1000 most important Romanian nouns 401 - 450

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

bank account
start learning
cont bancar

interruption
Jim ran 2 kilometres without interruption.
start learning
întrerupere
Jim a alergat 5 kilometre fără întrerupere.

audience
He was proud of himself when he saw the audience standing up.
start learning
audiență
Era mândru de sine când a văzut audiența ridicându-se în picioare.

cină


debate
There was a tough debate between the candidates.
start learning
dezbatere
A fost o dezbatere grea între candidați.

citizen
I am proud to be the citizen of my country.
start learning
cetățean
Sunt mândru să fiu cetățeanul țării mele.

majority
The majority of the hands were raised to vote the new law.
start learning
majoritate
Majoritatea mânilor erau ridicate pentru a vota noua lege.


mission
Trips are a part of his mission as a minister.
start learning
misiune
Călătoriile sunt o parte din misiunea lui ca ministru.

client

speech
Whose speech you liked the most at this year's Oscars?
start learning
discurs
A cui discurs ți-a plăcut cel mai mult la Oscar-ul din anul acesta?

option
It's a cheaper option to get there by bus.
start learning
opțiune
la fel: alegere;
E o opțiune mai ieftină să ajungi acolo cu autobuzul.

participant
Happy to see you as a participant of the race, Alina.
start learning
participant
Mă bucur să te văd ca participant în această întrecere, Alina.

pădure

nuntă

reform
I think our electoral system needs a reform due to its unfairness.
start learning
reformă
Cred că sistemul nostru electoral are nevoie de o reformă din cauza nedreptății.

access
Its location assures easy access to the subway.
start learning
acces
Locația sa asigură acces ușor la metrou.

restaurant
start learning
restaurant

judecător

relationship
We have been in a three-year relationship before getting married.
start learning
relație
Am fost într-o relație de 3 ani înainte de a ne căsători.

pasăre

opinion
Respecting the opinion of other person is very important.
start learning
opinie
E foarte important să respecți opinia altei persoane.

version
Have you heard the new version of Jackson's song?
start learning
versiune
Ai auzit noua versiune a cântecului lui Jackson?

neighborhood
start learning
cartier

act
Volunteering is an act of kindness.
start learning
act
Voluntariatul este un act al bunătății.

income
Each employee should provide a declaration of his income.
start learning
venit
Fiecare angajat trebuie să ofere o declarație de venit.

species
New fish species have been discovered this year.
start learning
specii
Au fost descoperite noi specii de pești în acest an.

hope
Is there any hope I will get my passport in time?
start learning
speranță
Există vreo speranță că îmi voi primi pașaportul în timp?


freedom
Flying gives me a sense of freedom and peace.
start learning
libertate
Zborul îmi dă un sentiment de libertate și pace.


attitude
His nasty attitude created a conflict with the teacher.
start learning
atitudine
Atitudinea lui obraznică a creat un conflict cu profesoara.

variety
This market has a large variety of exotic fruits.
start learning
diversitate
Acest market are o diversitate mare de fructe exotice.

investigation
The official investigation proved that the cause of the fire was a short circuit.
start learning
investigație
Investigația oficială a a dovedit că cauza focului a fost un circuit scurt.

researcher
start learning
cercetător

presă

conflict
A conflict between two countries can turn into a world war.
start learning
conflict
Un conflict dintre două țări se poate transforma într-un război mondial.

fantomă

argument
That was the smartest argument presented today.
start learning
argument
A fost cel mai deștept argument prezentat astăzi.

tabără

creier

feature
As a man of art, you should observe every hidden feature.
start learning
caracteristică
Ca un om al artei, trebuie să observi orice caracteristică ascunsă.

după amiază

sfârșit de săptămână

possibility
Is there a possibility for the office to be closed today?
start learning
posibilitate
Există posibilitatea ca oficiul să fie închis azi?

asigurare

department
I am employed at the customer service department.
start learning
departament
la fel: facultate;
Sunt angajat la departamentul de relații cu clienții.

battle
The battle of Yorktown was one of the most decisive in history.
start learning
luptă
Lupta de la Yorktown a fost una dintre cele mai decisive din istorie.

început


You must sign in to write a comment