, wystawienie
Musisz wręcz zobaczyć nową wystawę Japońskich rzeźbiarzy.
expand
The company has expanded greatly.
start learning
powiększyć się, rozwinąć się
Firma bardzo się rozwinęła.
expansion
The expansion of new technologies cannot be stopped.
start learning
ekspansja
Nie można zatrzymać ekspansji nowych technologii.
expectation
start learning
oczekiwanie, przewidywanie
experienced
start learning
doświadczony
explosion
start learning
eksplozja, wybuch
expose
start learning
eksponować
extension
Please dial extension no. 202.
start learning
dobudówka, prolongata
Proszę wybrać numer wewnętrzny 202.
extensive
start learning
obszerny, rozległy; ekstensywny
external
start learning
zewnętrzny
extraordinary
That was an extraordinary phenomenon.
start learning
nadzwyczajny, niezwykły, wyjątkowy
To było niezwykłe zjawisko.
extreme
He's in the state of extreme determination.
start learning
zewnętrzny
On jest w stanie skrajnej determinacji.
fade
start learning
blaknąć, płowieć
faint
start learning
słaby, osłabiony
faithful
start learning
wierny
fancy
She dresses in a fancy way.
start learning
fantazyjny, wymyślny
Ona ubiera się w wymyślny sposób.
fasten
start learning
apiąć (np. pasy), zamknąć
fate
start learning
los, fatum
favor
start learning
przysługa; przychylność, życzliwość
favourable
start learning
pomyślny
federal
start learning
federacyjny, federalny
fee
The fee will be reduced.
start learning
opłata, honorarium
Opłata zostanie obniżona.
fig
start learning
figa (owoc figowca)
fighter
start learning
bojownik, zapaśnik, myśliwiec
fixed
start learning
niezmienny, stały
flash
start learning
błysk, lampa błyskowa, flesz
flesh
start learning
ciało, tkanka, mięso
float
start learning
pływać, dryfować
flour
Cookies are made from gluten free flour.
start learning
mąka
Ciasteczka są z mąki bezglutenowej.
focus
start learning
centrum (zainteresowania), uwaga, skupienie
fog
The plane couldn’t land because of the fog.
start learning
mgła
Samolot nie mógł wylądować z powodu mgły.
fold
start learning
składać, zginać; zagięcie, fałda; owczarnia
fond
start learning
czuły, delikatny
foolish
start learning
durny
forbid
start learning
zabraniać, zabronić
foreigner
start learning
obcokrajowiec
forever
I want to be with you forever.
start learning
na zawsze
Chcę być z tobą na zawsze.
formal
start learning
formalny
formula
start learning
formuła
fortunately
start learning
na szczęście
fortune
start learning
fortuna
foundation
start learning
fundamenty, fundament, podstawa; fundacja, organizacja
fraction
start learning
ułamek, frakcja
frequency
start learning
częstotliwość
friendship
start learning
przyjaźń
frozen
start learning
mrożony, zmarznięty
fry
start learning
smażyć; narybek
fuel
start learning
paliwo
fundamental
start learning
fundamentalny
funeral
The funeral of the killed soldier will take place on Friday.
start learning
pogrzeb
Pogrzeb zabitego żołnierza odbędzie się w piątek.
furnish
start learning
dostarczać, zaopatrywać; meblować
furthermore
start learning
co więcej, ponadto
gallery
start learning
galeria
gap
start learning
przerwa, odstęp, szpara, przepaść
generate
start learning
generować
generous
start learning
hojny, wspaniałomyślny
gently
start learning
delikatnie, łagodnie
giant
start learning
wielkolud, gigant
girlfriend
He proposed to his girlfriend.
start learning
dziewczyna (z którą jest się w związku), przyjaciółka
On oświadczył się swojej dziewczynie.
glance
start learning
zerknąć, rzucić okiem; błyszcz
glove
start learning
rękawiczka
goat
start learning
koza, kozioł
govern
start learning
rządzić, zarządzać
governor
start learning
dyrektor, naczelnik, członek zarządu
grace
start learning
łaska, gracja, wdzięk; ozdobić, ozdabiać
grade
start learning
klasa, gatunek, szczebel, stopień
gradually
The change should be made gradually.
start learning
stopniowo
Zmiana powinna się dokonać stopniowo.
grammar
I need a good compendium of German grammar.
start learning
gramatyka
Potrzebuję dobrego repetytorium z gramatyki niemieckiej.
grand
start learning
okazały, wielki
grandchild
start learning
wnuk, wnuczek, wnuczka
grateful
start learning
wdzięczny
grave
This is a grave situation.
start learning
grób, mogiła; gravis; poważny, posępny
To poważna sytuacja.
greatly
start learning
bardzo, ogromnie, znacznie
greet
start learning
witać, przywitać
growing
start learning
rosnący, rosnąć, rozwijać
grown-up
start learning
dorosły
guarantee
start learning
gwarantować
guilty
The jury found him guilty of the crime.
start learning
winny
Ława przysięgłych uznała, że jest winny tej zbrodni.
hammer
start learning
młotek; walić, uderzać
handkerchief
start learning
chustka, chusteczka
handsome
I'm looking for a handsome boyfriend.
start learning
przystojny; okazały; pokaźny; hojny
Szukam przystojnego chłopaka.
happiness
start learning
szczęście
harbour
start learning
port, przystań
harvest
start learning
plony, zbiory, zbierać (plony)
headache
start learning
ból głowy
headquarters
Our headquarters is in Cyprus.
start learning
centrala, główne biuro
Nasza centrala jest na Cyprze.
heating
start learning
ogrzewanie
heaven
I feel like in heaven.
start learning
niebo (w religii)
Czuję się jak w niebie.
heavily
start learning
ciężko, mocno; bardzo; ociężale
heel
High-heeled shoes may cause bunions and deformed toes.
start learning
pięta
Buty na wysokich obcasach mogą przyczynić się do powstania haluksów i deformacji palców.
hell
This job is hell.
start learning
piekło
Ta praca to piekło.
helpful
Your notes were very useful, thanks.
start learning
pomocny
Twoje notatki były bardzo pomocne, dziękuję.
hen
start learning
kura, gęś, kwoka
hero
start learning
bohater
hesitate
start learning
wahać się
hi
Hi everyone!
start learning
cześć
Cześć wszystkim!
highlight
It was a highlight of the season.
start learning
główna atrakcja; punkt kulminacyjny; przegląd najważniejszych wydarzeń
To był punkt kulminacyjny sezonu.
highway
start learning
autostrada
historic
start learning
historyczny, dziejowy
historical
start learning
historyczny
holder
start learning
posiadacz, okaziciel; pojemnik, stojak; uchwyt
holy
Nobody can find the Holy Grail.
start learning
święty
Nikt nie jest w stanie znaleźć Świętego Graala.
homework
start learning
praca domowa
honey
I love you honey.
start learning
miód
Kocham cię, kochanie.
honourable
start learning
zaszczytny, czcigodny, honorowy
hook
start learning
hak
horseback
start learning
grzbiet koński
household
start learning
gospodarstwo domowe
housewife
start learning
gospodyni domowa
housing
start learning
domy mieszkalne, mieszkania, warunki mieszkaniowe; osłona, obudowa silnika
hunger
start learning
głód
hunter
start learning
myśliwy
hut
start learning
chałupa, chata, szałas
ideal
start learning
idealny
identification
Have you got any identification?
start learning
identyfikacja
Czy ma pan jakiś dowód tożsamości?
identity
start learning
tożsamość, identyczność
idle
start learning
bezczynny, leniwy, próżnować
ignore
start learning
ignorować
illegal
start learning
nielegalny
illustrate
start learning
ilustrować
imagination
start learning
wyobraźnia
imply
start learning
implikować
import
start learning
import, importować
impose
start learning
narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary)
impression
What are your impressions after watching the film?
start learning
wrażenie
Jakie masz wrażenia po obejrzeniu filmu?
incident
start learning
incydent
increasingly
start learning
coraz bardziej
index
start learning
indeks; wskaźnik
indication
start learning
oznaczenie, oznaka, przejaw
indoors
start learning
w domu, w budynku
injure
start learning
ranić
injury
start learning
uraz, uszkodzenie
ink
start learning
atrament
inner
start learning
wewnętrzny
inquire (enquire)
start learning
zapytać, pytać
inquiry (enquiry)
start learning
zapytanie, prośba
insect
Tropical rainforests are full of insects and other unpleasant animals.
start learning
owad
Tropikalna dżungla jest pełna owadów i innych nieprzyjemnych zwierząt.
insist
start learning
nalegać, domagać się
instant
start learning
natychmiastowy, chwila, moment
instruction
start learning
instrukcja
intelligence
start learning
inteligencja
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.
start learning
inteligentny, rozumny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
interfere
start learning
mieszać się, wtrącać się
interpret
start learning
tłumaczyć ustnie, interpretować
interpretation
That's only our interpretation of the facts.
start learning
interpretacja
To tylko nasza interpretacja faktów.
interrupt
start learning
przerywać, przeszkadzać
interval
start learning
interwał
interview
start learning
wywiad, rozmowa kwalifikacyjna
invention
start learning
wynalazek
invest
start learning
inwestować
investigate
start learning
prowadzić dochodzenie, badać
investment
start learning
inwestycja
involved
start learning
zamieszany, zaangażowany; zawiły
jacket
Why don't you take your jacket off? It's warm in here.
start learning
kurtka, żakiet
Może zdejmiesz marynarkę? Jest ciepło.
jaw
start learning
szczęka, buzia; umoralniająca gadka, kazanie
jet
start learning
odrzutowiec; strumień, wytrysk
jewel
start learning
klejnot
journal
start learning
czasopismo, gazeta
journalist
start learning
dziennikarz
junior
start learning
junior
justify
start learning
usprawiedliwiać, justować
keeper
start learning
dozorca, kustosz
kid
Whose is that kid?
start learning
dzieciak; koźlę; żartować
Czyje jest to dziecko?
kingdom
start learning
królestwo
knot
start learning
węzeł, supeł
label
start learning
metka, etykieta
laboratory (lab)
start learning
laboratorium
ladder
start learning
drabina
landing
start learning
lądowanie, lądować
landlord
start learning
właściciel (wynajmujący komuś mieszkanie czy budynek)
largely
start learning
w dużej mierze
lately
start learning
ostatnio
laughter
start learning
śmiech
launch
start learning
lansowanie, wypuszczanie (nowego produktu); wystrzelenie, start (rakiety w kosmos)
layer
start learning
warstwa
league
start learning
liga
learning
start learning
uczyć się, dowiedzieć się
lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
start learning
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.
legislation
start learning
ustawodawstwo, legislacja
lemon
Do we have any lemon juice?
start learning
cytryna
Czy mamy sok z cytryny?
length
I measured the length of the room.
start learning
długość
Zmierzyłem długość pokoju.
lesser
start learning
mniejszy, niższy
liberal
start learning
liberalny
liberty
start learning
wolność, swoboda
lid
start learning
pokrywka, wieko
limited
All the employees will have limited access to the Internet today.
start learning
ograniczony, limitowany
Wszyscy pracownicy będą mieli dziś ograniczony dostęp do Internetu.
lion
start learning
lew
literary
start learning
literacki
lively
Play some lively music!
start learning
pełen życia, żwawy
Zagraj jakąś energiczną muzykę!
locate
start learning
zlokalizować, umieścić, ulokować
location
Use your precise address to describe your business location.
start learning
lokalizacja, położenie
Użyj dokładnego adresu aby sprecyzować położenie firmy.
log
start learning
dziennik pokładowy; polano
lone
start learning
odludny, samotny
lover
start learning
kochanek, kochanka, miłośnik
loyal
start learning
lojalny
luggage
Where did you leave your luggage?
start learning
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
lung
start learning
płuco
machinery
start learning
maszyny, maszyneria, mechanizm
magic
start learning
magia
magnet
start learning
magnes
maintenance
He is responsible for database maintenance.
start learning
utrzymywanie w niezmiennym stanie
Jest odpowiedzialny za utrzymanie bazy danych.
making
We are making plans for the evening.
start learning
produkować, robić, zrobienie, stworzenie
Robimy plany na wieczór.
manufacturer
start learning
fabrykant, producent
marketing
start learning
marketing
mathematics (math)
start learning
matematyka
maximum
start learning
maksimum
meanwhile
start learning
tymczasem
measurement
start learning
wymiar, pomiar
melody
start learning
melodia
melt
start learning
topić, roztapiać
membership
To get a membership of our club you have to be over 30.
start learning
członkostwo
Aby otrzymać członkostwo naszego klubu musisz mieć powyżej 30 lat.
mental
start learning
umysłowy, psychiczny
merchant
start learning
handlowiec
mercy
start learning
łaska, litość, miłosierdzie
mere
I'm no longer a mere man - I'm a superman!
start learning
wyłączny, samodzielny; zwyczajny; zaledwie; jezioro
Nie jestem już tylko zwykłym człowiekiem - jestem supermanem!
metre
start learning
metr
midnight
start learning
północ
mild
I prefer mild flavours.
start learning
łagodny, umiarkowany
Preferuję łagodne smaki.
mill
start learning
młyn, mielić
miner
start learning
górnik
minimum
start learning
minimum
ministry
start learning
ministerstwo
minor
start learning
drobny, niewielki, drugorzędny; niepełnoletni; minorowy
minority
The Poles are the largest national minority in Great Britain.
start learning
mniejszość; niepełnoletność
Polacy są największą mniejszością narodową w Wielkiej Brytanii.
mixed
start learning
przemieszany; mieszać
mixture
start learning
mieszanka
moderate
start learning
umiarkowany; złagodzić, powściągać; moderować
molecule
start learning
molekuła
monitor
My eyesight is poor and I need to buy a larger monitor.
start learning
monitor
Mam słaby wzrok i muszę kupić większy monitor.
monkey
The monkey was searching for a banana.
start learning
małpa
Małpa szukała banana.
mood
start learning
nastrój, atmosfera
moral
start learning
moralny
moreover
start learning
co więcej, prócz tego
motorcycle
start learning
motocykl
mount
start learning
urządzić, montować; góra
movie
What was this movie about?
start learning
film
O czym był ten film?
moving
We are moving forward.
start learning
poruszający, ruchomy; wzruszający
Posuwamy się do przodu.
multiply
start learning
mnożyć, pomnożyć
muscle
start learning
mięsień
musician
John Lennon was a talented musician.
start learning
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
mysterious
start learning
mięsień
mystery
start learning
tajemnica, tajemniczość
nationality
start learning
obywatelstwo, narodowość
naturally
start learning
oczywiście, z pewnością
neat
Marius is very neat - his shirts are always ironed.
start learning
czysty, schludny, porządny
Mariusz jest bardzo schludny - jego koszule zawsze są wyprasowane.
necessarily
start learning
koniecznie
necessity
start learning
konieczność
neglect
start learning
zaniedbać, zaniedbanie
neighbouring
start learning
sąsiedni
nerve
start learning
nerw
nervous
I'm always nervous before oral exams.
start learning
zdenerwowany
Zawsze denerwuję się przed ustnymi egzaminami.
network
Our network is composed of 15 entrepreneurs.
start learning
sieć
Nasza sieć obejmuje 15 przedsiębiorców.
nevertheless
start learning
niemniej jednak, jednakże
noble
start learning
szlachetny, szlachecki
nod
start learning
kiwnąć głową, kiwnięcie
noisy
My neighbours are very noisy.
start learning
hałasujący, hałaśliwy
Moi sąsiedzi są bardzo hałaśliwi.
nonsense
start learning
nonsens, bzdura
noon
Let's meet tomorrow at high noon.
start learning
południe
Spotkajmy się jutro w samo południe.
normally
start learning
zazwyczaj
notion
The notion of hamartia is important to literature students.
start learning
myśl, pomysł; pojęcie
Pojęcie winy tragicznej jest istotne dla studentów literatury.
noun
start learning
rzeczownik
novel
She writes novels for young people.
start learning
powieść; nowatorski
Ona pisze powieści dla młodzieży.
nowadays
start learning
w dzisiejszych czasach, obecnie
numeral
start learning
liczbowy, liczebnik, cyfra
numerous
start learning
liczny
nursery
start learning
żłobek
obey
start learning
podporządkowywać się
objection
start learning
zarzut, sprzeciw, zastrzeżenie
objective
start learning
obiektywny; cel
observation
start learning
obserwacja
observer
start learning
obserwator
occasional
start learning
okazjonalny, sporadyczny
occasionally
start learning
okazjonalnie, od czasu do czasu
occupation
start learning
okupacja; zawód, zajęcie
odd
start learning
dziwny; nieparzysty; więcej niż, ponad
offence
to commit an offence
start learning
wykroczenie; obraza
popełnić wykroczenie
offend
start learning
urazić, obrazić; popełnić wykroczenie
offensive
start learning
ofensywa; obraźliwy, chamski
oneself
start learning
samemu, siebie
onto
start learning
do, na
operator
start learning
operator
oppose
start learning
sprzeciwić się, przeciwstawić się
opposition
start learning
opozycja, sprzeciw
option
start learning
opcja, możliwość, wybór
organ
start learning
organ; organy
outcome
What was the outcome of the action?
start learning
wynik, rezultat
Jaki był rezultat akcji?
outer
start learning
wierzchni, zewnętrzny, najdalszy
outline
start learning
zarys, kontur
output
start learning
produkcja, wyniki pracy; wyjściowy (np. Dane)
outstanding
It was an outstanding achievement.
start learning
wyróżniający się, wybitny; zaległy, nieuregulowany (np. rachunek)
To było wspaniałe osiągnięcie.
overall
His overall score was quite high.
start learning
całkowity, ogólny; kitel, fartuch
Jego ogólny wynik był dosyć wysoki.
overcome
start learning
pokonać, pokonywać
ownership
start learning
własność
oxygen
start learning
tlen
p.m.
start learning
po południu
pace
start learning
tempo, krok
pad
start learning
poduszka, poduszeczka, podkładka;
painful
Falling down a tree is painful.
start learning
bolesny
Upadek z drzewa jest bolesny.
painter
The painter of this work is unknown.
start learning
malarz
Malarz tego dzieła jest nieznany.
