1000 most important Romanian nouns 801 - 850

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

criticism
I am open to any constructive criticism about my paper.
start learning
critică
Sunt deschisă pentru orice critică constructivă referitoare articolului meu.

depression
Every person has moments of depression and anxiety.
start learning
depresie
Fiecare om are momente de depresie și neliniște.

journalist
start learning
jurnalist

rugăciune

școlar

climă

cașcaval

observation
We went to an observation centre to watch the stars.
start learning
observare
la fel: observație;
Am fost la un centru de observare ca să privim stelele.

copilărie

salariu

țigară

definition
Each person has its own definition for love.
start learning
definiție
Fiecare persoană are definiția ei pentru dragoste.

priority
Children and pregnant women have priority in public transport.
start learning
prioritate
Copiii și femeile însărcinate au prioritate în transport public.

pâine

creation
The author of the book has all rights over his creation.
start learning
creație
Autorul cărții are toate drepturile asupra creației sale.

diplomă

emotion
Professional actors can show any emotion in a second.
start learning
emoție
Actorii profesionali pot arăta orice emoție într-o secundă.

universe
My wife and my son are the whole universe to me.
start learning
univers
Soția și fiul meu sunt întregul univers pentru mine.

linie aeriană

fabrică
la fel: uzină;

acoperiș

cost
What is the average cost of a vacation in Crete?
start learning
cost
la fel: valoare, preț;
Care e costul mediu al unei vacanțe pe Creta?

initiative
We praise any good initiative from our employees.
start learning
inițiativă
Noi lăudăm orice inițiativă bună din partea lucrătorilor noștri.


therapy
A discussion with a close friend is the best therapy when you're sad.
start learning
terapie
O discuție cu un prieten apropiat e cea mai bună terapie când ești trist.

calendar

post office
start learning
oficiu poștalcomparison
Draw a comparison between the two and then decide.
start learning
comparație
Fă o comparație între ele și apoi decide.

layer
Layer by layer and a beautiful cake appeared.
start learning
strat
Un nou strat asupra celuilalt și a apărut un tort minunat.

description
Include a brief description of the book for the introduction.
start learning
descriere
Adaugă o descriere concisă a cărții pentru introducere.

fragment
The fragment turned out to be of a rare rock.
start learning
fragment
Fragmentul s-a adeverit a fi dintr-o piatră rară.

territory
Hawaii is a territory of the United States of America.
start learning
teritoriu
Hawaii este un teritoriu al Statelor Unite ale Americii.

opponent
The smartest chess opponent I have ever had was my grandfather.
start learning
oponent
Cel mai deștept oponent pe care l-am avut în șah a fost bunicul.


tension
Silence always adds more tension to the situation.
start learning
tensiune
Tăcerea mereu adaugă mai multă tensiune situației.

alcool

error
We learnt that every experiment has an error percent.
start learning
eroare
Am învățat că orice experiment are un procentaj de eroare.

plimbare
la fel: mers;


imprimantă

pedestrian crossing
start learning
trecere de pietoni

existence
There is no realistic proof on the existence of God.
start learning
existență
Nu există nici-o dovadă reală a existenței lui Dumnezeu.


participation
Parents' participation in family contests is important.
start learning
participare
Participarea părinților în concursurile de familii este importantă.

atmosphere
may refer to gasses around the earth, to the air or a mood of a place;
Harry Potter movies have a magical atmosphere.
start learning
atmosferă
se poate referi la stratul de gaze din jurul pământului, la aer sau senzația pe care o oferă un loc;
Filmele cu Harry Potter au o atmosferă magică.

bicicletă

penalty
The player was punished with a severe penalty.
start learning
penalitate
Jucătorul a fost pedepsit cu o penalitate severă.

awareness
Education should raise public awareness on environmental issues.
start learning
conștientizare
Educația trebuie să crească conștientizarea publică asupra problemelor de mediu.


You must sign in to write a comment