1000 most important Romanian nouns 851 - 900

 0    50 flashcards    tatiana.vutcarev.vocapp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

phenomenon
Aurora is a phenomenon taking place only at high-latitude regions.
start learning
fenomen
Aurora este un fenomen care are loc doar în locurile cu latitudine mare.

mobilă

cuțit

impression
You may be fooled by the first impression of somebody.
start learning
impresie
Poți fi amăgit de prima impresie a cuiva.

accommodation
start learning
cazare

touch
The flower was tenderly falling over the touch of rain.
start learning
atingere
Floarea cădea grațios asupra atingerii ploii.

exception
All of my kids are good at sports but Irene is the exception.
start learning
excepție
Toți copiii mei sunt buni la sport, dar Irene e excepție.

dozen
The microscope showed dozen of dots running into each other.
start learning
mulțime
Microscopul arăta o mulțime de puncte ciocninduse.

discovery
Scientists are on the way of an important discovery.
start learning
descoperire
Oamenii de știință sunt pe calea unei descoperiri importante.


tendency
The energy output by the Sun has a tendency of increasing.
start learning
tendință
Energia produsă de soare are o tendință de creștere.

registration
The candidate can not take part in the registration of the voters.
start learning
înregistrare
Candidatul nu poate lua parte la înregistrarea alegătorilor.

zi de naștere

delay
The plane delay was due to bad meteorological conditions.
start learning
întârziere
Întârzierea avionului s-a datorat condițiilor meteorologice nefavorabile.

motorcycle
start learning
motocicletă

stereotype
His style does not conform to the stereotype of a British man.
start learning
stereotip
Stilul lui nu se potrivește stereotipului despre bărbații britanici.

umanitate

suburbie

bârfă

motivation
An attractive body is a motivation for sport.
start learning
motivație
Un corp atractiv este motivația pentru sport.

valută

baie

excuse
You could have made up a better excuse for being late.
start learning
scuză
Puteai alcătui o scuză mai bună pentru întârziere.

civilization
Some historians think that a third world war would be the end of civilization.
start learning
civilizație
Unii istorici cred că un al treilea război mondial ar pune capăt civilizației.

tartină

efficiency
Modern machinery would lead to an efficiency gain of the factory.
start learning
eficiență
Mașinile moderne ar duce la o creștere a eficienței fabricii.

monstru

wish
She has gone against her father's wish and sold their collection.
start learning
dorință
Ea a mers împotriva dorinței tatălui și a vândut colecția.

flood
The crime scene had a flood of blood on the floor.
start learning
potop
Scena crimei avea un potop de sânge pe podea.


diagnosis
The doctor did not want to tell the diagnosis in the presence of the patient.
start learning
diagnoză
Doctorul nu a vrut să spună diagnoza în prezența pacientului.


announcement
We have an important announcement about our family.
start learning
anunț
Avem un anunț important referitor la familia noastră.

privilege
Only the British queen has the privilege to drive without a licence.
start learning
privilegiu
Doar regina britanică are privilegiul de a conduce fără permis.

încheietură


prosop

premiu

sudoare
la fel: transpirație;

suspicion
His behaviour caused a lot of suspicion and distrust.
start learning
suspiciune
Comportamentul lui a cauzat multă suspiciune și lipsă de încredere.

signature
Ma'am, we need one more signature here.
start learning
semnătură
Doamnă, mai avem nevoie de o semnătură aici.

cântăreț

equivalent
One mile is the equivalent of 1,6 kilometres.
start learning
echivalent
O milă e echivalentul a 1,6 kilometri.

amiază

oxigen

adolescent

suffering
I can not imagine what suffering has she been through with her disease.
start learning
suferință
Nu-mi pot imagina prin ce suferință a trecut cu boala ei.

barbă

necessity
Clean air is a basic necessity that not all have.
start learning
necesitate
Aerul curat e o necesitate de bază pe care nu toți o au.You must sign in to write a comment