Unit 3 - Business or pleasure?

 0    157 flashcards    KaDe
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bedsitter
start learning
kawalerka
block of flats
start learning
blok mieszkalny
bungalow
start learning
dom parterowy
castle
start learning
zamek
cottage
start learning
chatka, domek na wsi
detached house
start learning
dom wolnostojący, dom jednorodzinny
flat
You have a nice flat.
start learning
mieszkanie
Masz ładne mieszkanie.
penthouse
start learning
luksusowy apartament na najwyższym piętrze
semi-detached house
start learning
bliźniak
studio flat
start learning
kawalerka, studio
terraced house
start learning
dom szeregowy, szeregowiec
brick
start learning
cegła
chaotic
start learning
chaotyczny
city centre
start learning
centrum miasta
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
start learning
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
countryside
start learning
wieś
convenient
It this date convenient for you?
start learning
dogodny
Czy ta data jest odpowiednia dla ciebie?
estate agent
start learning
pośrednik nieruchomości
furnished
start learning
umeblowany
homely
We rented a small, homely room.
start learning
domowo
Wynajęliśmy mały, przytulny pokój.
huge/large
start learning
wielki
hustle and bustle
start learning
zgiełk
interior
Would you like to see the interior of the building?
start learning
wnętrze
Czy chciałbyś zobaczyć wnętrze budynku?
let
start learning
wynajmować komuś
location
Use your precise address to describe your business location.
start learning
położenie, lokalizacja
Użyj dokładnego adresu aby sprecyzować położenie firmy.
luxury
start learning
luksusowy
move in
start learning
wprowadzać się
move out
start learning
wyprowadzać się
neighbourhood
start learning
sąsiedztwo
noisy
start learning
hałaśliwy
peaceful
start learning
spokojny
picturesque
start learning
malowniczy
property
The buildings and plants are the property of XYZ company.
start learning
nieruchomość, własność
Budynki i zakłady są własnością firmy XYZ.
refurbish
start learning
remontować
rent
start learning
wynajmować od kogoś
shabby
start learning
zapuszczony
spacious
We have a spacious garden - as big as a football pitch!
start learning
przestronny
Mamy przestronny ogród - jest wielki jak boisko piłkarskie!
storey
start learning
piętro
suburbs
start learning
przedmieścia
viewing
start learning
oglądanie
accountant
The accountant prepared financial statement of the company.
start learning
księgowy
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
beautician
start learning
kosmetyczka
chef
He finished a chef school in France.
start learning
szef kuchni
Skończył szkołę kucharzy we Francji.
cleaner
start learning
sprzątaczka
electrician
start learning
elektryk
fashion designer
start learning
projektant mody
fireman
start learning
strażak
graphic designer
start learning
grafik
interior designer
He works as an interior designer.
start learning
projektant wnętrz
On pracuje jako projektant wnętrz.
journalist
start learning
dziennikarz
judge
start learning
sędzia
lawyer
start learning
prawnik
musician
John Lennon was a talented musician.
start learning
muzyk
John Lennon był utalentowanym muzykiem.
receptionist
The receptionist will help you.
start learning
recepcjonista
Recepcjonistka panu pomoże.
secretary
My secretary will take care of it.
start learning
sekretarz
Mój sekretarz się tym zajmie.
vet
start learning
weterynarz
waiter
All the waiters at the reception were hired by the agency.
start learning
kelner
Wszyscy kelnerzy na przyjęciu byli zatrudnieni przez agencję.
broken
start learning
złamany, zepsuty
cluttered
start learning
zagracony
cutting edge
start learning
najnowocześniejszy
decorate
start learning
dekorować
dilapidated
start learning
zniszczony, w opłakanym stanie
flatmate/housemate/roommate
start learning
współlokator
freelance
start learning
wolny strzelec
full-time
At the moment I'm only working two days a week but I would like to work full-time.
start learning
na pełen etat
Chwilowo pracuję tylko w 2 dni w tygodniu, ale chciałbym mieć pełen etat.
funky
start learning
fajny
landlady
start learning
właścicielka wynajmująca dom
landlord
start learning
właściciel wynajmujący dom
part-time
start learning
na część etatu
repaint
start learning
przemalować
self-employed
start learning
samozatrudniony
share
start learning
dzielić
state-of-the-art
start learning
najnowocześniejszy, najwyższej klasy
tidy
start learning
uporządkowany
untidy
start learning
nieuporządkowany, niechlujny
balance
start learning
równowaga
cost
How much does the beer cost?
start learning
kosztować
Ile kosztuje piwo?
cover
start learning
pokrywać
deposit
to hand over the deposit
start learning
depozyt, kaucja
przekazać zaliczkę
down payment
start learning
zadatek, zaliczka
expect
start learning
oczekiwać
expenses
We've had some unexpected expenses this month.
start learning
wydatki
W tym miesiącu mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków
friendly
Everyone is friendly here.
start learning
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
get by
start learning
przetrwać
make ends meet
start learning
wiązać koniec z końcem
overtime
I think I'll ask if I can work overtime.
start learning
nadgodziny
Chyba zapytam, czy mogę wziąć nadgodziny.
owe
start learning
być dłużnym
pay rise
When can I expect a pay rise?
start learning
podwyżka
Kiedy mogę się spodziewać podwyżki?
promotion
ABC has announced joint promotion with Mullen."
start learning
awans
ABC ogłosiła wspólną promocję z Mullen.
well-paid
start learning
dobrze płatny
tonight
start learning
dziś wieczorem, dziś w nocy
yesterday
What did you do yesterday?
start learning
wczoraj
Co robiłeś wczoraj?
already
She’s already left.
start learning
już
Ona już wyszła.
before
I always run before breakfast.
start learning
przed
Zawsze biegam przed śniadaniem.
earlier
We should get up earlier.
start learning
wcześniej
Powinniśmy wstawać wcześniej.
eventually/finally
start learning
wreszcie, w końcu
first
start learning
najpierw
just
start learning
dopiero co
last
How long did the film last? I'm sorry, I don't understand that last sentence. I'm telling you this for the last time
start learning
zeszły (tydzień, miesiąc)
Jak długo trwał film? Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania. Mówię ci to po raz ostatni
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
start learning
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
lately/recently
start learning
ostatnio
next
He wasn't in when I rang so I had to call back the next day.
start learning
następnie
Nie było go, kiedy zadzwoniłam, więc musiałam zadzwonić znowu następnego dnia.
previously
start learning
poprzednio
since
start learning
odkąd
soon
Hurry up - she will be back soon. I hope we'll see each other soon.
start learning
wkrótce
Pospiesz się - ona niedługo wróci. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy.
still
there is no wind outside. It's very still.
start learning
nadal
Na dworze nie ma wiatru. Jest całkowicie bezwietrznie.
yet
start learning
jeszcze
now
I'm busy now.
start learning
teraz
Teraz jestem zajęty.
then
I left at seven and then waited in the car for an hour while my girlfriend finished getting ready.
start learning
wtedy
Wyszedłem o siódmej, po czym czekałem przez godzinę w samochodzie, aż moja dziewczyna skończy się szykować.
today
What are your plans for today?
start learning
dziś
Jakie masz plany na dziś?
tomorrow
What are we going to do tomorrow?
start learning
jutro
Co będziemy robić jutro?
always
Peter is always late.
start learning
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
constantly
start learning
ciągle
usually
I usually go to work by bus.
start learning
zazwyczaj
Zazwyczaj jeżdżę do pracy autobusem.
generally
start learning
generalnie
normally
start learning
normalnie
often/requently
start learning
często
sometimes
start learning
czasami
periodically
Airplane parts are checked periodically.
start learning
okresowo
Części samolotów są cyklicznie sprawdzane.
now and then/from time to time
start learning
od czasu do czasu
once in a while
start learning
raz na jakiś czas
rarely/seldom
start learning
rzadko
hardly ever
start learning
prawie nigdy
never
start learning
nigdy
below
start learning
poniżej
down
Are you coming down?
start learning
nisko
Idziesz na dół?
downstairs
start learning
na dole
far
start learning
daleko
here
Let’s stop here.
start learning
tutaj
Zatrzymajmy się tutaj.
in
There are a lot of interesting events in the city centre.
start learning
w
W centrum miasta jest wiele ciekawych wydarzeń.
inside
start learning
w środku
near
start learning
blisko
nearby
start learning
w pobliżu
on
There's a lamp on the table.
start learning
na
Na biurku jest lampa.
out
start learning
poza
over
start learning
powyżej
there
OK, let's meet there.
start learning
tam
OK, spotkajmy się tam.
under
start learning
pod
up
start learning
wysoko
upstairs
She went upstairs to her room.
start learning
na górze
Ona poszła na górę do swojego pokoju.
above
Our office is above the hairdresser’s.
start learning
ponad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
abroad
start learning
za granicą
anywhere
start learning
gdziekolwiek
back
I have ugly back
start learning
z tyłu
mam brzydkie plecy
behind
The park is behind the museum.
start learning
za
Park znajduje się za muzeum.
around the clock
start learning
24 godziny na dobę
boss
start learning
szef
business
start learning
biznes
career
He had a wonderful career in front of him.
start learning
kariera
On miał przed sobą wspaniałą karierę.
company director
start learning
dyrektor firmy
illustrator
start learning
ilustrator
junior
start learning
młodszy
manager
At the moment all the managers are in a meeting.
start learning
menadżer, kierownik
W tej chwili wszyscy kierownicy są na spotkaniu.
pace
start learning
tempo
pleasure
start learning
przyjemność
priority
start learning
priorytet
whole
start learning
cały

You must sign in to write a comment