1000 danh từ tiếng Anh 751 - 800

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nhân chứng
Có nhân chứng nào của hiện trường vụ án không?
start learning
witness
Is there a witness of the crime scene?
khuôn viên
Khuôn viên Google rất tuyệt!
start learning
campus
The Google campus is really cool!
độ cao
Tôi nhảy từ độ cao 10 mét.
start learning
height
I jumped from a height of ten meters.
rau củ
Mọi người đều biết là rau củ tốt cho sức khỏe.
start learning
vegetable
Everybody knows that vegetables are healthy.
sự biểu thị
Kết quả bài kiểm tra là sự biểu thị cho khả năng của tôi.
start learning
indication
The test results are an indication of my skills.
kì nghỉ
Bạn sẽ đi nghỉ ở đâu năm nay?
start learning
vacation
Where do you go on vacation this year?
bản sao
Tôi sẽ gửi cho bạn bản sao của bài báo cáo.
start learning
copy
I will send you the copy of the report.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 danh từ tiếng Anh"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment