Verbrektion (Dativ)

 0    23 flashcards    ptubisz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nie podobać się, wywoływać u kogoś niesmak
Nowy film z Tomem Cruise nie podoba mi się.
start learning
missfallen
Der neue Film mit Tom Cruise missfällt mir.
nie powieść się, nie udać się
To ciasto mi się nie udało.
start learning
misslingen, misslang, ist misslungen
Dieser Kuchen ist mir misslungen.
być podobnym do kogoś, czegoś
Siostra jest podobna do swojego brata.
start learning
jdm ähneln
Die Schwester ähnelt ihrem Bruder.
unikać kogoś/czegoś, wymijać, ustępować
Kierowca samochodu musiał wyminąć starszego mężczyznę, żeby go nie przejechać.
start learning
ausweichen, wich aus, ist ausgewichen
Der Autofahrer musste dem alten Mann ausweichen, um ihn nicht zu überfahren.
spotykać kogoś, stykać się z kimś
Ona spotyka swojego byłego męża na drodze do pracy.
start learning
jdm begegnen, begegnete, ist begegnet
Sie begegnet ihrem Ex-Ehemann auf dem Weg zur Arbeit.
pomagać, wspierać komuś/kogoś
Wspieram moją dziewczynę w ciężkiej sytuacji.
start learning
jdm beistehen
Ich stehe meiner Freundin in einer schwierigen Lage bei.
przypominać sobie, przychodzić na myśl
Nie przypomina mi się nazwisko.
start learning
einfallen, fiel ein, ist eingefallen
Der Name fällt mir nicht ein.
brakować, dolegać komuś
Jej brakuje jej rodziny, która daleko mieszka.
start learning
fehlen
Ihr fehlt ihre Familie, die weit weg wohnt.
iść za kimś, podążać za kimś
Idę za Tobą do pokoju.
start learning
jdm folgen, folgte, ist gefolgt
Ich folge dir ins Zimmer.
słuchać kogoś, być posłusznym komuś
Dziecko nie słucha mnie.
start learning
jdm gehorchen, gehorchte, hat gehorcht
Das Kind gehorcht mir nicht.
wystarczać komuś
Dwie butelki szampana wystarczają mi.
start learning
jmd genügen, genügte, hat genügt
Zwei Flaschen Champagner genügen mir.
gratulować, składać życzenia
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
start learning
gratulieren
Ich gratuliere dir zum Geburtstag.
radzić komuś
Radzę Ci rób więcej gimnastyki.
start learning
jdm raten, riet, hat geraten
Ich rate dir mehr Gymnastik zu machen.
zbliżać się
Huragan zbliża się bardzo szybko do małej wyspy.
start learning
sich nähern
Der Hurrikan nähert sich sehr schnell der kleinen Insel.
przysłuchiwać się, słuchać
Przysłuchuje się, co mi opowiadasz.
start learning
jdm zuhören
Ich höre dir zu, was du mir erzählst.
przyglądać się
Przyglądam ci się.
start learning
jdm zusehen
Ich sehe dir zu.
zwracać się, obracać się
Zwracam się w twoim kierunku
start learning
sich jdm zuwenden
Ich wende mich deiner Richtung zu.
szkodzić czemuś
Zanieczyszczenie środowiska szkodzi ludziom.
start learning
schaden
Der Umweltverschmutzung schadet den Menschen.
ufać komuś/czemuś
Ufam Ci, że robisz wszystko, co obiecasz.
start learning
vertrauen
Ich vertraue dir, dass du alles machst, was du versprichst.
zaprzeczać komuś, sprzeciwiać się komuś
On zaprzecza mi,
start learning
jdm widersprechen, widersprach, hat widersprochen
Er widerspricht mir.
zgadzać się z kimś, podzielać kogoś zdanie
Podzielam jego zdanie.
start learning
zustimmen, stimmte zu, hat zugestimmt
Ich stimme ihm zu.
przekonywać kogoś
Przekonuję go, że powinien poślubić tą prastarą, bogatą Panią.
start learning
jdm zureden
Ich rede ihm zu, dass er diese uralte, reiche Frau heiraten soll.
uśmiechać się do kogoś
On uśmiecha się do mnie przyjacielsko.
start learning
jdm zulächeln
Er lächelt mir freundlich zu

You must sign in to write a comment