1000 most important Romanian nouns 351 - 400

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

challenge
Ice skating is such a big challenge for me!
start learning
provocare
Patinajul e o provocare atat de mare pentru mine!

fear
That man never shows a sign of fear on his face.
start learning
frică
Bărbatul acela nu arată niciodată vre-un semn de frică pe față.

institution
Our university is a serious private institution.
start learning
instituție
Universitatea noastră este o instituție privată serioasă.
property
Everyone who steals someone else's property should be punished.
start learning
proprietate
Toți care fură proprietatea altcuiva trebuie pedepsiți.

stuff
My backpack is full of stuff I don't need.
start learning
chestii
Rucsacul meu e plin chestii de care nu am nevoie.

detail
Be attentive to the details when you paint the forest.
start learning
detaliu
Fii atent la detalii când deseni pădurea.

method
Collaborating is a good teaching method.
start learning
metodă
Colaborarea e o metodă bună de a preda.

revistă


soldat

cause
I've always wanted to be the cause of someone's happiness.
start learning
cauză
Am dorit mereu să fiu cauza fericirii cuiva.


geantă de mână

warmth
may refer to high temperature or a friendly quality of a person;
Their nation shows so much warmth and hospitality.
start learning
căldură
se poate referi la temperaturi înalte sau calitatea de a fi prietenos și bun;
Națiunea lor demonstrează atâta căldură și ospitabilitate.

fall
Our century has seen a fall in the birth rate.
start learning
scădere
Secolul nostru a văzut o scădere în rata de naștere.

căsătorie

dimension
When you choose the wallpaper, please specify the dimensions of your room.
start learning
dimensiune
Când vă alegeți tapetele, vă rog să specificați dimensiunea camerei voastre.

surface
After the boat flipped over, he somehow swimmed to the surface.
start learning
suprafață
După ce barca s-a răsturnat, el a înotat cumva la suprafață.


sunglasses
start learning
ochelari de soare

proprietar


generation
Finally, the new generation of iPhone was launched.
start learning
generație
În sfârșit a fost lansată o nouă generație de iPhone.


obiect

reality
The theatre is a good place to escape reality.
start learning
realitate
Teatrul este un loc bun pentru a evada din realitate.

antrenor

curte

violence
Bullying is an act of psychological violence.
start learning
violență
Tachinarea este un act de violență psihologică.

investment
Studying is a good investment in yourself.
start learning
investiție
Studiile sunt o investiție bună în tine.

discussion
An ardent discussion started during the debates.
start learning
discuție
O discuție înflăcărată a început în timpul dezbaterilor.

deget

grădină

collection
start learning
colecție

task
Solve the first task and show me the results.
start learning
sarcină
Rezolvă prima sarcină și arată-mi rezultatul.

partener

bucătărie

consumator

shot
The great shot of the player helped them win.
start learning
lovitură
Lovitura grozavă a jucătorului i-a ajutat să câștige.

budget
Planning the budget is an important task in the family.
start learning
buget
Planificarea bugetului este o sarcină importantă în familie.

om de știință

agreement
The agreement introduced new conditions into their business.
start learning
acord
Acordul a stabilit condiții noi în afacerea lor.

capital
may refer to a capital city or wealth;
I've deposited all my capital at the bank.
start learning
capital
Mi-am depozitat tot capitalul în bancă.

victim
He was a victim of the hurricane that happened on the island.
start learning
victimă
El era victima uraganului care s-a întâmplat pe insulă.

ziar

threat
The threat failed to stop the policemen.
start learning
amenințare
Amenințarea nu a putut opri polițiștii.

responsibility
Having a child is a big responsibility.
start learning
responsabilitate
A avea un copil e o responsabilitate mare.


You must sign in to write a comment