1000 danh từ tiếng Anh 201 - 250

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
phim nhiều kì
The Returned là phim nhiều tập yêu thích của tôi.
start learning
serial
The Returned is my favourite serial.
phòng vệ
Cơ thể có sự phòng vệ tự nhiên chống lại vi rút.
start learning
defence
The body has natural defences against viruses.
sự di chuyển
Tôi đã làm một động thái xấu.
start learning
movement
I did a bad move.
cửa hàng
Cha bạn có một cửa hàng quần áo.
start learning
shop
Your father has a clothing shop.
dân số
Dân số đang trở nên nghèo hơn.
start learning
population
The population is getting poorest and poorest.
chiến dịch
Đó là một chiến dịch chính trị lâu dài.
start learning
campaign
It was a long political campaign.
tương lai
Một tương lai không chắc chắn.
start learning
future
An uncertain future.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"1000 danh từ tiếng Anh"
(total 1,000 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment