1000 most important Romanian nouns 751 - 800

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

journey
He sees all his pain as a spiritual journey.
start learning
călătorie
El vede toată durerea sa ca pe-o călătorie spirituală.

sămânță

modă

piper

intervention
I did not like his intervention into our dialogue.
start learning
intervenție
Nu mi-a plăcut intervenția lui în dialogul nostru.


indication
This manuscript is an indication of how people lived in ancient times.
start learning
indicație
Acest manuscris este o indicație a modului în care trăiau oamenii în timpurile vechi.

allowance
They pay an allowance for one-parent families.
start learning
alocație
Ei plătesc o alocație pentru familiile cu un singur părinte.

legumă

plajă

improvement
The number of views is a sign of our channel's improvement.
start learning
îmbunătățire
Numărul de vizualizări este un semn de îmbunătățire a canalului nostru.

opening
Come to the grand opening of our business centre on Friday.
start learning
deschidere
Veniți vinerea la marea deschidere a centrului nostru de afaceri.

league
The UEFA Champions League is an annual football competition.
start learning
ligă
Liga Campionilor UEFA este o competiție anuală de fotbal.

cravată

vacanță

witness
Missis Lily was a witness of the crime.
start learning
martor
Doamna Lily era un martor a crimei.

sector
What business sector interests you the most?
start learning
sector
Care sector de afaceri vă interesează mai mult?

representative
Our company has a representative for each big city.
start learning
reprezentant
Compania noastră are câte un reprezentant pentru fiecare oraș mare.

incident
I hope this incident will not change your opinion on me.
start learning
incident
Sper că acest incident nu îți va schimba părerea de mine.

deșeu
la fel: gunoi;

experiment
Mixing unknown substances is a dangerous experiment.
start learning
experiment
Amestecarea substanțelor necunoscute e un experiment periculos.


tone
The teacher spoke to me in a good tone.
start learning
ton
Profesorul mi-a vorbit într-un ton bun.

roată

cremă

secretar

poartă


gălăgie


pălărie

băutură

talent
Van Gogh had a rare talent at painting.
start learning
talent
Van Gogh avea un talent rar la pictură.

taste
A good cook knows how to perfectly combine one taste with another.
start learning
gust
Un bucătar bun știe cum să combine un gust cu altul perfect.


phrase
That phrase is too long and hard to understand.
start learning
frază
Acea frază e prea lungă și grea de înțeles.

înălțime

explanation
My father always found simple explanation to every difficult thing.
start learning
explicație
Tatăl mereu îmi găsea o explicație simplă pentru orice lucru dificil.

campus

potential
You have an enormous potential for this profession.
start learning
potențial
Ai un potențial enorm pentru această profesie.

imigrant

alternative
Green tea is a healthier alternative to coffee.
start learning
alternativă
Ciaiul verde e o alternativă bună a cafelei.

interaction
We need more interaction between the governors and citizens.
start learning
interacțiune
Avem nevoie de mai multă interacțiune dintre conducători și cetățeni.

coloană

personality
Your friendly personality is perfect for this job.
start learning
personalitate
Personalitatea ta prietenoasă este perfectă pentru acest post de muncă.

signal
I will give a signal and we will sing "Happy birthday".
start learning
semn
Vă voi face un semn și o să cântăm "La mulți ani".

honour
It is my honour to have you as a guest tonight.
start learning
onoare
Am onoarea să vă am de oaspete în această seară.

pasager

association
An agricultural cooperative is an association of farmers.
start learning
asociație
Cooperativa agricolă e o asociație de fermieri.

laboratory
start learning
laborator


You must sign in to write a comment