1000 danh từ tiếng Anh 651 - 700

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bóng tối
Vào buổi trưa không có nhiều bóng râm.
start learning
shadow
At noon there is not a lot of shadow.
chai
Tôi đã mua một chai rượu.
start learning
bottle
I bought a bottle of wine.
hướng dẫn viên
Tên của hướng dẫn viên của chúng tôi là Monique và cô ấy rất giỏi và tốt bụng.
start learning
guide
The name of our guide was Monique and she was very competent and kind.
hoàn cảnh
Bạn phải biết hoàn cảnh trước.
start learning
circumstance
You have to know the circumstances first.
câu hỏi
Mục đích cuộc sống là gì? Đó là một câu hỏi cơ bản.
start learning
question
What is the purpose of life? This is the fundamental question.
sân bay
Chúng ta sẽ đến ở sân bay nào?
start learning
airport
At which airport will you arrive?
tương phản
Có một sự tương phản thật sự với những chiếc kính râm đó.
start learning
contrast
There is a real contrast with those sunglasses.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 danh từ tiếng Anh"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment