1000 danh từ tiếng Anh 551 - 600

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
công lý
Công lý đôi lúc rất khó hiểu.
start learning
justice
Justice is sometimes difficult to understand.
yêu cầu
Yêu cầu hộ chiếu chậm hơn vào mùa hè.
start learning
request
Making a passport request is slower in summer.
quý cô
Dì của bạn thật sự là một quý cô.
start learning
lady
Your aunt is a real lady.
chìa khóa
Tôi không biết chìa nào để mở cửa.
start learning
key
I don't know which key opens this door.
thể loại
Floyd Mayweather chiến đấu trong thể loại năng cân.
start learning
category
Floyd Mayweather fights in super-welter category.
liên hệ
Người liên hệ của bạn cho sản phẩm này là ai?
start learning
contact
Who is your contact for this product?
địa ngục
Nếu bạn xấu xa bạn sẽ xuống địa ngục.
start learning
hell
If you are bad you will go to hell.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 danh từ tiếng Anh"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment