1000 most important Romanian nouns 101 - 150

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

sense
You lack the sense of aesthetics for working as a gardener.
start learning
sens
la fel: simț;
Nu îți ajunge simț estetic pentru ca să lucrezi ca grădinar.

națiune


interest
Money was his only interest in this company.
start learning
interes
la fel: beneficiu, câștig, profit;
Banii erau unicul lui interes în această companie.

moarte

experience
You get a lot of multicultural experience by living in a new country.
start learning
experiență
Trăind într-o țară nouă, primești multă experiență multiculturală.

effect
Passing the exams is an effect of studying hard.
start learning
efect
la fel: urmare, rezultat;
Trecerea examenelor este un efect al studiilor grele.

use
There was no use of that desk in this room.
start learning
folosință
Masa ceea nu avea nici-o folosință în această cameră.

class
The upper social class has always enjoyed technical discovers firstly.
start learning
clasă
Clasa socială înaltă mereu se bucura prima de descoperirile tehnice.

control
The control of the financial flows is the responsibility of the Ministry.
start learning
control
Controlul fluxurilor financiare este responsabilitatea Ministerului.

care
"Take care of our grandma", said Adele before leaving to work.
start learning
grijă
"Ai grijă de bunica noastră", a zis Adele înainte să plece la muncă.

field
What is your specialization field in psychology?
start learning
domeniu
la fel: câmp;
Care e domeniul tău de specializare în psihologie?

development
Each talent needs development to become something more.
start learning
dezvoltare
Fiecare talent are nevoie de dezvoltare pentru a deveni ceva mai mult.

role
Since the old times, the role of the man is to feed his family.
start learning
rol
Din timpurile vechi, rolul bărbatului e de a-și hrăni familia.

effort
All the efforts for good will be rewarded.
start learning
efort
Toate eforturile spre bine vor fi răsplătite.

rate
I believe our project has a high success rate.
start learning
rată
la fel: curs;
Cred că proiectul nostru are o rată de succes înaltă.

inimă

drugs
I need to buy drugs from that pharmacy.
start learning
pastile
la fel: droguri;
Îmi trebuie sa cumpăr pastile de la farmacia ceea.

lider

luminăpolițieraport

decision
The decision of the committee was based on many facts.
start learning
decizie
Decizia comitetului s-a bazat pe multe facte.


view
You never accept my point of view at this topic.
start learning
vedere
Tu nu accepți niciodată punctul meu de vedere la acest subiect.


difference
There's no big difference in price between those two guitars.
start learning
diferență
Nu e mare diferența de preț dintre cele două chitare.

value
The value of the euro fell dramatically yesterday.
start learning
valoare
la fel: importanță;
Valoarea euro a căzut dramatic ieri.

clădire

activitate

identity card
start learning
carte de identitate

anotimp

societate


director

position
I think you are a good candidate for this responsible position.
start learning
poziție
Cred că ești un candidat bun pentru această poziție responsabilă.

jucător

record
I need a record of all the employees of our firm.
start learning
înregistrare
la fel: înregistrare;
Am nevoie de o înregistrate a tuturor angajaților firmei noastre.

hârtie

space
There's not enough space for a couch here.
start learning
spațiu
Nu e destul spațiu pentru o canapea aici.

ground
The cat was lazily lying on the ground.
start learning
pământ
la fel: pământ;
Pisica se culcase leneșă pe pământ.

module
Children, we pass to a new module today.
start learning
modul
Copii, azi trecem la un nou modul.

eveniment

office worker
start learning
lucrător de oficiu

centru

cuplu


You must sign in to write a comment