1000 most important Romanian nouns 501 - 550

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

sample
Can I get a sample of that cream at the pharmacy?
start learning
mostră
Pot primi o mostră a acelei creme la farmacie?

protection
This antivirus does not assure good protection for your computer.
start learning
protecție
Acest antivirus nu asigură o protecție bună a calculatorului vostru.

moment
The best moment of my life was the birth of my son.
start learning
moment
Cel mai bun moment al vieții mele a fost nașterea fiului.

identity
refers to who a person is or what qualities make them different;
Could you scan your card and prove your identity?
start learning
identitate
ansamblul de date ale unei persoane; calitați care îl fac pe un om unic;
Va puteți scana cardul și demonstra identitatea?


lecție

faith
Even in the worst moments you should keep your faith.
start learning
credință
Chiar și în cele mai rele momente trebuie să-ți păstrezi credința.

confidence
His personality radiates confidence and self-esteem.
start learning
încredere
Personalitatea lui radiază cu încredere și stimă de sine.


technique
The exposition introduced a new painting technique to the visitors.
start learning
tehnică
Expoziția a prezentat vizitatorilor o nouă tehnică de pictură.

balcon


principle
a moral rule or standard of behaviour;
I have a principle to never let others decide for me.
start learning
principiu
idee de bază pe care se întemeiază o normă de conduită;
Am un principiu de a nu lăsa niciodată pe alții să decidă pentru mine.

border
Immigrants attempt to cross the border illegally.
start learning
hotar
Imigranții încearcă să treacă hotarul ilegal.

întrecere

echipament

critic
Your whims would make you an excellent food critic.
start learning
critic
Mofturile tale te-ar face un critic culinar excelent.

aspect
a part of a problem or situation; the appearance of something;
What are the aspects of this job that you prefer the most?
start learning
aspect
o parte a unei probleme sau situații; aparența a ceva;
Ce aspecte ale acestei profesii le preferi cel mai mult?

failure
You have no reason to expect a failure.
start learning
eșec
Tu nu ai cauză să te aștepți la eșec.

bad luck
It is seen as a sign of bad luck when a black cat crosses the street.
start learning
ghinion
Este un semn de ghinion când o pisică neagră trece strada.

Crăciun

comment
He made a good comment about my book.
start learning
comentariu
El a făcut un comentariu bun la cartea mea.

procedure
The procedure of application is described in the link below.
start learning
procedură
Procedura de aplicare e descrisă în link-ul de mai jos.


belief
Mothers have the strongest belief in their children.
start learning
credință
Mamele au cea mai puternică credință în copiii lor.

murder
The police investigated the murder and found who the killer was.
start learning
omor
Poliția a investigat omorul și a găsit cine a fost ucigașul.

pigment

religion
History shows a lot of evil actions made in the name of religion.
start learning
religie
Istoria ne demostrează multe acțiuni rele făcute în numele religiei.

critique
Her words were full of critique and distrust.
start learning
critică
Cuvintele ei erau pline de critică și neîncredere.

editor

cafea

document

viteză

tinerețe


sfert

background
I want a photo against the sea background.
start learning
fon
Vreau o poză pe fundalul mării.

reaction
I'm so curious what would her reaction be if we scare her.
start learning
reacție
Sunt curios ce reacție va avea dacă o speriem.


perspective
I want to discuss the perspective of our relationship.
start learning
perspectivă
Vreau să discutăm perspectiva relației noastre.

construction
start learning
construcție

intelligence
You should work more on developing your emotional intelligence.
start learning
inteligență
Trebuie să lucrezi mai mult asupra dezvoltării inteligenței tale emoționale.

connection
What is the connection between the two phrases you have just said?
start learning
conexiune
Care e conexiunea între cele două fraze pe care le-ai spus numai ce?


context
the situation within which something exists or happens;
Each battle is important in the context of the war.
start learning
context
conjunctura unei situații;
Orice bătălie e importantă în contextul războiului.

zâmbet

haine

vecin

function
The function of the heart is to pump blood in our body.
start learning
funcție
Funcția inimii este de a pompa sângele în corpul nostru.You must sign in to write a comment