1000 most important Romanian nouns 301 - 350

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

knowledge
You have gained all this knowledge from your parents.
start learning
cunoștințe
Ai dobândit toate aceste cunoștințe de la părinții tăi.

weapon
The intellect is your strongest weapon against today's folly.
start learning
armă
Intelectul e cea mai puternică armă împotriva prostiei de azi.

stație

strategy
Mafia is a game that tests your ability to create a good strategy.
start learning
strategie
Mafia este joaca care îți testează capacitatea de a crea o strategie bună.

truth
You know how it's said, every joke has a grain of truth.
start learning
adevăr
Știi cum se zice, orice glumă are un sâmbure de adevăr.

cântec

exemplu

environment
Saving the environment was our main goal.
start learning
mediu
Scopul nostru principal era să salvăm mediul.


poveste

nebunie
chain
The Wal-Mart supermarkets' chain has grown this year.
start learning
lanț
Lanțul supermarket-urilor Walmart a crescul în acest an.

știință

memory
That day absolutely got out of my memory.
start learning
memorie
Acea zi mi-a ieșit complet din memorie.

lunch
may refer to a phone card;
start learning
prânz
la fel: cartelă de telefon;

celulă

expert
Mr. Ruther is a great expert in this branch of chemistry.
start learning
expert
Domnul Ruther este un mare expert în această ramură a chimiei.

primăvară

radiou

minge
la fel: bal;

conversation
start learning
conversație

theory
The author of the theory of relativity is Einstein.
start learning
teorie
Einstein este autorul teoriei relativității.

influence
They can not have any influence on you if you don't let them.
start learning
influență
Ei nu pot avea nici-o influență asupra ta dacă nu le permiți.

declaration
a formal statement or announcement;
A love declaration is more beautiful under the moon.
start learning
declarație
O declarație de dragoste e mai frumoasă sub lună.

plată

direction
refers to a course of movement;
You never know, maybe that direction will lead you to success.
start learning
direcție
Niciodată nu știi, poate direcția ceea te va duce spre succes.

base
Genetics puts the base of your personality, the rest is up to you.
start learning
bază
Genetica îți pune baza personalității, restul depinde de tine.

pain
Crying often eases physical and moral pain.
start learning
durere
Plânsul dese ori ușurează durerea fizică și morală.

measure
a plan or course of action; may also refer to the size or amount of smth;
We had to intervene with an urgent measure to stop the protest.
start learning
măsură
dispoziție, procedeu, la fel: valoare a unei mărimi;
A trebuit să intervenim cu o măsură urgentă pentru a opri protestul.

interviuaparat foto

structure
Physics explains how the atom's structure generates interaction.
start learning
structură
Fizica explică cum structura atomului generează interacțiune.

scale
What is the scale of this map?
start learning
scară
Care e scara acestei hărți?

candidate
We are still trying to find the best candidate.
start learning
candidat
Încă încercăm să găsim cel mai bun candidat.

production
These new machines will facilitate the production process.
start learning
producție
Aceste mașini noi vor facilita procesul de producție.

călătorie

seară

conference
start learning
conferințăreach
Their house is within reach of the train station.
start learning
acces
Casa lor are acces la gara feroviară.

past
All the bad things should be left in the past and never be reminded.
start learning
trecut
Toate lucrurile rele ar trebui să rămână în trecut și să nu fie amintite niciodată.

edge
I really liked how you arranged these vegetables at the edge of the plate.
start learning
margine
la fel: capăt;
Mi-a plăcut mult cum ai aranjat aceste legume la marginea farfuriei.

scriitor

trouble
That friend caused me a lot of trouble when I was young.
start learning
necaz
Acel prieten mi-a cauzat mult necaz când eram tânără.


You must sign in to write a comment