1000 most important Romanian nouns 251 - 300

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

artist

scene
Have you ever stood on a scene as big as this one?
start learning
scenă
la fel: peisaj;
Ai mai stat vreodată pe-o scenă la fel de mare ca asta?

carieră

treatment
The ophthalmologist prescribed me a new treatment for my myopia.
start learning
tratament
Oftalmologul mi-a prescris un tratament nou pentru miopia mea.

approach
We should find a new approach to his disease.
start learning
abordare
începerea unei discuții sau studierea unei probleme;
Trebuie să găsim o nouă abordare a bolii lui.

mărime


fund
The Red Cross fund has donated twenty million euro for this cause.
start learning
fond
Fondul "Crucea Roșie" a donat douăzeci de milioane de euro pentru aceasta cauză.

bebeluș

sign
The policeman started showing a lot of signs to direct the traffic.
start learning
semn
Polițistul a început să arate o mulțime de semne pentru a direcționa traficul.

thought
I've enjoyed our discussion and your meaningful thoughts.
start learning
gând
M-am bucurat de discuția nostră și gândurile tale semnificative.


quality
The meat's price depends on its quality.
start learning
calitate
Prețurile cărnii depind de calitatea ei.

pressure
The pupil felt a big pressure during the exam.
start learning
tensiune
la fel: presiune;
Elevul a simțit o presiune mare în timpul examenului.

resource
Positiveness is a great resource for energy.
start learning
resursă
Pozitivitatea e o resursă grozavă pentru energie.

întâlnire

boală

success
You never know which path may lead you to success.
start learning
succes
Niciodată nu știi ce cale te va duce spre succes.

ceașcă

amount
The amount of money you transferred was enough.
start learning
sumă
la fel: cantitatea unei substanțe;
Suma de bani pe care mi-ai transferat-o a fost destulă.

capacity
may refer to an aptitude or to the volume of something;
You have the rare capacity to be a flexible worker.
start learning
capacitate
la fel: se referă și la volumul a ceva;
Tu ai capacitatea rară de a fi un lucrător flexibil.

staff
The staff of the International Relations office is well trained.
start learning
personal
Personalul Oficiului de Relații Internaționale este bine calificat.

character
may refer to the features of a person;
What is your favourite character from the Disney cartoons?
start learning
personaj
la fel: caracterul unei persoane;
Care este personajul tău preferat din desenele animate Disney?

creștere

loss
A huge financial loss has happened in the previous semester.
start learning
pierdere
O pierdere financiară enormă a avut loc în semestrul trecut.

grade
You will receive a higher grade if the essay will contain statistical data.
start learning
notă
Vei primi o notă mai mare dacă eseul va conține date statistice.

attack
That terrorist attack scared all of the Parisians.
start learning
atac
Acel atac terorist a speriat toți parizienii.

region
The California Valley is the most productive agricultural region of the USA.
start learning
regiune
Valea Californiei este cea mai productivă regiune a SUA.

television
start learning
televiziune


training
You will attend the training sessions before starting the job.
start learning
instruire
Veți urma sesiunile de intruire înainte de a începe munca.

comerț

transaction
Your transaction has been successfully completed.
start learning
tranzacție
Tranzacția dumneavoastră a fost terminată cu succes.

alegeri

feeling
I have a weird feeling when I think about that trip.
start learning
sentiment
Am un sentiment ciudat când mă gândesc la acea călătorie.

standard
The standard dictates these requirements for the position you want.
start learning
standard
Standardul dictează aceste cerințe pentru locul pe care îl doriți.

factură

mesaj

analysis
The decisions were based on the statistical analysis of our website.
start learning
analiză
Deciziile au fost bazate pe analiza statistică a site-ului nostru.

benefit
The free tickets to museums was the only benefit we got.
start learning
beneficiu
Biletele gratuite la muzee erau unicul beneficiu pe care l-am primit.

fericire

avocat

sections
Vogue magazine has a section dedicated to celebrity interviews.
start learning
secțiuni
Revista Vogue are o secțiune dedicată interviurilor de celebrități.

glass
may refer to the transparent substance and things made of it;
start learning
păhar
la fel: stică (material);


soră

profesor

crimă

stage
To sing on the Royal Albert Hall stage was her biggest dream.
start learning
scenă
Cea mai mare dorință a ei era să cânte pe scena Royal Albert Hall.

authority
King Albert showed a lot of authority during his reign.
start learning
autoritate
Regele Albert a demostrat multă autoritate în timpul domniei sale.


You must sign in to write a comment