palace
start learning
pałac
pan
start learning
rondel, patelnia
paragraph
start learning
ustęp, akapit
parallel
start learning
równoleżnik, paralelny
parcel
start learning
parcela, działka, paczka
pardon
start learning
ułaskawiać, przebaczać, ułaskawienie
parent
start learning
rodzic, roślina mateczna, macierzysty
parking
start learning
parkowanie, parking
parliament
start learning
parlament
partial
start learning
częściowy; stronniczy
participate
start learning
uczestniczyć, brać udział
participation
start learning
udział, uczestnictwo
particle
start learning
cząstka, cząsteczka, partykuła
part-time
start learning
niepełnoetatowy, na niepełnym etacie
patience
start learning
cierpliwość, wytrzymałość
peaceful
start learning
spokojny
permission
Teenagers cannot work without permission of their parents.
start learning
pozwolenie
Nastolatkowie nie mogą pracować bez zgody rodziców.
personally
start learning
osobiście, personalnie
pet
start learning
zwierzątko domowe
petrol
start learning
benzyna
phase
start learning
faza
phenomenon
start learning
fenomen
philosophy
start learning
filozofia
phrase
start learning
fraza
pile
start learning
stos; włos, puch; pal fundamentowy
pilot
start learning
pilot
pitch
start learning
smoła; kołysanie się; poziom, stopień;
plane
Plane spotting is a popular pastime worldwide.
start learning
samolot; płaszczyzna
Obserwowanie samolotów jest popularnym zajęciem czasu wolnego na świecie.
planet
start learning
planeta
planning
The planning of this trip took them exactly one year.
start learning
planowanie
Planowanie tej podróży zajęło im dokładnie rok.
plastic
start learning
plastik
platform
start learning
platforma; peron
plural
start learning
liczba mnoga
plus
start learning
plus
pointing
start learning
zaprawa do spoin
pole
start learning
tyczka, kijek, słup; biegun
polite
We only hire polite people.
start learning
uprzejmy, grzeczny
Zatrudniamy tylko uprzejme osoby.
politician
start learning
polityk
populate
start learning
zaludniać, zasiedlać
port
The ship came into port after months of sailing.
start learning
port
Statek wszedł do portu po miesiącach żeglowania.
pose
start learning
poza, pozować
possession
I am in possession of some valuable information.
start learning
posiadanie, posiadany przedmiot, własność
Jestem w posiadaniu pewnych cennych informacji.
postage
start learning
opłata pocztowa
postal
start learning
pocztowy
postman
start learning
listonosz
postpone
start learning
odkładać, odraczać, opóźnić
poverty
start learning
bieda, ubóstwo
powder
start learning
proszek
practise
start learning
wprawiać się w czymś, ćwiczyć, praktykować
pray
start learning
modlić się; błagać
prayer
start learning
modlitwa
precious
start learning
cenny, drogocenny
predict
start learning
przewidywać
prepared
start learning
gotowy, przygotowany
presentation
start learning
prezentacja
preserve
start learning
ochraniać, zabezpieczać, konserwować; konserwa
presidential
start learning
prezydencki
pretend
start learning
udawać; twierdzić
previously
start learning
poprzednio, przedtem
pride
start learning
duma, pycha
prince
start learning
książę, królewicz
principal
start learning
kierownik wydziału; dyrektor (w szkole)
probability
start learning
prawdopodobieństwo
probable
start learning
prawdopodobny
proceed
start learning
procedować, kontynuować, przejść dalej
producer
Germany is the largest producer of cars in Europe.
start learning
producent
Niemcy są największym wytwórcą samochodów w Europie.
productive
I think our cooperation has become even smoother and more productive.
start learning
produktywny
Myślę, że nasza współpraca jest teraz jeszcze bardziej bezproblemowa i produktywna.
professor
He is Professor of Political Science at the University of California.
start learning
profesor
On jest profesorem Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Kalifornii.
progressive
start learning
progresywny
promote
start learning
promować, propagować, krzewić
prompt
Thank you for the prompt response.
start learning
podpowiadać, suflerować; powodować
Dziękuję za szybką odpowiedź.
pronounce
start learning
wymawiać
pronunciation
She watched Spanish films with subtitles to improve her pronunciation.
start learning
wymowa
Oglądała hiszpańskie filmy z napisami, żeby poprawić swoją wymowę.
proportion
start learning
proporcja
prospect
start learning
perspektywa
provided
start learning
o ile, pod warunkiem, że
providing
start learning
pod warunkiem; dostarczanie
publication
start learning
publikacja
publicity
Apple has a very good publicity.
start learning
rozgłos
Apple ma świetną opinię.
pump
start learning
pompować, pompa
purchase
start learning
zakupić, nabyć, nabycie
purple
start learning
purpurowy, fioletowy
pursue
start learning
dążyć do (czegoś); ścigać, gonić
puzzle
start learning
puzzle, układanka
qualification
start learning
kwalifikacja
qualify
start learning
kwalifikować się
quarrel
start learning
sprzeczać się, kłócić się
quart
start learning
kwarta
quote
start learning
cytat, cytować; wyceniać, podawać cenę
quotient
start learning
współczynnik; iloraz (wynik dzielenia)
radical
start learning
radykalny, radykał
raincoat
start learning
płaszcz przeciwdeszczowy
rainy
I hate rainy mornings!
start learning
deszczowy, dżdżysty
Nienawidzę deszczowych poranków!
rank
start learning
ranga
rapid
Our actions have to be rapid and efficient.
start learning
szybki
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
rarely
start learning
rzadko
rat
We have got mice and rats in the basement
start learning
szczur
mamy myszy i szczury w piwnicy
raw
Have you ever eaten raw meat?
start learning
surowy, nieprzetworzony
Czy jadłaś kiedyś surowe mięso?
ray
start learning
promień
react
start learning
reagować
reading
start learning
czytanie
realistic
start learning
realistyczny
receipt
Have you got the receipt?
start learning
pokwitowanie, potwierdzenie, paragon
Czy ma pan paragon?
receiver
start learning
odbiornik
recognition
start learning
uznanie, rozpoznanie, poznanie
recommend
I recommend it.
start learning
rekomendować
Polecam to.
recommendation
start learning
rekomendacja
recover
start learning
wyzdrowieć
reduction
start learning
redukcja; zniżka, obniżka
reform
start learning
reforma
refusal
start learning
odmowa
regime
start learning
reżim
region
start learning
region
regional
start learning
regionalny
regret
start learning
żal, smutek, ubolewanie (nad czymś)
regulation
start learning
regulacja
reject
start learning
wybrakowany, odrzucony
related
start learning
powiązany
relatively
start learning
relatywnie, stosunkowo, względnie
relax
start learning
relaksować się
relevant
That's a relevant question.
start learning
dotyczący (czegoś)
To istotne pytanie.
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
start learning
solidny, niezawodny, wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
relieve
start learning
uśmierzyć (ból), ulżyć, przynieść ulgę
rely
start learning
liczyć (na kogoś lub coś), opierać się (na kimś), zależeć (od kogoś lub czegoś)
remaining
start learning
pozostały, zachowany
remains
start learning
szczątki, zwłoki
remarkable
start learning
godny uwagi, niezwykły
reporter
start learning
reporter
representation
start learning
reprezentacja
reputation
Now we need to live up to our reputation.
start learning
reputacja
Musimy sprostać naszej reputacji.
rescue
start learning
ratunek, uratować
reservation
I'd like to make a reservation for 20th April.
start learning
rezerwacja; rezerwat
Chciałbym zrobić rezerwację na 20 kwietnia.
resident
As a EU resident you can travel anywhere in Europe.
start learning
mieszkaniec, rezydent
Jako rezydent Europy możesz podróżować gdziekolwiek w Europie.
resign
start learning
zrezygnować
resignation
start learning
rezygnacja
resist
start learning
opierać się
resistance
start learning
sprzeciw, przeciwstawianie się
resolution
start learning
rezolucja; rozdzielczość (np. ekranu)
resolve
start learning
rozwiązywać, postanawiać, zdecydować się
restore
start learning
przywrócić, odnowić
restrict
start learning
ograniczać, wyznaczać limit
restriction
start learning
ograniczenie, restrykcja
retain
We will have greater opportunities to retain the quality of products.
start learning
zachowywać, zatrzymywać (o przedmiocie)
Będziemy mieli większe możliwości zachowania jakości produktów.
retire
I'm going to retire at the age of 67.
start learning
przejść na emeryturę; opuszczać, odchodzić
Mam zamiar przejść na emeryturę w wieku 67 lat.
revolution
start learning
rewolucja
reward
start learning
nagradzać, nagroda
rid
start learning
uwalniać, pozbawić (kogoś czegoś)
rival
start learning
rywal, rywalka
rob
start learning
rabować, okradać
rod
start learning
drążek, laska
rose
She has got two red roses.
start learning
róża
Ona ma dwie czerwone róże.
route
I'd like to ride a motorbike on road 66.
start learning
trasa, droga
Chciałbym pojechać motocyklem po drodze 66.
royalty
start learning
królewskość, osoba królewska; tantiemy
rude
Your remark was really rude.
start learning
niegrzeczny, wulgarny
Twoja uwaga była naprawdę niegrzeczna.
