1000 most important Romanian nouns 951 - 1000

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

washing powder
start learning
praf de spălat rufe

cipsuri


înghețată


grevăconservă

iaurt

logodnic

brățară

umbrelă

parcare

antrenor

dishwasher
start learning
spălător de vase

covor

canapea

washing machine
start learning
mașină de spălat

vacuum cleaner
start learning
aspirator

cantină

divorce
Our divorce was a well-thought decision.
start learning
divorț
Divorțul nostru a fost o decizie bine gândită.

protest
The students organized a protest against new laws in education.
start learning
protest
Studenții au organizat un protest împotriva noilor legi în educație.

plămâni

galerie

favour
The Parliament voted in favour of the new legislative act.
start learning
favoare
Parlamentul a votat în favoarea noului act legislativ.

pastilă

preot

plâns

weakness
Although you speak perfectly, grammar is your weakness.
start learning
slăbiciune
Chiar dacă vorbești perfect, gramatica e slăbiciunea ta principală.

unemployment
Our leaders should intervene with the right measures to decrease unemployment.
start learning
șomaj
Conducătorii noștri trebuie să intervină cu măsuri corecte pentru a micșora șomajul.

adoption
Due to the fact that they couldn't have a baby, they opted for adoption.
start learning
înfiere
la fel: adopție, când se referă la animale;
Din cauza că nu puteau avea un copil, ei au optat pentru înfiere.

anxiety
After being so ill, his anxiety about his health is no wonder.
start learning
neliniște
la fel: anxietate;
După ce a fost atât de bolnav, neliniștea cu privire la sănătea sa nu e de mirare.

darkness
Alice ran through the darkness to the white point that turned out to be a door.
start learning
întuneric
Alice a alergat prin întuneric spre un punct alb care s-a dovedit a fi o ușă.

grandfather
start learning
bunic

grandmother
start learning
bunică


tastatură

chitară

fringe
People choose to live at the fringe of big cities because of their quietness.
start learning
margine
Oamenii aleg să locuiască la marginea orașelor mari din cauza liniștei.

underground
Those stairs will bring you to the underground where the station is.
start learning
subteran
Acele scări te vor aduce la subterană, unde e stația.

priză

nepot

granddaughter
start learning
nepoată


caiet

salariu

creion

business card
start learning
cartă de vizită

inspiration
start learning
inspirație


You must sign in to write a comment