1000 most important Romanian nouns 601 - 650

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

session
We were allowed to be present at the council's session.
start learning
sesiune
Ne-au permis să fim prezenți la ședința consiliului.

danger
He was out of danger after the doctors intervened.
start learning
pericol
El era în afara pericolului după ce au intervenit medicii.

literature
start learning
literatură


desire
Mary's strongest desire was to have children.
start learning
dorință
Cea mai puternică dorință a lui Mary era de a avea copii.

respect
Every marriage needs respect for personal space.
start learning
respect
Orice căsătorie are nevoie de respect a spațiului personal.

combustibil

frunză

instruction
The fireman instructed us for exceptional situations.
start learning
instrucțiune
Pompierul ne-a instruit în caz de situații excepționale.

fight
We continue to fight for our rights no matter what.
start learning
luptă
Noi continuăm să luptăm pentru drepturile noastre indiferent de situație.

swimming pool
start learning
bazin

engine
I will have to go to the mechanic to check what's with the engine.
start learning
motor
Va trebui să merg la mecanic ca să verifice ce e cu motorul.


importance
Never underestimate the importance of friends in your life.
start learning
importanță
Nu subestima niciodată importanța prietenilor în viața ta.


unsoare

bilet


lectură

agricultor

zahăr

planetă

enemy
He is not my only enemy at school.
start learning
dușman
El nu e unicul meu dușman la școală.

sportiv

soul
The priest had a face full of kindness and a peaceful soul.
start learning
suflet
Preotul avea o față plină de bunătate și un suflet pașnic.

significance
a special meaning;
You don't realize the significance of your discovery for the world.
start learning
importanță
la fel: semnificație;
Nu conștientizezi importanța descoperirii tale pentru lume.


instrument
start learning
instrument

vreme

involvement
Your involvement in our volunteering project is very important.
start learning
implicare
Implicarea ta în proiectul nostru de voluntariat e foarte importantă.

buzunar

temperature
start learning
temperatură

surpriză

survey
The marketing data was based on the survey from the site.
start learning
studiu
Datele de marketing erau bazate pe studiul de pe site.

proposal
The congress declared its support for the proposal.
start learning
propunere
Congresul și-a declarat sprijinul propunerii.

consequence
Do not mix the substances if you don't know what the consequences could be.
start learning
consecință
Nu amesteca substanțele dacă nu știi ce consecințe poate avea.

jumătate

breath
If the cold is serious, it may cause shortness of breath.
start learning
respirație
Dacă răceala e serioasă, poate cauza dificultăți de respirație.

balance
Meditation will lead you to balance and peace.
start learning
echilibru
Meditația te va îndruma spre echilibru și pace.

minority
A minority of people voted against our candidate.
start learning
minoritate
O minoritate de oameni au votat împotriva candidatului nostru.

advice
If you need help or advice, I'm always here for you.
start learning
sfat
Dacă ai nevoie de ajutor sau sfat, sunt mereu aici pentru tine.

shopping center
start learning
centru comercial


code
I will scan the product code and tell you the price.
start learning
cod
Voi scana codul produsului și vă voi spune prețul.

piept

motive
I don't get the motive of the killer.
start learning
motiv
Nu înțeleg motivul ucigașului.

furtună

union
Do you think your country will enter the European Union?
start learning
uniune
Crezi că țara ta va intra în Uniunea Europeană?
You must sign in to write a comment