1000 most important Romanian nouns 701 - 750

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer


pământ

surgery
Doctor, tell me, is this surgery serious?
start learning
intervenție chirurgicală
Doctor, spuneți-mi, această intervenție chirurgicală e serioasă?

basketball
start learning
baschet

chain
The businessman opened a new chain of hypermarkets.
start learning
rețea
Omul de afaceri a deschis o nouă rețea de hypermarket-uri.

adresă

branch
I became branch manager after 5 years of work.
start learning
filială
Am devenit manager de filială după 5 ani de muncă.

relief
also raising shapes above a surface (in geography);
I will feel relief only after my test is finished.
start learning
ușurare
la fel: abatere a suprafeței asupra unui plan (în geografie);
Voi simți o ușurare doar după ce testul se va termina.

user
This software is more useful if you are an advanced user.
start learning
utilizator
Acest software e mai util dacă esți utilizator avansat.


way
I think if we go that way we will get there faster.
start learning
cale
la fel: direcție;
Cred că dacă mergem pe calea ceea o să ajungem acolo mai repede.

silence
I often go to the forest to enjoy the silence of nature.
start learning
liniște
Merg des la pădure ca să savurez liniștea naturii.

landscape
Blue and yellow dominate the sea landscape.
start learning
peisaj
Albastrul și galbenul domină peisajul mării.
coridor


producer
Is that factory the biggest dairy producer in the region?
start learning
producător
Acea fabrică e cel mai mare producător de lactate în regiune?

division
We were watching cell division through the microscope.
start learning
diviziune
Priveam diviziunea celulară prin microscop.

appeal
This palace has lost its appeal through the years.
start learning
farmec
la fel: atracție;
Acest palat și-a pierdut farmecul de-a lungul anilor.

oglindă


lungime

șoarece

perception
The crowd's perception has changed after the performance.
start learning
percepție
la fel: senzație, viziune;
Percepția mulțimei s-a schimbat după spectacol.

self-confidence
As a beautiful woman she has very high self-confidence.
start learning
încredere în sine
Fiind femeie frumoasă are o înaltă încredere în sine.

dormitor

secret
I felt like that old door kept a secret.
start learning
secret
Am simțit că ușa ceea veche păstra un secret.

debt
Your debt will continue raising until you pay it.
start learning
datorie
Datoria voastră va continua să crească până o achitați.

asistent medical

objection
She voiced a harsh objection against my proposal.
start learning
obiecție
Ea a expus o obiecție dură împotriva propunerii mele.

pleasure
A good book can bring a lot of intellectual pleasure.
start learning
plăcere
O carte bună poate aduce multă plăcere intelectuală.

maestru
la fel: master ca titlu universitar;

era
After the long era of Cold War, they finally improved their relationship.
start learning
eră
După o eră lungă de Război Rece, ei și-au îmbunătățit în sfârșit relația.

requirement
Experience is the main requirement for this job.
start learning
cerință
Experiența este cerința de bază pentru acest post de muncă.

entertainment
Let's take the kids to an entertainment centre tomorrow.
start learning
divertisment
Hai să ducem copiii la un centru de divertisment mâine.

expectation
What was your biggest expectation from Austria?
start learning
așteptare
Care era așteptarea ta cea mai mare de la Austria?


judgment
Trust in your judgment and don't look what others say.
start learning
hotărâre
Crede în hotărârea ta și nu te uita ce zic alții.


engleză

reference
I am writing you with reference to the job offer you posted.
start learning
referință
Vă scriu cu referire la oferta de muncă pe care ați postat-o.

lacrimă

doubt
There's no doubt what he said was truth.
start learning
dubiu
Nu e nici-un dubiu că ce a zis era adevăr.

ministru

hero
Robin Hood was the hero of the poor and the enemy of the wealthy.
start learning
erou
Robin Hood era eroul săracilor și dușmanul bogaților.


câștigător

volum


You must sign in to write a comment