1000 danh từ tiếng Anh 301 - 350

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
người quản lí
Anh ấy là quản lí của đội.
start learning
manager
He is the manager of the team.
thanh toán
Tôi thanh toán bằng thẻ tín dụng.
start learning
payment
I made a payment by credit card.
cấu trúc
Tháp Eiffel có cấu trúc vững chắc.
start learning
structure
The Eiffel Tower has a solid structure.
cạnh
Cẩn thận cái cạnh cửa sổ.
start learning
edge
Be careful on the edge of the window.
khoa học
Ngành khoa học ngôn ngữ rất thú vị.
start learning
science
The science of language is very interesting.
ứng cử viên
Đây là ứng cử viên của chúng ta cho cuộc bầu chọn tổng thống.
start learning
candidate
It is our candidate for the presidential elections.
cẳng chân
Carl bị gãy chân.
start learning
leg
Carl has a broken leg.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 danh từ tiếng Anh"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment