Unit 1 Lifestyle part 7

 0    50 flashcards    aberlicka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nawa boczna (kościół), przejście (teatr, samolot)
start learning
aisle
korespondencyjny przyjaciel
start learning
penfriend
talia, pas
start learning
waist
cel
Jaki jest cel każdego z czterech akapitów?
start learning
purpose
What is the purpose of each of the four paragraphs?
przyzwyczaić się do nowego miejsca
Jak się przyzwyczajasz do nowego miejsca?
start learning
settle in
How are you settling in?
doić
start learning
milk
Ciągle nie przyzwyczaiłem się do wstawania o szóstej każdego ranka, żeby wydoić krowy
start learning
I still haven't got used to getting up at six every morning to milk the cows
zrobić wszystko, nie szczędzić starań, zadawać sobie trud
start learning
go to great lengths
owca
start learning
sheep
zaraz po tym jak
Wtedy, zaraz po tym jak mieliśmy śniadanie
start learning
once
Then, once we've had breakfast
szczeniak
start learning
puppy
żniwa, zbiory
Mógłbyś pomóc ze żniwami
start learning
harvest
You could help with the harvest
nieodpowiedni, niewłaściwy
Dlaczego oni są niewłaściwi?
start learning
inappropriate
Why are they inappropriate?
odpowiedni, właściwy
start learning
appropriate
wspominać o, wzmianka
start learning
mention
otoczenie, okolica
Jak przyzwyczajasz się do nowego miejsca w nowym otoczeniu
start learning
surroundings
How you are settling in to your new surroundings
chodzić na wagary
start learning
play truant
być przyzwyczajonym do robienia czegoś
start learning
be used to doing sth
przyzwyczajać się do robienia czegoś
start learning
get used to doing sth
My mieliśmy kota, ale on zmarł w ostatnim roku
start learning
We used to have a cat, but he died last year
Dużo podziękowań za Twój ostatni list
start learning
Many thanks for your last letter
jeśli o mnie chodzi, ja myślę, że
start learning
as far as I am concerned I think that
na obrazku 1
start learning
in the picture 1
na pierwszym obrazku
start learning
in the first picture
Wolałabym pracować jak
start learning
I would prefer to work as a
podobać się, przemawiać, pociąga atrakcyjnie
start learning
appeal to
Ta praca podoba mi się, przemawia do mnie
start learning
This job appeals to me
Ta praca nie jest dla mnie atrakcyjna
start learning
This job doesn't appeal to me
rzeźbiarz
start learning
sculptor
rzeźba
start learning
sculpture
marmur
start learning
marble
dłuto
start learning
chisel
kamień
start learning
stone
cyrk
start learning
circus
lina
start learning
rope
drewno
start learning
wood
ci mężczyźni
start learning
these men
przyjemny
start learning
pleasant
On nie musi
start learning
He doesn't have to
On nie musiał
start learning
He didn't have to
Czy chcesz iść do kina?
start learning
Do you want to go to the cinema?
Może pójdziesz do kina?
start learning
Would you go to the cinema?
Chodźmy do kina
start learning
Let's go to the cinema
Chodźmy do kina, dobrze?
start learning
Let's go to the cinema, shall we?
Może byśmy poszli do kina? (H)
start learning
How about going to the cinema?
Może byśmy poszli do kina? (W)
start learning
What about going to the cinema?
Dlaczego nie pójdziemy do kina?
start learning
Why don't we go to the cinema?
lepiej (by było żeby)
start learning
had better
Lepiej już idź teraz
start learning
You had better go now
Lepiej nie idź teraz
start learning
You had better not go now

You must sign in to write a comment