ruin
start learning
zrujnować, ruina
ruling
start learning
decyzja, orzeczenie; rządzący
sacrifice
start learning
poświęcenie, ofiara
sailor
start learning
marynarz, żeglarz
sake
For God's sake!
start learning
wzgląd; sake (japoński napój alkoholowy)
Na litość Boską!
sample
We need more samples.
start learning
próbka, okaz
Potrzebujemy więcej próbek.
sandwich
Cheese and ham sandwich, please.
start learning
kanapka
Poproszę kanapkę z serem i szynką.
satisfaction
start learning
satysfakcja
satisfactory
start learning
satysfakcjonujący
sauce
start learning
sos; impertynencja, pyskować
scatter
start learning
rozrzucać, rozsypywać
schedule
Where's the schedule?
start learning
rozkład jazdy
Gdzie jest harmonogram?
scheme
start learning
schemat, plan
scissors
start learning
nożyczki
scratch
start learning
drapać się, podrapać się
screw
start learning
śruba, wkręt, przykręcić, przyśrubować
seaside
start learning
wybrzeże, wybrzeże morza
sector
start learning
sektor
secure
start learning
pewny, bezpieczny
segment
start learning
segment
seize
start learning
chwytać, pochwycić
select
start learning
wybierać
selection
We have a wide selection of goods on our offer.
start learning
wybór
Mamy szeroki wybór towarów w naszej ofercie.
self
start learning
własne ja, ego, osobowość
senior
start learning
starszy, wyższy rangą
sensible
I thought her idea was very sensible.
start learning
rozsądny, sensowny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
start learning
rozsądny, sensowny; zauważalny, odczuwalny
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
sequence
start learning
porządek, kolejność, sekwencja
seriously
start learning
poważnie, bardzo
session
start learning
sesja
setting
start learning
otoczenie, miejsce; sceneria; ustawienie, regulacja
sew
start learning
szyć, uszyć
sexual
start learning
seksualny
shape
We have to give our plan its final shape.
start learning
kształt, kształtować
Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
sharply
start learning
nagle, gwałtownie
shave
start learning
golić się
shelter
start learning
schronienie, osłona, schronisko
shortage
Food shortage is still a big problem in the world today.
start learning
brak, niedobór
Brak jedzenia jest wciąż dużym problemem na świecie.
shortly
start learning
wkrótce, niedługo
signature
start learning
podpis, sygnaturka; sygnowanie
significance
start learning
ważność; znaczenie, sens
singer
Justin Bieber is a Canadian pop singer and actor.
start learning
śpiewak
Justin Bieber jest kanadyjskim piosenkarzem muzyki pop/R&B oraz aktorem.
situate
start learning
umieszczać, plasować, sytuować
skilled
start learning
wykwalifikowany, zręczny
slave
start learning
niewolnik, niewolnica
slope
start learning
zbocze, nachylenie
snowy
start learning
śnieżny, zasypany śniegiem
so-called
start learning
tak zwany
softly
start learning
cicho, łagodnie
sometime
start learning
kiedyś
somewhat
start learning
nieco, do pewnego stopnia
soup
We ordered tomato soup with rice.
start learning
zupa
Zamówiliśmy zupę pomidorową z ryżem.
sour
I like sour candy.
start learning
kwaśny, skwaśniały
Lubię kwaśne cukierki.
spare
Always have some spare batteries handy.
start learning
zapasowy, dodatkowy, wolny
Zawsze miej pod ręką zapasowe baterie.
specialist
start learning
specjalista
specifically
start learning
w szczególności, specjalnie
spelling
start learning
pisownia; literowanie
spin
start learning
obracać się, kręcić się; uprząść
splendid
start learning
знаменитий, геніальний, прекрасний
spoil
start learning
zepsuć, zmarnować
stable
start learning
stały, stabilny; stajnia
stare
start learning
wpatrywać się, gapić się
status
start learning
status
steep
This hill is steep.
start learning
stromy; gwałtowny, wygórowany
To wzgórze jest strome.
stem
start learning
łodyga; powstrzymywać
stiff
He was stiff with fear when he saw a crocodile.
start learning
sztywny, twardy
Był sztywny ze strachu gdy zobaczył krokodyla.
stir
start learning
zamieszać, mieszać, poruszać
stocking
start learning
pończocha
storage
start learning
składowanie, przechowywanie
stove
start learning
kuchenka
straw
start learning
słomka, słoma
strengthen
start learning
umacniać
strict
My English teacher is strict.
start learning
surowy, wymagający, rygorystyczny
Mój nauczyciel angielskiego jest surowy.
striking
start learning
uderzający, ogromny, imponujący, efektowny
strip
start learning
zdzierać (coś), zdejmować (coś); pasek, pasmo
stroke
start learning
uderzenie; udar mózgu; pociągnięcie (np. pędzlem); głaskać
strongly
start learning
silnie, mocno
substantial
start learning
znaczny, ważny, istotny
subtract
start learning
odejmować
sufficient
start learning
wystarczający, dostateczny
suffix
start learning
przyrostek (cząstka słowotwórcza wyrazu)
suitable
I still haven't found a suitable candidate.
start learning
odpowiedni, nadający się
Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
suitcase
I always travel with one suitcase only.
start learning
walizka, waliza
Zawsze podróżuję z jedną walizką.
sunlight
start learning
światło słoneczne
sunny
A sunny day.
start learning
słoneczny
Słoneczny dzień.
supporter
start learning
zwolennik, kibic
surely
start learning
na pewno, niewątpliwie
surroundings
start learning
otoczenie, okolica
survey
The survey was carried out in January.
start learning
przeprowadzać sondaż, przyglądać się, obserwować
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
survive
start learning
przetrwać, przetrzymać (np. Kryzys)
suspicion
start learning
podejrzenie
suspicious
start learning
podejrzliwy
swear
start learning
przeklinać, przysięgać
sweat
start learning
pocić się, pot
swimming
I'm afraid it's too cold to go swimming.
start learning
pływanie
Obawiam się, że jest zbyt zimno, by iść pływać.
switch
start learning
łącznik (napięcia), wyłącznik, przełączać
sword
start learning
miecz
syllable
start learning
sylaba
symbol
start learning
symbol
sympathy
start learning
sympatia, współczucie
tailor
start learning
krawiec
tank
start learning
czołg, zbiornik na wodę, akwarium
tap
start learning
kran; stuknąć, klepnąć
teaching
start learning
nauczanie
technique
start learning
technika
technology
start learning
technologia
temper
start learning
charakter, temperament; łagodzić (coś)
temple
start learning
świątynia; skroń
temporary
All temporary workers have to contact HR department.
start learning
tymczasowy, dorywczy
Wszyscy tymczasowi pracownicy muszą skontaktować się z działem HR.
tendency
start learning
tendencja
tender
Your tender has been accepted at the agreed price.
start learning
przetargowy, oferować; miękki, wrażliwy, delikatny
Wasza oferta została przyjęta po umówionej cenie.
tennis
If you want to play tennis professionally, you have to invest in a good racquet.
start learning
tenis
Jeśli chcesz grać w tenisa profesjonalnie, musisz zainwestować w dobrą rakietę.
tension
There is a tension between you.
start learning
naprężenie, napięcie
Jest między wami napięcie.
territory
start learning
terytorium
textbook
Students don't have to buy new textbooks.
start learning
podręcznik
Studenci nie muszą kupować nowych podręczników.
thief
start learning
złodziej, złodziejka
thinking
What are you thinking about?
start learning
opinia, myślenie, myślący
O czym myślisz?
thirst
start learning
pragnienie, żądza
thirsty
She's thirsty.
start learning
spragniony
Jest spragniona.
thorough
start learning
gruntowny, dokładny
thread
start learning
nitka, przewlec (np. nitkę na igłę)
thumb
I have a large thumb
start learning
kciuk
mam dużego kciuka
thunder
start learning
grzmot
tide
start learning
pływ, fala
time-table
start learning
rozkład
tiny
Look, it's a tiny piglet!
start learning
niewielki, maleńki
Patrz, to malutka świnka!
tire
start learning
opona
tobacco
start learning
tytoń
ton
start learning
tona, setka, stówa
tone
start learning
ton
topic
start learning
temat
totally
I totally agree with you.
start learning
całkowicie, zupełnie, totalnie
Całkowicie się z tobą zgadzam.
towel
Please dry your hands with towel.
start learning
ręcznik
Osusz ręce ręcznikiem.
trace
start learning
ślad, śledzić
traditional
start learning
tradycyjny
trainer
He's the most qualified trainer I've ever known.
start learning
trener
Jest najbardziej wykwalifikowanym trenerem jakiego znam.
translation
This is a beautiful translation of Oscar Wilde's work.
start learning
tłumaczenie, przekład; translacja
To piękne tłumaczenie dzieła Oscara Wilde'a.
trap
start learning
pułapka
treasure
start learning
skarb
treaty
start learning
układ, porozumienie
tremble
start learning
drżeć, drżenie
trend
start learning
kierunek, tendencja, trend
triangle
start learning
trójkąt
tribe
start learning
plemię
troop
start learning
grupa (ludzi), oddział (wojskowy)
trousers
The trousers are too long and too tight.