1000 danh từ tiếng Anh 701 - 750

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kháng cáo
Kháng cáo trong phiên tòa.
start learning
appeal
To make an appeal in a trial.
sự nhận thức
Chúng tôi không có cùng nhận thức.
start learning
perception
We don't have the same perception.
cánh
Khi tôi ăn gà tôi luôn lấy phần cánh.
start learning
wing
When I eat a chicken I always take one wing.
chủ nhà
Chủ nhà rất tốt bụng và vui vẻ.
start learning
host
The host was very kind and cheerful.
giải trí
Bạn dành quá nhiều thời gian cho giải trí.
start learning
entertainment
You spend too much time on entertainment.
người dùng
Máy tính của bạn chỉ có một người dùng.
start learning
user
Your computer has only one user.
nhánh cây
Khỉ đang đu trên cành cây.
start learning
branch
Monkeys are swinging on a branch.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 danh từ tiếng Anh"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment