Word Bank, Unit 1 - Szkoła, Oxford Excellence for Matura

5  4    209 flashcards    paula5290
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
classmate, schoolmate
start learning
kolega, koleżanka z klasy/szkoły
(college/university) student
start learning
student
deputy head, US: assistant principal
start learning
zastępca dyrektora
examiner
start learning
egzaminator
head teacher, US: principal
start learning
dyrektor
lecturer
start learning
wykładowca
(personal) tutor
start learning
korepetytor
schoolboy
start learning
uczeń
schoolgirl
start learning
uczennica
student, pupil
start learning
uczeń
teacher
start learning
nauczyciel
teaching staff
start learning
grono pedagogiczne
cafeteria, canteen
start learning
bufet, stołówka
clasroom
start learning
klasa
computer lab, IT suite, ICT unit
start learning
sala komputerowa
gym, gymnasium
start learning
sala gimnastyczna
hall
start learning
korytarz
headmaster's office
start learning
gabinet dyrektora
laboratory, lab
start learning
laboratorium
library
start learning
biblioteka
locker
start learning
szafka
office
start learning
sekretariat
playground
start learning
plac zabaw
science lab
start learning
pracownia (fiz., biol. lub chem.)
sports field
start learning
boisko sportowe
staff room
start learning
pokój nauczycielski
break
start learning
przerwa
free period
start learning
wolna lekcja, okienko
holidays, US: vacation
start learning
wakacje
lunch break
start learning
długa przerwa
term
start learning
semestr
timetable, US: schedule
start learning
plan lekcji
winter break
start learning
przerwa zimowa, ferie
the bells goes at
start learning
dzwonek dzwoni o
school breaks up on
start learning
zajęcia w szkole kończą się w dniu
art, arts
start learning
plastyka
buisness studies
start learning
przedsiębiorczość
computer studies, information technology (IT)
start learning
informatyka
foreign languages
start learning
języki obce
geography
start learning
geografia
humanities
start learning
przedmioty humanistyczne
history
start learning
historia
mathematics, math
start learning
matematyka
music
start learning
muzyka
physical education (PE)
start learning
wychowanie fizyczne
religious education (RE)
start learning
religia
social sciences
start learning
nauki społeczne
subjects arts
start learning
przedmioty artystyczne
subjects compulsory/mandatory
start learning
przedmioty obowiązkowe
subjects optional
start learning
nieobowiązkowe
subjects science
start learning
przedmioty ścisłe
active
start learning
aktywny
ambitious
start learning
ambitny
co-operative
start learning
pomocny
uncooperative
start learning
niepomocny
conscientious
start learning
skrupulatny, sumienny
creative
start learning
twórczy
fair
start learning
sprawiedliwy
gifted, talented
start learning
utalentowany
hard-working
start learning
pracowity
motivated
start learning
zmotywowany
nervous
start learning
nerwowy
passive
start learning
pasywny, bierny
professional
start learning
profesjonalny
punctual
start learning
punktualny
realxed
start learning
zrelaksowany, odprężony
sloopy
start learning
niedbały
systematic
start learning
systematyczny
attend (a course/a school)
start learning
uczęszczać (na kurs/do szkoły)
attendance
start learning
obecność
be absent
start learning
być nieobecnym
be expelled from school
start learning
zostać usuniętym ze szkoły
be present
start learning
być obecnym
be suspended
start learning
zostać zawieszonym
doctor of philosophy (PhD)
start learning
doktor (stopień naukowy)
drop out from (a course/a school)
start learning
przestać chodzić (na kurs/do szkoły)
get, obtain
start learning
uzyskać, otrzymać
certificate
start learning
świadectwo
degree
start learning
stopień (naukowy)
diploma
start learning
dyplom
get into university
start learning
dostać się na uczelnię
graduate from (a university)
start learning
ukończyć (uczelnię)
graduate
start learning
absolwent (uniwersytetu)
leave school
start learning
ukończyć szkołę
Master of Arts (MA)
start learning
magister nauk humanistycznych
Master of Science (MSc)
start learning
magister nauk ścisłych
pay a fee
start learning
płacić czesne
play truant
start learning
wagarować
register
start learning
dziennik
school leaver
start learning
absolwent
skip classes
start learning
opuszczać lekcje, uciekać
take the register
start learning
sprawdzać obecność
ability
start learning
zdolność
assign an essay (on sth)
start learning
zadać wypracowanie (na temat)
be at a clas/a lesson
start learning
być na lekcji
browse websites
start learning
przeglądać strony internetowe
bully sb
start learning
znęcać się nad kimś
carry out an experiment
start learning
przeprowadzać eksperyment
combine text and graphics
start learning
łączyć, wiązać tekst z grafiką
copybook, exercise-book, notebook, folder
start learning
zeszyt
count
start learning
liczyć
cram, swot
start learning
wkuwać
deadline
start learning
ostateczny termin (wykonania pracy)
division
start learning
dzielenie
discipline
start learning
dyscyplina
do a project (on sth)
start learning
wykonać projekt (na temat)
do an exercise/a task/an activity
start learning
wykonać ćwiczenie
do one's best
start learning
mocno się starać
draw a sketch
start learning
rysować szkic
examine sth under the microscope
start learning
badać coś pod mikroskopem
get extra lessons
start learning
brać dodatkowe lekcje
grade, mark
start learning
ocena
get a grade/mark
start learning
dostawać ocenę
give a grade/mark
start learning
stawiać ocenę
have a good head for figures
start learning
mieć głowę do liczb
have sth on the tip of the tongue
start learning
mieć coś na końcu języka
hand in homework
start learning
oddawać pracę domową
set homework
start learning
zadawać pracę domową
get homework
start learning
otrzymywać zadanie domowe
interactive whiteboard
start learning
tablica interaktywna
knowledge
start learning
wiedza
learn sth by heart
start learning
uczyć się na pamięć
make mistakes
start learning
robić błędy
take notes
start learning
robić notatki
give a presentation
start learning
wykonać prezentację
make progress
start learning
robić postępy
memorize dates
start learning
zapamiętywać daty
multiplification
start learning
mnożenie
open day
start learning
dzień otwarty
parent-teacher organization
start learning
komitet rodzicielski
play handball
start learning
grać w piłkę ręczną
read a map
start learning
posługiwać się mapą
ring a bell
start learning
brzmieć znajomo
school trip
start learning
wycieczka szkolna
set books
start learning
lektury szkolne
skill
start learning
umiejętności
solve a problem
start learning
rozwiązać problem
spelling
start learning
ortografia
study human rights and politics
start learning
studiować prawa człowieka i politykę
take a break
start learning
zrobić sobie przerwę
uniform
start learning
mundurek
write a review
start learning
napisać recenzję
textbook, coursebook
start learning
podręcznik
assessment
start learning
ocenianie
cheat in an exam
start learning
oszukiwać, ściągać na egzaminie
do an entrance exam
start learning
przystąpić do egzaminu wstępnego
do well/badly in an exam
start learning
zdać dobrze/źle egzamin
fail an exam
start learning
oblać egzamin
mock exam
start learning
próbny egzamin
pass an exam
start learning
zdawać egzamin
revise for exam
start learning
powtarzać do egzaminu
retake/re-sit an exam
start learning
przystępować po raz drugi do egzamin
take an exam
start learning
przystępować do egzaminu
school-leaving exam
start learning
egzamin końcowy
exam paper
start learning
arkusz egzaminacyjny
mark/correct exam papers
start learning
sprawdzać/poprawiać egzaminy
prepare for sth
start learning
przygotowywać się do czegoś
do a test
start learning
zrobić test
get the results of a test
start learning
otrzymać wyniki testu
give a test (in)
start learning
zrobić, dać test (z)
study for (a test/an exam)
start learning
uczyć się do (testu/egzaminu)
college
start learning
szkoła pomaturalna oraz wydziały niektórych uniwersytetów
comprehensive school (UK)
start learning
państwowa szkoła średnia przyjmująca uczniów bez względu na dotychczasowe wyniki w nauce
elective/optional courses
start learning
zajęcia do wyboru
grammar school (UK)
start learning
szkoła średnia z egzaminami wstępnymi
junior high school (US)
start learning
szkoła średnia dla uczniów 13-15 letnich
nursery
start learning
żłobek
report (US report card)
start learning
świadectwo szkolne
schoolarship
start learning
stypendium
boarding school
start learning
szkoła z internatem
independent/private/public(UK) school
start learning
prywatna szkoła
mixed/co-educational (co-ed) school
start learning
koedukacyjna szkoła
post-secondary school
start learning
szkoła policealna
primary (US elementary) school
start learning
szkoła podstawowa
secondary (US high) school
start learning
szkoła średnia
single-sex school
start learning
szkoła tylko dla chłopców lub tylko dla dziewcząt
state (US public) school
start learning
szkoła państwowa
vocational school
start learning
szkoła zawodowa
schooling
start learning
kształcenie
senior high school (US)
start learning
szkoła średnia dla uczniów w wieku 14-18 lat
student loan
start learning
pożyczka studencka
syllabus, curriculum
start learning
program nauczania
university
start learning
uniwersytet, szkoła wyższa
art club
start learning
zajęcia artystyczne
ballet classes
start learning
zajęcia baletowe
challenge oneself
start learning
stawiać sobie wyzwania
choir
start learning
chór
debating team
start learning
grupa dyskusyjna
drama
start learning
teatr
environmental club
start learning
klub ochrony środowiska
explore one's ablilities
start learning
rozpoznawać swoje zdolności
get fit
start learning
być wysportowanym, w dobrej formie
gymnastics
start learning
gimnastyka
interest club
start learning
koło zainteresowań
join (a club/a team)
start learning
przyłączyć się do (klubu/drużyny)
learn leadership and management skills
start learning
zdobyć umiejętności kierowania ludźmi
learn the trumpet
start learning
uczyć się gry na trąbce
meet new people
start learning
poznawać nowych ludzi
participate in extra-curricular activities
start learning
uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych
photography
start learning
fotografowanie
play in band
start learning
grać w zespole muzycznym
play in team sports
start learning
uprawiać sporty zespołowe
rock band
start learning
zespół rockowy
share one's interests (with)
start learning
dzielić zainteresowania (jak)
sports team
start learning
drużyna sportowa
stay away from bad habits
start learning
unikać złych nawyków
student union
start learning
związek uczniowski
the radio
start learning
radio
yearbook
start learning
kronika szkolna

You must sign in to write a comment