1000 danh từ tiếng Anh 251 - 300

 0    50 flashcards    VocApp
 
Question Answer
trị liệu
Trị liệu thuốc không phải lúc nào cũng là giải pháp.
start learning
therapy
A drug therapy is not always a solution.
cách tiếp cận
Một cách tiếp cận toàn diện của tâm lí học.
start learning
approach
An holistic approach of psychology.
kích thước
Kích cỡ không là vấn đề.
start learning
size
The size does not matter.
con chó
Con chó săn rất đáng sợ.
start learning
dog
A hunting dog is scary.
cuộc gặp gỡ
also: cuộc họp
Đó là cuộc gặp gỡ bất ngờ.
start learning
meeting
It was an unexpected meeting.
phân tích
Một cuộc phân tích cụ thể đang được nghiên cứu.
start learning
analysis
A concrete analysis is under study.
hóa đơn
Sau bữa ăn, tôi hỏi cho hóa đơn.
start learning
bill
After the meal, I asked for the bill.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 danh từ tiếng Anh"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment