1000 danh từ tiếng Anh 801 - 850

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
định nghĩa
Tôi có định nghĩa mới cho từ này.
start learning
definition
I have a new definition for this word.
sự so sánh
Đó là một sự so sánh hay.
start learning
comparison
That was a good comparison.
chứng chỉ
Bạn phải làm việc cho chứng chỉ tốt nghiệp.
start learning
diploma
You must work for a diploma.
lỗi
Máy tính báo lỗi.
start learning
error
The computer shows an error.
căng thẳng
Không lịch sự có thể tạo ra căng thẳng.
start learning
tension
Not being polite can create tension.
tuổi thơ
Tôi có một tuổi thơ vui vẻ.
start learning
childhood
I had a joyful childhood.
pho mát
Louis rất thích pho mát Pháp.
start learning
cheese
Louis likes a lot the French cheese.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 danh từ tiếng Anh"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment