1000 danh từ tiếng Anh 101 - 150

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
quốc gia
Phải mất rất nhiều thời gian để hình thành quốc gia.
start learning
nation
It takes a lot of time to form a nation.
cái chết
Anh ta chắc chắn đã chết.
start learning
death
He had a certain death.
kiểm soát
Cái kiểm soát của cảnh sát được lắp đặt cuối đường.
start learning
control
A police control is installed at the end of the street.
trái tim
Vua Richard có một trái tim sư tử.
start learning
heart
The king Richard had a lion heart.
con trai
Con trai của Damien đang ở trong tù.
start learning
son
Damien's son is in jail.
tỉ lệ
Tỉ lệ thất nghiệp đang gia tăng hằng năm.
start learning
rate
The unemployment rate is rising year after year.
giám đốc
also: đạo diễn
Hội đồng quản trị bổ nhiệm một giám đốc mới.
start learning
director
The board appointed a new director.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 danh từ tiếng Anh"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment